pääkirjoitus: Saa­me­lais­kä­rä­jät hy­väk­syi kiis­tel­lyn saa­me­lais­la­ki­esi­tyk­sen lähes yk­si­mie­li­ses­ti – vas­taa­vaa komp­ro­mis­si­ha­lua toi­voi­si löy­ty­vän edus­kun­nas­ta­kin

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Suomen olympiakomitea
Olympiakomiteassa vältyttiin irtisanomisilta – henkilöstön määrä vähenee neljällä

Olym­pia­ko­mi­teas­sa väl­tyt­tiin ir­ti­sa­no­misil­ta – hen­ki­lös­tön määrä vähenee nel­jäl­lä

03.11.2022 14:28 2
Huippu-urheiluvastaavan tehtäviin kertyi 77 hakemusta – olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen ilahtui hakemusta määrästä ja tasosta

Huip­pu-ur­hei­lu­vas­taa­van teh­tä­viin kertyi 77 ha­ke­mus­ta – olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-ur­hei­lu­yk­si­kön johtaja Matti Heik­ki­nen ilahtui ha­ke­mus­ta mää­räs­tä ja tasosta

01.11.2022 15:32 2
Olympiakomitean Matti Heikkinen väläytti lajikirjon karsimista, jos urheilun rahoitus kutistuu

Olym­pia­ko­mi­tean Matti Heik­ki­nen vä­läyt­ti la­ji­kir­jon kar­si­mis­ta, jos ur­hei­lun ra­hoi­tus ku­tis­tuu

25.10.2022 17:47
Olympiakomitea pyrkii eteenpäin vastuullisemmin ja modernimmin

Olym­pia­ko­mi­tea pyrkii eteen­päin vas­tuul­li­sem­min ja mo­der­nim­min

13.10.2022 16:56 1
HS: Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori muuttaa väliaikaisesti Tanskaan

HS: Olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­ja Va­paa­vuo­ri muuttaa vä­li­ai­kai­ses­ti Tans­kaan

03.10.2022 21:57 2
Pohjoismaiset olympiakomiteat vastustavat Venäjän ja Valko-Venäjän päästämistä kansainväliseen urheiluun

Poh­jois­mai­set olym­pia­ko­mi­teat vas­tus­ta­vat Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän pääs­tä­mis­tä kan­sain­vä­li­seen ur­hei­luun

23.09.2022 19:28 1
Olympiakomitea haluaa seuraavaan hallitusohjelmaan vahvat kirjaukset liikunnan edistämisestä – tavoitteena mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus

Olym­pia­ko­mi­tea haluaa seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan vahvat kir­jauk­set lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­tä – ta­voit­tee­na mah­dol­lis­taa jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mak­su­ton har­ras­tus

29.08.2022 15:53
Tilaajille
Olympiakomitea käynnisti muutosneuvottelut – "Arvot eivät ohjaa toimintaamme riittävän voimakkaasti"

Olym­pia­ko­mi­tea käyn­nis­ti muu­tos­neu­vot­te­lut – "Arvot eivät ohjaa toi­min­taam­me riit­tä­vän voi­mak­kaas­ti"

26.08.2022 08:40
Olympiakomitean toimitusjohtaja Susiluoto uskoo häirintäkohujen tervehdyttäneen toimintaa: "Kriisin aiheuttama oppitunti oli julkinen ja näkyvä"

Olym­pia­ko­mi­tean toi­mi­tus­joh­ta­ja Su­si­luo­to uskoo häi­rin­tä­ko­hu­jen ter­veh­dyt­tä­neen toi­min­taa: "K­rii­sin ai­heut­ta­ma op­pi­tun­ti oli jul­ki­nen ja näkyvä"

09.08.2022 16:50
Entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen valittiin johtamaan Olympiakomitean huippu-urheilua

Entinen huip­pu­hiih­tä­jä Matti Heik­ki­nen va­lit­tiin joh­ta­maan Olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-ur­hei­lua

