kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Maakaasu
Greenpeace estää venäläisen nesteytetyn maakaasun purkamisen Röyttän satamassa Torniossa – mielenosoittajat tulivat satama-alueelle mereltä, yöpymiseen varauduttu

Green­pea­ce estää ve­nä­läi­sen nes­tey­te­tyn maa­kaa­sun pur­ka­mi­sen Röyttän sa­ta­mas­sa Tor­nios­sa – mie­len­osoit­ta­jat tulivat sa­ta­ma-alueel­le me­rel­tä, yö­py­mi­seen va­rau­dut­tu

17.09.2022 11:50 15
Tilaajille
Kaasutankkeri ajeli kolme viikkoa ympyrää merellä Torniosta lähdettyään – "Miksi tällaista rallia ajetaan, paaki pohjassa 6500 km?"

Kaa­su­tank­ke­ri ajeli kolme viikkoa ympyrää merellä Tor­nios­ta läh­det­tyään – "Miksi täl­lais­ta rallia aje­taan, paaki poh­jas­sa 6500 km?"

14.09.2022 18:00 9
Tilaajille
Valtionyhtiö Fortumin Saksan seikkailuun liittyvä päätöksenteko on selvitettävä perin juurin
Pääkirjoitus

Val­tion­yh­tiö For­tu­min Saksan seik­kai­luun liit­ty­vä pää­tök­sen­te­ko on sel­vi­tet­tä­vä perin juurin

26.08.2022 21:08 30
Tilaajille
Gazprom: Kaasutoimitukset Nord Stream -putkessa keskeytetään kolmeksi päiväksi huoltotauon vuoksi

Gazp­rom: Kaa­su­toi­mi­tuk­set Nord Stream -put­kes­sa kes­key­te­tään kol­mek­si päi­väk­si huol­to­tauon vuoksi

19.08.2022 21:11 1
Liiketoiminnan riski realisoitui Fortumille Uniperin myötä – veronmaksajien on syytä varautua menetyksiin
Pääkirjoitus

Lii­ke­toi­min­nan riski rea­li­soi­tui For­tu­mil­le Uni­pe­rin myötä – ve­ron­mak­sa­jien on syytä va­rau­tua me­ne­tyk­siin

13.07.2022 12:40 11
Tilaajille
Venäjä katkaisee kaasuhanat lauantaina – Sopimus LNG-terminaalilaivan vuokraamisesta allekirjoitettu yhdysvaltalaisyhtiön kanssa

Venäjä kat­kai­see kaa­su­ha­nat lauan­tai­na – Sopimus LNG-ter­mi­naa­li­lai­van vuok­raa­mi­ses­ta al­le­kir­joi­tet­tu yh­dys­val­ta­lais­yh­tiön kanssa

20.05.2022 17:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­kaa­su on tärkeä Suo­men­kin ”vih­rey­del­le”

09.02.2022 10:06 1