Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Venäjä-pakotteet
Suomi kielsi Venäjän kilvissä olevien autojen maahantulon

Suomi kielsi Venäjän kil­vis­sä olevien autojen maa­han­tu­lon

15.09.2023 20:07 3
Tuhansia euroja käteistä rahaa, lennokkeja ja kaikuluotaimia – Venäjälle on yritetty viedä Suomesta monenlaista kiellettyä Ukraina-pakotteiden tultua voimaan

Tu­han­sia euroja kä­teis­tä rahaa, len­nok­ke­ja ja kai­ku­luo­tai­mia – Ve­nä­jäl­le on yri­tet­ty viedä Suo­mes­ta mo­nen­lais­ta kiel­let­tyä Uk­rai­na-pa­kot­tei­den tultua voimaan

30.04.2023 12:57
Absolut-vodkan vienti Venäjälle lopetetaan valtaisan kritiikkiaallon ja boikottien jälkeen

Ab­so­lut-vod­kan vienti Ve­nä­jäl­le lo­pe­te­taan val­tai­san kri­tiik­ki­aal­lon ja boi­kot­tien jälkeen

18.04.2023 21:20 3
FIS:n puheenjohtaja Johan Eliasch päästäisi Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijat hiihdon arvokilpailuihin – Suomen ei pidä osallistua moisiin tapahtumiin
Pääkirjoitus

FIS:n pu­heen­joh­ta­ja Johan Eliasch pääs­täi­si Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän ur­hei­li­jat hiihdon ar­vo­kil­pai­lui­hin – Suomen ei pidä osal­lis­tua moisiin ta­pah­tu­miin

28.02.2023 07:27 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­nä­läis­tu­ris­mi olisi pitänyt sallia

14.12.2022 05:00 4
Tilaajille
NRK: Venäläinen dronekuvaaja pidätettiin Norjan Kirkkoniemellä Storskogin raja-asemalla

NRK: Ve­nä­läi­nen dro­ne­ku­vaa­ja pi­dä­tet­tiin Norjan Kirk­ko­nie­mel­lä Stors­ko­gin ra­ja-ase­mal­la

13.10.2022 20:33
Tilaajille
Pohjoismaiset olympiakomiteat vastustavat Venäjän ja Valko-Venäjän päästämistä kansainväliseen urheiluun

Poh­jois­mai­set olym­pia­ko­mi­teat vas­tus­ta­vat Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän pääs­tä­mis­tä kan­sain­vä­li­seen ur­hei­luun

23.09.2022 19:28 1
EU-komissio esittää 140 miljardin jättipakettia sähköyhtiöiden voitoista jaettavaksi – Olena Zelenskan kunniaksi von der Leyen toisti Marinin lausumat sanat

EU-ko­mis­sio esittää 140 mil­jar­din jät­ti­pa­ket­tia säh­kö­yh­tiöi­den voi­tois­ta jaet­ta­vak­si – Olena Ze­lens­kan kun­niak­si von der Leyen toisti Marinin lau­su­mat sanat

14.09.2022 19:28 1
Tilaajille
Gazprom: Kaasutoimitukset Nord Stream -putkessa keskeytetään kolmeksi päiväksi huoltotauon vuoksi

Gazp­rom: Kaa­su­toi­mi­tuk­set Nord Stream -put­kes­sa kes­key­te­tään kol­mek­si päi­väk­si huol­to­tauon vuoksi

19.08.2022 21:11 1
Analyysi: Paniikki valtaa alaa Putinin sisäpiirissä, kun kumppaniksi kaivataan Talebania ja Pohjois-Koreaa – Tässä syitä Venäjän talousväen epätoivolle

Ana­lyy­si: Pa­niik­ki valtaa alaa Putinin si­sä­pii­ris­sä, kun kump­pa­nik­si kai­va­taan Ta­le­ba­nia ja Poh­jois-Ko­reaa – Tässä syitä Venäjän ta­lous­väen epä­toi­vol­le

15.08.2022 16:30 2
Tilaajille
Veristä sotaa käyvän maan kansalaisten lomailu Suomessa on moraalisesti kestämätöntä – siksi turistiviisumien myöntämisen venäläisille on loputtava
Pääkirjoitus

