Liikenne: Sil­ta­tar­kas­tuk­set ai­heut­ta­vat poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ro­va­nie­mel­lä tänään ja kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Pa­pe­ri­liit­to ja Met­sä­teol­li­suus sekä Am­mat­ti­liit­to Pro ja Tek­no­lo­gia­teol­li­suus vas­taa­vat tänään hy­väk­sy­vät­kö so­vin­to­eh­do­tuk­set työ­rii­toi­hin­sa

Ammattiliitto Pro aloittaa työnseisaukset teknologiateollisuudessa, mikäli sopua ei vielä synny. Metsäteollisuus on ilmoittanut puolestaan maanantaina alkavista kolmen vuorokauden työsuluista.

Kahteen työriitaan on annettu lauantain vastaisena yönä sovintoesitykset.

Sovittelija Jukka Ahtela antoi sovintoesityksen Ammattiliitto Pron ja Teknologiateollisuuden väliseen työriitaan. Osapuolet vastaavat sovintoesitykseen tänään lauantaina klo 17. Osapuolet voivat joko hyväksyä tai hylätä ehdotuksen. Sovintoehdotuksen sisällöstä ei anneta tietoja julkisuuteen ennen vastausten antamista.