kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Fortum
Analyysi: Helvetillinen Venäjä-riski realisoitui, kun Putinin mafia ryösti omaisuuden – Fortum ja muut länsiyhtiöt tiesivät asettuvansa diktatuurin armoille

Ana­lyy­si: Hel­ve­til­li­nen Ve­nä­jä-ris­ki rea­li­soi­tui, kun Putinin mafia ryösti omai­suu­den – Fortum ja muut län­si­yh­tiöt tie­si­vät aset­tu­van­sa dik­ta­tuu­rin ar­moil­le

26.04.2023 17:59 10
Tilaajille
Fortum solmi "Outokumpu-luokan" sähkösopimuksen Bodenin vihreälle terästehtaalle

Fortum solmi "Ou­to­kum­pu-luo­kan" säh­kö­so­pi­muk­sen Bodenin vih­reäl­le te­räs­teh­taal­le

31.03.2023 12:01 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

For­tum-sot­kut sel­vi­tet­tä­vä

30.03.2023 05:00 1
Metsä Group alkaa selvittää hiilidioksidin talteenottoa ja jalostusta – Meri-Lappi hyvissä asemissa

Metsä Group alkaa sel­vit­tää hii­li­di­ok­si­din tal­teen­ot­toa ja ja­los­tus­ta – Me­ri-Lap­pi hyvissä ase­mis­sa

27.03.2023 15:57 3
Tilaajille
Outokummun ja Fortumin Tornioon kaavailema pienydinvoimala olisi lottovoitto kaupungille – ilman sosiaalista toimilupaa energiahanke ei toteudu
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­mun ja For­tu­min Tor­nioon kaa­vai­le­ma pien­ydin­voi­ma­la olisi lot­to­voit­to kau­pun­gil­le – ilman so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa ener­gia­han­ke ei toteudu

25.03.2023 05:00 3
Osa Tornion päättäjistä halusi jo syksyllä varautua pienydinvoimaan – "Uutinen tuli hyvään aikaan"

Osa Tornion päät­tä­jis­tä halusi jo syk­syl­lä va­rau­tua pien­ydin­voi­maan – "Uu­ti­nen tuli hyvään aikaan"

23.03.2023 12:03 8
Tilaajille
Outokummun johtaja Martti Sassi: Edullisinta olisi, että pienydinvoimala saataisiin Tornion tehtaiden yhteyteen

Ou­to­kum­mun johtaja Martti Sassi: Edul­li­sin­ta olisi, että pien­ydin­voi­ma­la saa­tai­siin Tornion teh­tai­den yh­tey­teen

23.03.2023 14:16 5
Tilaajille
Outokumpu ja Fortum selvittävät pienydinvoimaa – reaktoria suunnitellaan ensisijaisesti Tornioon

Ou­to­kum­pu ja Fortum sel­vit­tä­vät pien­ydin­voi­maa – reak­to­ria suun­ni­tel­laan en­si­si­jai­ses­ti Tor­nioon

23.03.2023 09:13 6
Tilaajille
Tekeekö Fortum ydinvoimalan Pyhäjoelle? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kunnassa elää

Tekeekö Fortum ydin­voi­ma­lan Py­hä­joel­le? Ei tee, sanoo yhtiö – mutta tästä syystä toivo kun­nas­sa elää

15.03.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Vi­her­hömp­pä" ai­heut­taa va­hin­koa

05.12.2022 04:00 5
Tilaajille
Fortum kertoo käynnistävänsä selvityksen edellytyksistä ydinvoiman lisäämiseen Suomessa ja Ruotsissa

Fortum kertoo käyn­nis­tä­vän­sä sel­vi­tyk­sen edel­ly­tyk­sis­tä ydin­voi­man li­sää­mi­seen Suo­mes­sa ja Ruot­sis­sa

17.10.2022 10:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sillä vaiva lähtee, millä on tul­lut­kin?

24.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omis­ta­ja­oh­jaus on rikki

22.09.2022 05:00
Tilaajille
Fortum tulee Saksasta verissä päin kotiin, valtion omistajaohjaus ei toimi
Pääkirjoitus

Fortum tulee Sak­sas­ta verissä päin kotiin, valtion omis­ta­ja­oh­jaus ei toimi

21.09.2022 21:00 11
Tilaajille
Analyysi: Fortum vältti pahimman erossaan Uniperin kanssa – seikkailu Saksassa ja Venäjällä tuhlasi silti miljardeja, mistä johdon on kannettava vastuu

Ana­lyy­si: Fortum vältti pa­him­man eros­saan Uni­pe­rin kanssa – seik­kai­lu Sak­sas­sa ja Ve­nä­jäl­lä tuhlasi silti mil­jar­de­ja, mistä johdon on kan­net­ta­va vastuu

21.09.2022 15:15 5
Tilaajille
Fortum myy Uniper-omistuksensa puolella miljardilla eurolla – Tuppurainen: Päätös oli väistämätön

Fortum myy Uni­per-omis­tuk­sen­sa puo­lel­la mil­jar­dil­la eurolla – Tup­pu­rai­nen: Päätös oli väis­tä­mä­tön

21.09.2022 09:32 4
Bloomberg: Saksa kansallistamassa Uniperin, neuvottelut lähes valmiit

Bloom­berg: Saksa kan­sal­lis­ta­mas­sa Uni­pe­rin, neu­vot­te­lut lähes valmiit

20.09.2022 16:03
Saksan valtio saattaa ryhtyä Uniperin enemmistöomistajaksi, energiayhtiön osake syöksyi pörssissä – Tuppurainen: Suomi ei hyväksy kansallistamista ilman korvausta

Saksan valtio saattaa ryhtyä Uni­pe­rin enem­mis­töo­mis­ta­jak­si, ener­gia­yh­tiön osake syöksyi pörs­sis­sä – Tup­pu­rai­nen: Suomi ei hyväksy kan­sal­lis­ta­mis­ta ilman kor­vaus­ta

14.09.2022 21:30 2
Fortumin rahat ovat lopussa ja osakeanti häämöttää – Professori Timo Rothovius: "Ihmettelen, kuinka Fortumin nykyjohto saa jatkaa näiden mokien jälkeen"

For­tu­min rahat ovat lopussa ja osa­ke­an­ti hää­möt­tää – Pro­fes­so­ri Timo Rot­ho­vius: "Ih­met­te­len, kuinka For­tu­min ny­ky­joh­to saa jatkaa näiden mokien jäl­keen"

10.09.2022 14:04 10
Tilaajille
Muodostaako Fortum riskin Kemijoelle?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muo­dos­taa­ko Fortum riskin Ke­mi­joel­le?

08.09.2022 05:00 2
Tilaajille