Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Suomen olympiakomitea
"Saumat on" – huippu-urheilupomo Matti Heikkinen uskoo kultakirouksen murtuvan Pariisissa

"Saumat on" – huip­pu-ur­hei­lu­po­mo Matti Heik­ki­nen uskoo kul­ta­ki­rouk­sen mur­tu­van Pa­rii­sis­sa

06.06.2023 20:30
Napapiirin Panttereille Tähtimerkki-tunnustus laadukkaasta seuratoiminnasta

Na­pa­pii­rin Pant­te­reil­le Täh­ti­merk­ki-tun­nus­tus laa­duk­kaas­ta seu­ra­toi­min­nas­ta

16.05.2023 09:01 1
Tilaajille
Urheilussa paljastuneet eettiset rikkeet voivat olla vain jäävuoren huippu – judoka ja lakimies Eelis Paukku puhuu murrosvaiheesta: "Tämä on osa isompaa muutosta"

Ur­hei­lus­sa pal­jas­tu­neet eet­ti­set rikkeet voivat olla vain jää­vuo­ren huippu – judoka ja la­ki­mies Eelis Paukku puhuu mur­ros­vai­hees­ta: "Tämä on osa isompaa muu­tos­ta"

11.04.2023 18:00
Huippu-urheiluvastaava Tommi Pärmäkoski ei halua velloa negatiivisuudessa – "Liian usein nähdään vain asiat, jotka on tehty väärin tai huonosti"

Huip­pu-ur­hei­lu­vas­taa­va Tommi Pär­mä­kos­ki ei halua velloa ne­ga­tii­vi­suu­des­sa – "Liian usein nähdään vain asiat, jotka on tehty väärin tai huo­nos­ti"

10.03.2023 10:00
Olympiakomitea paikkaa Paralympiakomitean mokaa 400 000 eurolla

Olym­pia­ko­mi­tea paikkaa Pa­ra­lym­pia­ko­mi­tean mokaa 400 000 eurolla

16.02.2023 12:17
Analyysi: Vääntö venäläisten osallistumisesta olympialaisiin on jo alkanut, ja Suomen olympiakomitea on siinä vähemmistössä – politiikalta ei vältytä, sillä pelissä on myös turvallisuus

Ana­lyy­si: Vääntö ve­nä­läis­ten osal­lis­tu­mi­ses­ta olym­pia­lai­siin on jo al­ka­nut, ja Suomen olym­pia­ko­mi­tea on siinä vä­hem­mis­tös­sä – po­li­tii­kal­ta ei väl­ty­tä, sillä pelissä on myös tur­val­li­suus

08.02.2023 18:30 3
Tilaajille
Pohjoismaat kannattavat Venäjän ja Valko-Venäjän sulun urheilusta jatkuvan

Poh­jois­maat kan­nat­ta­vat Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän sulun ur­hei­lus­ta jat­ku­van

07.02.2023 21:01
Olympiakomitea haluaa pitää venäläisurheilijat edelleen poissa kansainvälisistä kisoista – Nyrkkeilyliitto käänsi kelkkaa

Olym­pia­ko­mi­tea haluaa pitää ve­nä­läis­ur­hei­li­jat edel­leen poissa kan­sain­vä­li­sis­tä ki­sois­ta – Nyrk­kei­ly­liit­to käänsi kelkkaa

24.01.2023 12:49 1
Tilaajille
Olympiakomitea löysi myllerryksen keskellä huippu-urheiluvastaavansa

Olym­pia­ko­mi­tea löysi myl­ler­ryk­sen kes­kel­lä huip­pu-ur­hei­lu­vas­taa­van­sa

05.12.2022 20:00 2
Olympiakomiteassa vältyttiin irtisanomisilta – henkilöstön määrä vähenee neljällä

Olym­pia­ko­mi­teas­sa väl­tyt­tiin ir­ti­sa­no­misil­ta – hen­ki­lös­tön määrä vähenee nel­jäl­lä

