Pääkirjoitus: Lapin kes­kus­ta­joh­don on poh­dit­ta­va, onko Väy­ry­ses­tä enemmän haittaa vai hyötyä eh­dok­kaa­na – tilanne on puo­lueel­le nolo ja kiu­sal­li­nen

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Suomen olympiakomitea
Entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen valittiin johtamaan Olympiakomitean huippu-urheilua

Entinen huip­pu­hiih­tä­jä Matti Heik­ki­nen va­lit­tiin joh­ta­maan Olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-ur­hei­lua

05.07.2022 12:17 4
Huippu-urheiluyksikön johtajan paikkaa haki 17 henkilöä – mukana Santasportin toimitusjohtaja Mika Kulmala

Huip­pu-ur­hei­lu­yk­si­kön joh­ta­jan paikkaa haki 17 hen­ki­löä – mukana San­tas­por­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kulmala

23.06.2022 15:09
Olympiakomitean työntekijä esitti Tokion olympialaisten viimeistelyleirillä SUL:n asiantuntijalle "pesukutsun"

Olym­pia­ko­mi­tean työn­te­ki­jä esitti Tokion olym­pia­lais­ten vii­meis­te­ly­lei­ril­lä SUL:n asian­tun­ti­jal­le "pe­su­kut­sun"

20.06.2022 20:44 1
Olympiakomitean puheenjohtajisto selvisi "viidellä sakkoringillä" – Neuvoa-antava luottamusäänestys oli selkeästi puheenjohtajiston takana

Olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­jis­to selvisi "vii­del­lä sak­ko­rin­gil­lä" – Neu­voa-an­ta­va luot­ta­mus­ää­nes­tys oli sel­keäs­ti pu­heen­joh­ta­jis­ton takana

01.06.2022 00:18 2
IS: Anni Vuohijoen päättynyt rikkomusepäily koski fyysisen koskemattomuuden loukkaamista ja peniskuvien pyytämistä

IS: Anni Vuo­hi­joen päät­ty­nyt rik­ko­mus­epäi­ly koski fyy­si­sen kos­ke­mat­to­muu­den louk­kaa­mis­ta ja pe­nis­ku­vien pyy­tä­mis­tä

31.05.2022 09:44 4
Tilaajille
Olympiakomitea hyväksyi työryhmän esityksen ulkopuolisen selvityksen tekijästä – Lehtimäen tapauksen käsittelystä tehtävän selonteon pitäisi valmistua toukokuun loppuun mennessä

Olym­pia­ko­mi­tea hy­väk­syi työ­ryh­män esi­tyk­sen ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen te­ki­jäs­tä – Leh­ti­mäen ta­pauk­sen kä­sit­te­lys­tä teh­tä­vän se­lon­teon pitäisi val­mis­tua tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

12.05.2022 15:43
”Hyvin johdettu seura on houkutteleva” – Olympiakomitea jalkautuu maakuntiin tapaamaan päättäjiä ja seuraväkeä

”Hyvin joh­det­tu seura on hou­kut­te­le­va” – Olym­pia­ko­mi­tea jal­kau­tuu maa­kun­tiin ta­paa­maan päät­tä­jiä ja seu­ra­vä­keä

03.05.2022 20:00
Tilaajille
Puheenjohtaja Jan Vapaavuori oli ahtaalla Olympiakomitean jäsenjärjestöjen keskustelutilaisuudessa

Pu­heen­joh­ta­ja Jan Va­paa­vuo­ri oli ah­taal­la Olym­pia­ko­mi­tean jä­sen­jär­jes­tö­jen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

02.05.2022 21:23 1
Olympiakomitea myöntää "eettis-moraaliset" ongelmat Mika Lehtimäen tapauksessa

Olym­pia­ko­mi­tea myöntää "eet­tis-mo­raa­li­set" on­gel­mat Mika Leh­ti­mäen ta­pauk­ses­sa

13.04.2022 18:47

Taina Su­si­luo­dos­ta Olym­pia­ko­mi­tean uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – "Kyllä tästä pääs­tään eteen­päin"

