Pääkirjoitus: Pan­de­mia ja Venäjän hyök­käys Uk­rai­naan ovat jät­tä­neet il­mas­ton­muu­tok­sen var­joon­sa – pla­neet­tam­me elin­kel­poi­suus on yhä uhat­tu­na

Kolumni: Onko Lapilla edes­sään ener­giae­vak­kou­den aika?

Lentopallo: Pe­run­gan Poikien lii­ga­tai­val jatkuu sit­ten­kin – vii­mei­sen il­ta­päi­vän tukijat rat­kai­si­vat, että kai­vat­tu 55000 euroa saatiin kasaan

Tilaajille

Hy­vin­voin­ti­alue suo­sit­te­lee kun­nil­le mal­til­lis­ta palkka- ja rek­ry­toin­ti­po­li­tiik­kaa – "Kun­tien ei tulisi enää vii­mei­si­nä kuu­kau­si­na tehdä rat­kai­su­ja, joiden seu­rauk­sis­ta kunnat eivät itse vastaa"

-
Kuva: Jussi Leinonen

Lapin hyvinvointialueen henkilöstöjaosto on päivittänyt suosituksiaan organisaatioille, jotka luovuttavat henkilöstöä hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa. Lapin hyvinvointialue suosittelee, että organisaatiot noudattavat maltillista palkkapolitiikkaa.

Jos yleiskorotusten lisäksi on välttämättömiä ja perusteltuja syitä palkankorotuksiin, ne olisi hyvä tehdä vain määräaikaisina enintään tämän vuoden loppuun saakka.