Poliisitehtävät: Nelikko yritti anastaa jou­lu­kuu­sen Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta, si­vul­li­sen huuto esti yri­tyk­sen

Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 4. päivän luukku tästä

Kuvatarina: Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me heiltä, mitä neuvoja ai­kui­sil­le olisi

Met­sä­teol­li­suus laaja kol­me­viik­koi­nen lakko alkoi – alan tuo­tan­to py­säh­tyy lähes ko­ko­naan Suo­mes­sa

Metsäteollisuuden lakko alkoi keskiyöllä. Lakossa on yli 17 000 ihmistä, ja tehtaita alettiin ajaa alas jo pitkin viikonloppua. Työnantajaliitto vastaa lakkoon kolmen päivän työsululla. Kemianteollisuuden lakko siirtyi ministerin päätöksellä, ja alalla neuvotellaan tiistaina.

Paperitehtaat sulkeutuvat viimeistään maanantaina aamulla, kun metsäteollisuuden lähes kokonaan pysäyttävä laaja lakko alkaa.
Paperitehtaat sulkeutuvat viimeistään maanantaina aamulla, kun metsäteollisuuden lähes kokonaan pysäyttävä laaja lakko alkaa.
Kuva: Tomi Glad

Suomen metsäteollisuus pysähtyy tänään lähes kokonaan. Paperiliiton ja Metsäteollisuuden sovittelussa ei syntynyt sunnuntaina sopua, ja laajat lakot alkavat lakkovaroituksen mukaisesti.

Työtaistelutoimet koskevat noin 110 tehdasta ja yritystä.

Paperiliiton lakossa on 9 000 paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden työntekijää. Tänään alkoi myös Teollisuusliiton lakko, joka koskee noin 6 000 sahoilla ja muissa mekaanisen metsäteollisuuden laitoksissa työskentelevää.

Lakkosumaan liittyy vielä Ammattiliitto Pron paperiteollisuudessa työskenteleviä toimihenkilöitä koskeva lakko. Muun muassa esimiestehtävissä toimivia henkilöitä on noin 2 300.

Lakon perään vielä työsulku

Paperiliiton lakko alkoi jo puolilta öin, mutta tuotannollinen toiminta loppui varsinaisesti vasta työvuorojen päättyessä aamukuudelta tai -seitsemältä. Suuria tuotantolaitoksia ryhdyttiin ajamaan alas viikonlopun aikana jo ennakkoon.

Lakot kestävät aiempien ilmoitusten mukaan kaksi viikkoa, ellei sopimuksia saada aikaan sitä ennen.

Työnantajia edustava Metsäteollisuus ry. ilmoitti lisäksi sunnuntaina kolmen vuorokauden pituisesta työsulusta. Se astuisi voimaan heti kaksiviikkoisen lakon jälkeen eli 10. helmikuuta ja koskisi 12 tuotantolaitosta, pääasiassa sellu- ja paperitehtaita.

Teollisuusliitto vastasi tähän ilmoittamalla, että sen lakko laajenee kolmiviikkoiseksi.

Näkemykset kaukana toisistaan

Käsitykset lakkojen taloudellisista vaikutuksista ovat työntekijä- ja työnantajapuolella kuin eri maailmasta.

Kahden viikon lakkojen vaikutus on Metsäteollisuuden mukaan jopa miljardi euroa, josta ylivoimaisesti suurin osa johtuisi paperi- ja sellutehtaiden menetyksistä.

Työntekijöitä edustavan STTK:n mukaan vaikutus olisi sen sijaan 70 miljoonaa euroa.

Myös käsitykset neuvottelujen tavoitteista tai ainakin marginaaleista poikkeavat rajusti toisistaan. Paperiliiton ja Metsäteollisuuden neuvotteluissa on kiistaa muun muassa 24 kiky-tunnin poistamisesta.

Työnantaja ei halua luopua lisätyöajasta. Metsäteollisuuden mukaan vuosiansiot ovat edelleen paperiteollisuudessa 30 prosenttia korkeammat kuin Ruotsissa ja Saksassa.

– Neuvottelutulos syntyy vasta, kun saamme sovittua kustannuskilpailukykyä parantavista työehdoista, sanoo työnantajajärjestön työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén tiedotteessa.

Kemianteollisuudessa neuvotellaan

Kemianteollisuutta koskevaa sovitteluja jatketaan sen sijaan maanantaina.

Kemianteollisuus kertoo tiedotteessa, että se tarkoituksena on saada ratkaisut syntymään sen eri sopimusaloille mahdollisimman pian.

Teollisuusliiton mukaan kemian alojen sovittelua uusista työehtosopimuksista jatkettiin pitkään perjantain ja lauantain väliseen yöhön. Tulosta ei saavutettu.

Mikäli sopuun ei päästä, niin lakot kemianteollisuuden eri työehtosopimusaloilla sekä Teollisuusliiton että Ammattiliitto Pron osalta alkavat 10. helmikuuta.

Lakkoja siirrettiin ministerin päätöksellä

Alun perin lakkojen piti alkaa maanantaina 27. tammikuuta. Päätöksen siirtämisestä teki työministeri Tuula Haatainen (sd.).

Laki työriitojen sovittelusta mahdollistaa työnseisauksen siirron enintään kahdella viikolla, jos työnseisaus kohdistuisi työalan laatuun ja laajuuteen nähden yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin tai vahingoittaisi huomattavasti yleistä etua.

Lakko kohdistuisi toteutuessaan myös Nesteeseen, jolla on merkittävä rooli polttonesteiden jakelun varmistamisessa maa-, meri- ja lentoliikenteessä. Nesteellä lakkouhan piirissä on noin 1 400 henkilöä.

Nesteen mukaan pitkäaikainen häiriö jakelussa lamaannuttaisi yhteiskunnan liikkumisen ja lämmityksen, pelastus- ja viranomaistoiminnan sekä elintarvikehuollon. Lisäksi se vaikeuttaisi merkittävästi Suomen vientitoimintaa monilla aloilla.