Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Kasvu ei saa jäädä kiinni osaa­ja­pu­las­ta

Tilanne työmarkkinoilla on polarisoitunut. Toisissa yrityksissä talouden heikko suhdanne on johtanut henkilökunnan lomautuksiin, toisissa osaajia metsästetään kissojen ja koirien kanssa ja pula osaavasta henkilökunnasta haittaa yrityksen toimintaa.

Kauppakamareiden osaajakyselyssä lähes 60 prosenttia yrityksistä kertoi kärsivänsä osaajapulasta ja vieläkin useampi kertoi sen muodostavan esteen yrityksen kasvulle. Kyselyn tulos on huolestuttava. Osaajapulasta on tullut krooninen ongelma, joka ei reagoi enää suhdannevaihteluihin yhtä voimakkaasti kuin aikaisemmin.

Ongelma johtuu Suomen pitkän aikavälin heikosta väestökehityksestä. Väestö ikääntyy ja työllisten määrä vähenee. Ongelma johtuu myös vakavista rakenteellisista työvoiman kohtaanto-ongelmista. Työtä hakevien osaaminen ei vastaa yritysten tarpeita. Työpaikat ja sopivat tekijät saattavat olla myös maantieteellisesti eri paikoissa.

Koska kyseessä on krooninen ongelma, tulee osaajapulaa ratkoa aktiivisesti myös heikossa suhdannetilanteessa. Akuutin asiasta tekee se, että odotuksissa on taloussuhdanteiden kääntyminen myöhemmin tänä vuonna. Osaajapula ei saa muodostua tulevan kasvun pullonkaulaksi.

Yksi keskeisimmistä ratkaisuista osaajapulaan on työperäisen maahanmuuton lisääminen.

Suomeen on suunnitteilla merkittäviä vihreän siirtymän investointeja. Kasvua pyritään vauhdittamaan myös lisäämällä valtion panostuksia TKI-toimintaan. Investoinnit, kasvu ja tuottavuuden parantaminen vaarantuvat, jos osaavia tekijöitä ei ole.

Pahinta olisi, jos Suomen talous huomaamatta supistuisi potentiaaliaan pienemmälle tasolle eli että yritykset sopeuttaisivat toimintaansa pysyvästi, vähentäisivät tuotantoaan tai supistaisivat aukioloaikojaan. Jotta talouden koko kasvupotentiaali saadaan hyödynnettyä, on työvoiman tarjonnasta huolehdittava.

Yksi keskeisimmistä ratkaisuista osaajapulaan on työperäisen maahanmuuton lisääminen nykyisestä. Kuten hallitusohjelmaan on kirjattu, kansainvälisten työntekijöiden oleskelulupaprosesseja pitää sujuvoittaa ja nopeuttaa nykyisestä. Työntekijöitä tulee myös aktiivisesti houkutella Suomeen.

Jos yrityksiltä kysytään, merkittävin ratkaisu osaajapulaan on koulutuksen sisältöjen kehittäminen vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Kyselymme perusteella yritykset haluavat myös kehittää yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä. Lisäksi hallituksen Pohjoismainen työlinja saa yrityksiltä tukea, sillä yhdeksi keskeisimmistä ratkaisuista nousee työn vastaanottamisen kannusteiden parantaminen.

Johanna Sipolavaratoimitusjohtaja, Keskuskauppakamari