pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Nuo­rel­le joh­ta­jal­le ti­laus­ta saa­me­lais­kä­rä­jil­lä

Saamelaiskäräjien seuraavan toimikauden järjestäytymiskokous pidetään ensi viikolla Inarin Sajoksessa ja puheenjohtajakisasta kuhistaan jo kulisseissa. Kisaan on Yle Sápmin mukaan lähdössä ainakin neljä ehdokasta: Anni Koivisto, Tuomas Aslak Juuso, Kari Kyrö ja Anu Avaskari. Puheenjohtajaa ei valita saamelaiskäräjävaalien äänimäärien perusteella, vaan hänen on nautittava saamelaiskäräjien laajaa luottamusta. Neuvotteluista tulee tiukat.

Tiina Sanila-Aikio oli viime kaudella soveliain puheenjohtaja niin kokemuksensa, osaamisensa, sukupuolensa kuin kolttasaamelaisuutensakin perusteella. Valinta oli oikeutettu, ja Sanila-Aikio osoitti pätevyytensä ja avasi oven saamelaiselle tasa-arvolle. Käräjien tuleekin käydä sisäistä keskustelua siitä, miten tasa-arvo toteutuu puheenjohtajavalinnassa ja sen kaikessa toiminnassa.