05.07.2022 12:17 5
Huippu-urheiluyksikön johtajan paikkaa haki 17 henkilöä – mukana Santasportin toimitusjohtaja Mika Kulmala

Huip­pu-ur­hei­lu­yk­si­kön joh­ta­jan paikkaa haki 17 hen­ki­löä – mukana San­tas­por­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kulmala

23.06.2022 15:09
Olympiakomitean työntekijä esitti Tokion olympialaisten viimeistelyleirillä SUL:n asiantuntijalle "pesukutsun"

Olym­pia­ko­mi­tean työn­te­ki­jä esitti Tokion olym­pia­lais­ten vii­meis­te­ly­lei­ril­lä SUL:n asian­tun­ti­jal­le "pe­su­kut­sun"

20.06.2022 20:44 1
Olympiakomitean puheenjohtajisto selvisi "viidellä sakkoringillä" – Neuvoa-antava luottamusäänestys oli selkeästi puheenjohtajiston takana

Olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­jis­to selvisi "vii­del­lä sak­ko­rin­gil­lä" – Neu­voa-an­ta­va luot­ta­mus­ää­nes­tys oli sel­keäs­ti pu­heen­joh­ta­jis­ton takana

01.06.2022 00:18 2
IS: Anni Vuohijoen päättynyt rikkomusepäily koski fyysisen koskemattomuuden loukkaamista ja peniskuvien pyytämistä

IS: Anni Vuo­hi­joen päät­ty­nyt rik­ko­mus­epäi­ly koski fyy­si­sen kos­ke­mat­to­muu­den louk­kaa­mis­ta ja pe­nis­ku­vien pyy­tä­mis­tä

31.05.2022 09:44 4
Tilaajille
Olympiakomitea hyväksyi työryhmän esityksen ulkopuolisen selvityksen tekijästä – Lehtimäen tapauksen käsittelystä tehtävän selonteon pitäisi valmistua toukokuun loppuun mennessä

Olym­pia­ko­mi­tea hy­väk­syi työ­ryh­män esi­tyk­sen ul­ko­puo­li­sen sel­vi­tyk­sen te­ki­jäs­tä – Leh­ti­mäen ta­pauk­sen kä­sit­te­lys­tä teh­tä­vän se­lon­teon pitäisi val­mis­tua tou­ko­kuun loppuun men­nes­sä

12.05.2022 15:43
”Hyvin johdettu seura on houkutteleva” – Olympiakomitea jalkautuu maakuntiin tapaamaan päättäjiä ja seuraväkeä

”Hyvin joh­det­tu seura on hou­kut­te­le­va” – Olym­pia­ko­mi­tea jal­kau­tuu maa­kun­tiin ta­paa­maan päät­tä­jiä ja seu­ra­vä­keä

03.05.2022 20:00
Tilaajille
Puheenjohtaja Jan Vapaavuori oli ahtaalla Olympiakomitean jäsenjärjestöjen keskustelutilaisuudessa

Pu­heen­joh­ta­ja Jan Va­paa­vuo­ri oli ah­taal­la Olym­pia­ko­mi­tean jä­sen­jär­jes­tö­jen kes­kus­te­lu­ti­lai­suu­des­sa

02.05.2022 21:23 1
Olympiakomitea myöntää "eettis-moraaliset" ongelmat Mika Lehtimäen tapauksessa

Olym­pia­ko­mi­tea myöntää "eet­tis-mo­raa­li­set" on­gel­mat Mika Leh­ti­mäen ta­pauk­ses­sa

13.04.2022 18:47

Taina Su­si­luo­dos­ta Olym­pia­ko­mi­tean uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – "Kyllä tästä pääs­tään eteen­päin"

08.04.2022 13:11
Taina Susiluodosta Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja – "Kyllä tästä päästään eteenpäin"

Taina Su­si­luo­dos­ta Olym­pia­ko­mi­tean uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – "Kyllä tästä pääs­tään eteen­päin"

08.04.2022 11:28