Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työmarkkinat
Viimeisin 24 tuntia
Suomen riitaisille työmarkkinoille puristetaan kuukausissa ratkaisua, jonka kehittäminen kesti Ruotsissa vuositolkulla – "Meille pitää antaa riittävästi aikaa"

Suomen rii­tai­sil­le työ­mark­ki­noil­le pu­ris­te­taan kuu­kau­sis­sa rat­kai­sua, jonka ke­hit­tä­mi­nen kesti Ruot­sis­sa vuo­si­tol­kul­la – "Meille pitää antaa riit­tä­väs­ti aikaa"

02.12.2023 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ay-lii­ket­tä tar­vi­taan yhä

23.10.2023 05:00 6
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­kan­saa­ja tehnyt osuu­ten­sa

07.10.2023 05:00 2
Työmarkkinalähteet: Hallitus aloittaa eläkeuudistuksen keskiviikkona ­– EK:n Jyri Häkämies: ”Siellä käydään lähtötilanne läpi”

Työ­mark­ki­na­läh­teet: Hal­li­tus aloit­taa elä­ke­uu­dis­tuk­sen kes­ki­viik­ko­na – EK:n Jyri Hä­kä­mies: ”Siellä käydään läh­tö­ti­lan­ne läpi”

25.09.2023 17:39
Tilaajille
Suomen tulevaisuus ratkaistaan tulevalla hallituskaudella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomen tu­le­vai­suus rat­kais­taan tu­le­val­la hal­li­tus­kau­del­la

12.04.2023 06:05 3
Tilaajille
Niin sanottu Suomen malli näyttää toimivan työmarkkinoilla, vaikkakin nitisten
Pääkirjoitus

Niin sanottu Suomen malli näyttää toi­mi­van työ­mark­ki­noil­la, vaik­ka­kin ni­tis­ten

03.03.2023 19:08 1
Tilaajille
Yksi sopu työmarkkinoilla puuttuu ja sen myötä lähes kaikki
Pääkirjoitus

Yksi sopu työ­mark­ki­noil­la puuttuu ja sen myötä lähes kaikki

15.02.2023 13:23 7
Vientialojen sopu on hyvä kompromissi – lakkokevät voidaan vielä välttää
Pääkirjoitus

Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

06.02.2023 16:15 2
Lakkokevään enteitä on ilmassa
Pääkirjoitus

Lak­ko­ke­vään enteitä on ilmassa

18.01.2023 12:59 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn­te­ki­jän edun­val­von­taa tar­vi­taan nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

06.01.2023 05:00
Tilaajille
Työmarkkinoilla on edessään levoton alkutalvi
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­noil­la on edes­sään levoton al­ku­tal­vi

01.12.2022 18:08 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Tuen hoitajaliittojen esitystä viiden vuoden palkkaohjelmasta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Tuen hoi­ta­ja­liit­to­jen esi­tys­tä viiden vuoden palk­ka­oh­jel­mas­ta

14.09.2022 10:50 1
Tilaajille
AKT hakee kunnon palkankorotuksia tes-neuvotteluissa – puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo, ettei palkkamaltti ole ensimmäisenä mielessä

AKT hakee kunnon pal­kan­ko­ro­tuk­sia tes-neu­vot­te­luis­sa – pu­heen­joh­ta­ja Ismo Kokko sanoo, ettei palk­ka­malt­ti ole en­sim­mäi­se­nä mie­les­sä

06.09.2022 07:00 7
Tilaajille
Anu Sajavaara uudeksi valtakunnansovittelijaksi – aloittaa työssä elokuun alussa

Anu Sa­ja­vaa­ra uudeksi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jak­si – aloit­taa työssä elokuun alussa

22.06.2022 11:02
Tilaajille
Kunta-ala pääsi sopuun, työmarkkinoilla voi silti olla edessä myrskyisä syksy
Pääkirjoitus

Kun­ta-ala pääsi sopuun, työ­mark­ki­noil­la voi silti olla edessä myrs­kyi­sä syksy

08.06.2022 19:34 1
Tilaajille
Rovaniemi hakee uhkaavaan lakkoon siirtoa, lakko vaarantaa kevään ylioppilaskirjoitukset

Ro­va­nie­mi hakee uh­kaa­vaan lakkoon siir­toa, lakko vaa­ran­taa kevään yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set

10.03.2022 06:00 11
Tilaajille
Ehdokkaalta: Lappi tarvitsee kaksi sairaalaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Lappi tar­vit­see kaksi sai­raa­laa

17.01.2022 05:00
Tilaajille
Ammattiliittoja tarvitaan yhä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Am­mat­ti­liit­to­ja tar­vi­taan yhä

11.01.2022 05:01
Tilaajille
Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajat pääsivät sopuun

Teol­li­suus­liit­to ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jat pää­si­vät sopuun

04.01.2022 21:47
Uutisanalyysi: “Yritysten on hyväksyttävä, että valmiita huippuosaajia ei ole”

Uu­ti­sa­na­lyy­si: “Y­ri­tys­ten on hy­väk­syt­tä­vä, että val­mii­ta huip­pu­osaa­jia ei ole”

10.11.2021 06:00 3
Tilaajille