Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolme kau­pun­kia vetoaa UPM:ää uh­kaa­van lakon osa­puo­liin: Ra­jat­kaa työ­tais­te­lu voi­ma­lai­tos­ten ul­ko­puo­lel­le

Paperiliitto olisi valmis työskentelemään tehtävissä nykyisellä tessillä, mutta UPM:lle se ei käy, koska se ei ole ollut sopimuksen osapuoli.

Helsinki

Kolme kaupunkia ja energiayhtiötä on lähettänyt metsäyhtiö UPM:ää vuoden alussa uhkaavan lakon neuvotteluosapuolille vetoomuksen, että työtaistelu rajattaisiin voimalaitosten ulkopuolelle. Niiden mukaan voimalaitostoimintojen lakkauttamisen seurauksena muun muassa yhteensä 150 000 asukkaan lämmöntoimitukset voivat vaarantua.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet Lappeenrannan, Rauman ja Kouvolan kaupunginjohtajat sekä Lappeenrannan EnergianRauman Energian ja KSS Energian toimitusjohtajat.

– Vetoomuksessamme korostamme, että ymmärrämme lakon osapuolten perusteita, mutta näemme lakon rajauksen syntymisen ensiarvoisen tärkeänä. Sillä pystyttäisiin välttämään voimalaitosten, jätevedenpuhdistamojen, vesilaitosten ja mahdollisten muiden aineettomien ja aineellisten omaisuuksien vaarantuminen ja varmistamaan toimintojen jatkuminen, vetoomuksessa sanotaan.

Työntekijöitä edustavan Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala kommentoi Twitterissä heidän olevan valmiita työskentelemään lakon aikana tehtävissä, jotka takaavat yhteiskunnan toiminnan.

– Tämä tehtäisiin nykyisellä tessillä. UPM vastasi EI käy, Vanhala sanoo Twitterissä.

Paperiliiton nykyinen työehtosopimus on voimassa enää vuoden loppuun.

UPM sanoi keskiviikkona, että työehtosopimuksella, joka on Metsäteollisuuden ja Paperiliiton välinen, ei ole niin sanottua jälkivaikutusta, sillä UPM ei ole ollut sopimuksen osapuoli.

UPM vaatii käräjäoikeutta määräämään lakkorajat

UPM ilmoitti keskiviikkona jättäneensä Helsingin käräjäoikeudelle turvaamistoimihakemuksen. Siinä vaaditaan, että käräjäoikeus määrää Paperiliiton asettamaan lakkorajat, joilla yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeät toiminnot rajataan mahdollisen lakon ulkopuolelle.

Turvaamistoimihakemus koskee UPM:n ja sen tytäryhtiöiden voimalaitoksia ja vedenkäsittelyä Jämsänkoskella, Lappeenrannassa, Kouvolassa, Raumalla ja Valkeakoskella sekä vedenkäsittelyä Pietarsaaressa.

Paperiliitto kertoi keskiviikkona antaneensa UPM:lle esityksen uudeksi työehtosopimukseksi. Paperiliiton mukaan esitys vastaa sisällöltään muiden alan yritysten jo hyväksymiä työehtosopimuksia.

Liiton mukaan uudenvuodenpäivänä uhkaava lakko voidaan vielä välttää, jos UPM hyväksyy esityksen. Lakko kestäisi kolme viikkoa, ellei sitä ennen saavuteta neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Uudet työehtosopimukset on Paperiliiton mukaan sovittu noin 75 prosentille paperiteollisuudessa työskentelevistä jäsenistä ja 30 yrityksen kanssa.