Ilmasto: Ark­ti­nen alue on läm­men­nyt neljä kertaa no­peam­min kuin maa­pal­lo kes­ki­mää­rin

Kuvagalleria: 80 vuoden ta­kai­sia ja­lan­jäl­kiä pitkin – va­la­mars­si vie Ivalon ra­ja­jää­kä­ri­komp­pa­nian alok­kaat et­si­mään ra­jo­jaan

Pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät päätti ottaa ai­ka­li­sän totuus- ja so­vin­to­ko­mis­sion jatkon suhteen – ilman luot­ta­mus­ta ko­mis­sion työn jat­ka­mi­nen on mah­do­ton­ta

Tilaajille

Tervola korotti roi­mas­ti so­te-hen­ki­lös­tön palk­ko­ja, sai­raan­hoi­ta­jil­le yli 200 euroa yleis­ko­ro­tuk­sen päälle – katso lista tästä

Tervolan kunta on vastannut sosiaali- ja terveysalan rekrytointihaasteisiin korottamalla tuntuvasti henkilöstön palkkoja.

Kunnan sosiaalijohtaja Henri Izadi kertoo puhelimitse Lapin Kansalle, että erityiskorotukset koskevat tällä hetkellä noin sataa henkilöä, jotka työskentelevät sote-palveluissa. Lisäksi kaikkien kunnassa työskentelevien henkilöiden palkkoja on nostettu yli yleiskorotuksen.