03.11.2022 14:28 2
Huippu-urheiluvastaavan tehtäviin kertyi 77 hakemusta – olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen ilahtui hakemusta määrästä ja tasosta

Huip­pu-ur­hei­lu­vas­taa­van teh­tä­viin kertyi 77 ha­ke­mus­ta – olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-ur­hei­lu­yk­si­kön johtaja Matti Heik­ki­nen ilahtui ha­ke­mus­ta mää­räs­tä ja tasosta

01.11.2022 15:32 2
Olympiakomitean Matti Heikkinen väläytti lajikirjon karsimista, jos urheilun rahoitus kutistuu

Olym­pia­ko­mi­tean Matti Heik­ki­nen vä­läyt­ti la­ji­kir­jon kar­si­mis­ta, jos ur­hei­lun ra­hoi­tus ku­tis­tuu

25.10.2022 17:47
Olympiakomitea pyrkii eteenpäin vastuullisemmin ja modernimmin

Olym­pia­ko­mi­tea pyrkii eteen­päin vas­tuul­li­sem­min ja mo­der­nim­min

13.10.2022 16:56 1
HS: Olympiakomitean puheenjohtaja Vapaavuori muuttaa väliaikaisesti Tanskaan

HS: Olym­pia­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­ja Va­paa­vuo­ri muuttaa vä­li­ai­kai­ses­ti Tans­kaan

03.10.2022 21:57 2
Pohjoismaiset olympiakomiteat vastustavat Venäjän ja Valko-Venäjän päästämistä kansainväliseen urheiluun

Poh­jois­mai­set olym­pia­ko­mi­teat vas­tus­ta­vat Venäjän ja Val­ko-Ve­nä­jän pääs­tä­mis­tä kan­sain­vä­li­seen ur­hei­luun

23.09.2022 19:28 1
Olympiakomitea haluaa seuraavaan hallitusohjelmaan vahvat kirjaukset liikunnan edistämisestä – tavoitteena mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle maksuton harrastus

Olym­pia­ko­mi­tea haluaa seu­raa­vaan hal­li­tus­oh­jel­maan vahvat kir­jauk­set lii­kun­nan edis­tä­mi­ses­tä – ta­voit­tee­na mah­dol­lis­taa jo­kai­sel­le lap­sel­le ja nuo­rel­le mak­su­ton har­ras­tus

29.08.2022 15:53
Tilaajille
Olympiakomitea käynnisti muutosneuvottelut – "Arvot eivät ohjaa toimintaamme riittävän voimakkaasti"

Olym­pia­ko­mi­tea käyn­nis­ti muu­tos­neu­vot­te­lut – "Arvot eivät ohjaa toi­min­taam­me riit­tä­vän voi­mak­kaas­ti"

26.08.2022 08:40
Olympiakomitean toimitusjohtaja Susiluoto uskoo häirintäkohujen tervehdyttäneen toimintaa: "Kriisin aiheuttama oppitunti oli julkinen ja näkyvä"

Olym­pia­ko­mi­tean toi­mi­tus­joh­ta­ja Su­si­luo­to uskoo häi­rin­tä­ko­hu­jen ter­veh­dyt­tä­neen toi­min­taa: "K­rii­sin ai­heut­ta­ma op­pi­tun­ti oli jul­ki­nen ja näkyvä"

09.08.2022 16:50
Entinen huippuhiihtäjä Matti Heikkinen valittiin johtamaan Olympiakomitean huippu-urheilua

Entinen huip­pu­hiih­tä­jä Matti Heik­ki­nen va­lit­tiin joh­ta­maan Olym­pia­ko­mi­tean huip­pu-ur­hei­lua

05.07.2022 12:17 5
Huippu-urheiluyksikön johtajan paikkaa haki 17 henkilöä – mukana Santasportin toimitusjohtaja Mika Kulmala

Huip­pu-ur­hei­lu­yk­si­kön joh­ta­jan paikkaa haki 17 hen­ki­löä – mukana San­tas­por­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Mika Kulmala

23.06.2022 15:09