Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Sote-sääs­tö ei tar­koi­ta palk­ka­hei­ken­nyk­siä

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola nosti syyniin (LK 30.5.) Hyvinvointiala HALI ry:n kannanotot sote-säästöjen mahdollisuuksista.

Toisin kuin hän väittää, HALI:n näkökulma ei perustu henkilöstön palkkoihin. Sen sijaan olemme tuoneet esille, että sote-kustannuskehitystä voidaan hillitä ottamalla parhaat käytännöt käyttöön kaikkialla Suomessa – hyödyntämällä enemmän teknologiaa, kehittämällä Kela-korvauksia, tarkastelemalla henkilöstön pätevyysvaatimuksia ja kannustamalla yrityksiä ja järjestöjä innovaatiotyöhön.

Kuten Paavolakin nosti esille, on HALI:n selvitysten mukaan julkinen palveluntuotanto jopa 30 prosenttia kalliimpaa kuin yksityisten. Tämä tarkoittaa, että samaa palvelua tuotetaan eri resursseilla.

Epäkohdan korjaamiseksi tarvitaan julkisten palvelujen kustannusten läpinäkyvyyttä. Kun julkisen palveluntuotannon kustannukset ovat selvillä, voidaan palveluja vertailla ja valita paras niin palvelujen laadun kuin kustannustenkin näkökulmasta.

Mitä palkkoihin tulee, HALI on päinvastoin ollut valmis nostamaan yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoja merkittävästi yli yleisen linjan. HALI on tarjonnut 11,2 prosentin palkankorotusta 2,5 vuoden ajanjaksolla, mikä nostaisi vähimmäispalkkoja merkittävästi yli julkisen puolen palkkatason.

Sote-kustannukset kasvavat tulevaisuudessa. Väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Jotta meillä on tulevaisuudessakin varaa laadukkaisiin palveluihin, on välttämätöntä miettiä, kuinka kustannusten kasvua voidaan hillitä. Tämä on mahdollista ilman heikennyksiä palveluihin tai henkilöstön palkkoihin levittämällä tehokkaampia toiminta- ja ajattelutapoja.

Kirjoittaja on Hyvinvointiala HALI ry:n työmarkkinajohtaja.