Veristä sotaa käyvän maan kan­sa­lais­ten lomailu Suo­mes­sa on mo­raa­li­ses­ti kes­tä­mä­tön­tä – siksi tu­ris­ti­vii­su­mien myön­tä­mi­sen ve­nä­läi­sil­le on lo­put­ta­va

25.07.2022 20:35 6
Tilaajille
EU:n kuudes pakotepaketti jäi öljyn osalta torsoksi, kiitos Unkarin – venäjämielisen Viktor Orbánin touhuja ei voida katsoa unionissa enää sormien läpi
Pääkirjoitus

EU:n kuudes pa­ko­te­pa­ket­ti jäi öljyn osalta tor­sok­si, kiitos Unkarin – ve­nä­jä­mie­li­sen Viktor Orbánin touhuja ei voida katsoa unio­nis­sa enää sormien läpi

01.06.2022 06:00 9
Tilaajille
Venäläisen poronlihan ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itärajalle"

Ve­nä­läi­sen po­ron­li­han ja marjan tuonti päättyi – "nyt täytyy tottua siihen, että maailma loppuu tuohon itä­ra­jal­le"

24.05.2022 20:38 6
Tilaajille
EU:n pakotelistalle joutuneen suurliikemies Boris Rotenbergin maat Pelkosenniemellä on takavarikoitu – katso karttakuvat

EU:n pa­ko­te­lis­tal­le jou­tu­neen suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu – katso kart­ta­ku­vat

17.05.2022 14:43 9
Tilaajille
Rakkavaarantie ja Hissitie peruskorjataan Kittilässä – miljoonaurakassa suositellaan venäläisen öljyn boikotointia

Rak­ka­vaa­ran­tie ja His­si­tie pe­rus­kor­ja­taan Kit­ti­läs­sä – mil­joo­na­ura­kas­sa suo­si­tel­laan ve­nä­läi­sen öljyn boi­ko­toin­tia

11.05.2022 21:16 2
Tilaajille
USA:n edustajainhuoneen puhemies Pelosi tapasi Zelenskyin Kiovassa: "Olemme sitoutuneet tukemaan teitä, kunnes taistelu on käyty"

USA:n edus­ta­jain­huo­neen pu­he­mies Pelosi tapasi Ze­lens­kyin Kio­vas­sa: "Olemme si­tou­tu­neet tu­ke­maan teitä, kunnes tais­te­lu on käyty"

01.05.2022 18:22 3
EU lisäsi Pyhätunturilta maata omistavan Boris Rotenbergin pakotelistalleen

EU lisäsi Py­hä­tun­tu­ril­ta maata omis­ta­van Boris Ro­ten­ber­gin pa­ko­te­lis­tal­leen

16.04.2022 20:33 5
Tilaajille
Kahdessa vuodessa se onnistuu – energiaomavaraisuus ei vaadi ihmetemppuja

Kah­des­sa vuo­des­sa se on­nis­tuu – ener­gia­oma­va­rai­suus ei vaadi ih­me­temp­pu­ja

09.04.2022 20:57 3
Tilaajille
EU maksaa Venäjälle energiasta liki miljardin päivässä – Suomalaismepit vaativat kovempaa ostokieltoa: "Aikamoinen sotakassa Venäjälle"

EU maksaa Ve­nä­jäl­le ener­gias­ta liki mil­jar­din päi­väs­sä – Suo­ma­lais­me­pit vaa­ti­vat ko­vem­paa os­to­kiel­toa: "Ai­ka­moi­nen so­ta­kas­sa Ve­nä­jäl­le"

06.04.2022 18:09 1
Tilaajille
Komissaari Jutta Urpilainen avaa EU:n uutta pakotepakettia haastattelussamme –  "Komissiolla ja jäsenmailla on valmius valmistella lisääkin"

Ko­mis­saa­ri Jutta Ur­pi­lai­nen avaa EU:n uutta pa­ko­te­pa­ket­tia haas­tat­te­lus­sam­me –  "Ko­mis­siol­la ja jä­sen­mail­la on valmius val­mis­tel­la li­sää­kin"

05.04.2022 19:55 1
Tilaajille