08.04.2022 13:11
Taina Susiluodosta Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja – "Kyllä tästä päästään eteenpäin"

Taina Su­si­luo­dos­ta Olym­pia­ko­mi­tean uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – "Kyllä tästä pääs­tään eteen­päin"

08.04.2022 11:28
MTV: Taina Susiluoto vahvoilla Olympiakomitean toimitusjohtajaksi

MTV: Taina Su­si­luo­to vah­voil­la Olym­pia­ko­mi­tean toi­mi­tus­joh­ta­jak­si

06.04.2022 15:01
Olympiakomitea vie kolmannenkin epäilyn epäasiallisesta käytöksestä Suekin tutkintaan

Olym­pia­ko­mi­tea vie kol­man­nen­kin epäilyn epä­asial­li­ses­ta käy­tök­ses­tä Suekin tut­kin­taan

05.04.2022 22:51 1

Jää­kiek­ko­liit­to il­moit­taa, että Lei­jo­nat eivät ko­ke­neet epä­asial­lis­ta käy­tös­tä olym­pia­lai­sis­sa

01.04.2022 21:25
Olympiakomitean uskottavuus ei palaudu enää pelkillä selvityksillä ja pahoitteluilla – johtajien on aika tehdä asiasta johtopäätöksensä
Pääkirjoitus

Olym­pia­ko­mi­tean us­kot­ta­vuus ei palaudu enää pel­kil­lä sel­vi­tyk­sil­lä ja pa­hoit­te­luil­la – joh­ta­jien on aika tehdä asiasta joh­to­pää­tök­sen­sä

01.04.2022 20:33 8
Tilaajille
Painonnostaja Anni Vuohijoen epäillään häirinneen kiekkoleijonia Pekingin talviolympialaisissa

Pai­non­nos­ta­ja Anni Vuo­hi­joen epäil­lään häi­rin­neen kiek­ko­lei­jo­nia Pe­kin­gin tal­vi­olym­pia­lai­sis­sa

01.04.2022 19:53
Tilaajille
Rovaniemen Reippaan Anni Vuohijoen kohuavautuminen häirintäepäilystä ravistelee Olympiakomiteaa: Vapaavuoren sanoma oli, ettei totuutta edes tarvita

Ro­va­nie­men Reip­paan Anni Vuo­hi­joen ko­hu­avau­tu­mi­nen häi­rin­tä­epäi­lys­tä ra­vis­te­lee Olym­pia­ko­mi­teaa: Va­paa­vuo­ren sanoma oli, ettei to­tuut­ta edes tarvita

01.04.2022 19:54 15
Tilaajille
Painonnostaja Anni Vuohijoki kertoo olevansa Olympiakomitean toisen häirintätapauksen epäilty – Vapaavuori kommentoi vain niukasti

Pai­non­nos­ta­ja Anni Vuo­hi­jo­ki kertoo ole­van­sa Olym­pia­ko­mi­tean toisen häi­rin­tä­ta­pauk­sen epäilty – ­Va­paa­vuo­ri kom­men­toi vain niu­kas­ti

01.04.2022 14:24 4
Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori myönsi Lehtimäen jatkopestin olleen virhearvio

Olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­ja Jan Va­paa­vuo­ri myönsi Leh­ti­mäen jat­ko­pes­tin olleen vir­he­ar­vio

31.03.2022 22:18 3
Tilaajille
Olympiakomitea käynnistää Lehtimäen häirintätapauksen käsittelystä riippumattoman selvityksen – Vapaavuori nöyränä: "Minä olen tehnyt virheitä"

Olym­pia­ko­mi­tea käyn­nis­tää Leh­ti­mäen häi­rin­tä­ta­pauk­sen kä­sit­te­lys­tä riip­pu­mat­to­man sel­vi­tyk­sen – Va­paa­vuo­ri nöy­rä­nä: "Minä olen tehnyt vir­hei­tä"

31.03.2022 17:45
Tilaajille