pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Ylinopeudet
Liikennetehtävät ovat työllistäneet Lapin poliisia perjantaina ja lauantaina – joulun menoliikenteessä ei ole vältytty onnettomuuksilta

Lii­ken­ne­teh­tä­vät ovat työl­lis­tä­neet Lapin po­lii­sia per­jan­tai­na ja lauan­tai­na – joulun me­no­lii­ken­tees­sä ei ole väl­tyt­ty on­net­to­muuk­sil­ta

23.12.2023 11:15 3
Tilaajille
Käräjäoikeus mätkäisi kolme satasten sakkotuomiota rajuista ylinopeuksista Rovaniemellä – neljäs kaahari sai yli tonnin sakot

Kä­rä­jä­oi­keus mät­käi­si kolme sa­tas­ten sak­ko­tuo­mio­ta ra­juis­ta yli­no­peuk­sis­ta Ro­va­nie­mel­lä – neljäs kaahari sai yli tonnin sakot

02.11.2023 14:55 3
Tilaajille
120 kilometrin tuntinopeudella kuudenkympin alueella Torniossa – 18-vuotiaan ajokortti otettiin pois

120 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la kuu­den­kym­pin alueel­la Tor­nios­sa – 18-vuo­tiaan ajo­kort­ti otet­tiin pois

24.09.2023 11:41
Tilaajille
Kaahaaminen Simossa toi nelikymppiselle miehelle yli 2 500 euron sakot

Kaa­haa­mi­nen Simossa toi ne­li­kymp­pi­sel­le mie­hel­le yli 2 500 euron sakot

23.08.2023 21:37
Tilaajille
Suuria ylinopeuksia, liikenteessä leikkimistä ja lukuisia vaaratilanteita – poliisi on huolissaan liikennekäyttäytymisestä Kemin keskustassa

Suuria yli­no­peuk­sia, lii­ken­tees­sä leik­ki­mis­tä ja lu­kui­sia vaa­ra­ti­lan­tei­ta – poliisi on huo­lis­saan lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä Kemin kes­kus­tas­sa

05.06.2023 15:24 3
Tilaajille
18-vuotias kuski kaahasi moottoritiellä 187 kilometrin tuntivauhtia – hurjat ylinopeudet ja pahoinpitelyt työllistivät poliisia Meri-Lapissa viikonloppuna

18-vuo­tias kuski kaahasi moot­to­ri­tiel­lä 187 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia – hurjat yli­no­peu­det ja pa­hoin­pi­te­lyt työl­lis­ti­vät po­lii­sia Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na

04.06.2023 11:36 1
Tilaajille
Kortiton kuljettaja kaahasi hurjaa ylinopeutta yöllä Torniossa – epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja rattijuopumuksesta

Kor­ti­ton kul­jet­ta­ja kaahasi hurjaa yli­no­peut­ta yöllä Tor­nios­sa – epäil­lään tör­keäs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta

29.04.2023 10:16
Tilaajille
Poliisille tuttu kortiton kaahari hurjasteli roimaa ylinopeutta Kemissä

Po­lii­sil­le tuttu kor­ti­ton kaahari hur­jas­te­li roimaa yli­no­peut­ta Kemissä

23.04.2023 13:05 2
Tilaajille
Nuori kaahasi Rovaniemen Nelostiellä 118 kilometrin tuntivauhtia  – poliisi: ylinopeudet lisääntyvät kevään edetessä

Nuori kaahasi Ro­va­nie­men Ne­los­tiel­lä 118 ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­tia – po­lii­si: yli­no­peu­det li­sään­ty­vät kevään ede­tes­sä

11.04.2023 14:08 10
Tilaajille
Poliisi pysäytti huomattavia ylinopeuksia ajaneet kuljettajat Rovaniemellä

Poliisi py­säyt­ti huo­mat­ta­via yli­no­peuk­sia ajaneet kul­jet­ta­jat Ro­va­nie­mel­lä

28.03.2023 15:58
Tilaajille
Poliisi ja rajavartiolaitoksen partio saivat pysäytettyä rajua ylinopeutta Muoniossa kaahanneen

Poliisi ja ra­ja­var­tio­lai­tok­sen partio saivat py­säy­tet­tyä rajua yli­no­peut­ta Muo­nios­sa kaa­han­neen

26.02.2023 21:36
Kaahailua keskustassa ja sivuluisussa ajamista parkkihallissa – poliisi on huolissaan liikennekäyttäytymisestä Rovaniemellä

Kaa­hai­lua kes­kus­tas­sa ja si­vu­lui­sus­sa aja­mis­ta park­ki­hal­lis­sa – ­po­lii­si on huo­lis­saan lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­ses­tä Ro­va­nie­mel­lä

25.02.2023 14:55 2
Tilaajille
Kelkkailija paahtoi Levin keväthangilla hurjaa ylinopeutta – törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen toi 780 euron sakon

Kelk­kai­li­ja paahtoi Levin ke­vät­han­gil­la hurjaa yli­no­peut­ta – törkeä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen toi 780 euron sakon

22.12.2022 08:17 5
Tilaajille
Ajokortiton nuorukainen kaahasi 110 kilometrin tuntinopeudella taajama-alueella Torniossa

Ajo­kor­ti­ton nuo­ru­kai­nen kaahasi 110 ki­lo­met­rin tun­ti­no­peu­del­la taa­ja­ma-alueel­la Tor­nios­sa

17.12.2022 10:06 3
Tilaajille
Sataaviittäkymppiä tutkaan – Meri-Lapin poliisi on huolissaan nuorten kuljettajien kovasta ajovauhdista

Sa­taa­viit­tä­kymp­piä tutkaan – ­Me­ri-La­pin poliisi on huo­lis­saan nuorten kul­jet­ta­jien kovasta ajo­vauh­dis­ta

07.11.2022 13:19 8
Tilaajille
Liikenneturvan kysely: 71 prosenttia henkilöautolla ajavista kertoo toisinaan ajavansa ylinopeutta raskasta ajoneuvoa ohittaessaan

Lii­ken­ne­tur­van kysely: 71 pro­sent­tia hen­ki­lö­au­tol­la aja­vis­ta kertoo toi­si­naan aja­van­sa yli­no­peut­ta ras­kas­ta ajo­neu­voa ohit­taes­saan

17.10.2022 10:06 10
Tilaajille
Alaikäiset serkukset kaahasivat hurjaa ylinopeutta Kemissä suoraan poliisin ajonopeusvalvontaan

Ala­ikäi­set ser­kuk­set kaa­ha­si­vat hurjaa yli­no­peut­ta Kemissä suoraan po­lii­sin ajo­no­peus­val­von­taan

01.10.2022 10:48 3
Tilaajille
Kaahari paahtoi yli 50 kilometrin ylinopeutta Rovaniemen Ylikylässä – toinen holtiton ajeli ilman korttia keskustassa

Kaahari paahtoi yli 50 ki­lo­met­rin yli­no­peut­ta Ro­va­nie­men Yli­ky­läs­sä – toinen hol­ti­ton ajeli ilman korttia kes­kus­tas­sa

29.09.2022 13:34 2
Tilaajille
Ulkomaalainen mies kaahasi yli kahtasataa Rovaniemellä – kortti lähti

Ul­ko­maa­lai­nen mies kaahasi yli kah­ta­sa­taa Ro­va­nie­mel­lä – ­kort­ti lähti

05.07.2022 07:59 8
19-vuotias mies ajoi Kemissä 214 km/h – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista ja koeajan

19-vuo­tias mies ajoi Kemissä 214 km/h – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta ja koeajan

28.03.2022 14:26 4
Tilaajille