Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Filosofia
Kuinka pitää pää kasassa, kun maailma liukuu kriisistä toiseen? Kysyimme viideltä kiinnostavalta ihmiseltä heidän reseptinsä

Kuinka pitää pää ka­sas­sa, kun maailma liukuu krii­sis­tä toi­seen? Ky­syim­me vii­del­tä kiin­nos­ta­val­ta ih­mi­sel­tä heidän re­sep­tin­sä

22.10.2023 16:45
Tilaajille
Filosofi Frank Martela paljastaa, mistä suomalaisten onnen säilyminen lopulta riippuu – Vihje: "Mikä on se yhteinen hyvä, mitä kohti haluamme mennä?"

Fi­lo­so­fi Frank Martela pal­jas­taa, mistä suo­ma­lais­ten onnen säi­ly­mi­nen lopulta riippuu – Vihje: "Mikä on se yh­tei­nen hyvä, mitä kohti ha­luam­me mennä?"

02.09.2023 18:30
Tilaajille
Mikä on elämän tarkoitus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on elämän tar­koi­tus?

28.08.2023 05:00 1
Ulkomaanmatkasta työuraan  — valinnat tuovat meidät aina samojen oppien äärelle
Kolumni

Ul­ko­maan­mat­kas­ta työu­raan — va­lin­nat tuovat meidät aina samojen oppien äärelle

04.08.2023 05:45 1
Tilaajille
Aika ei rajaa mahdollisuuksiamme
Kolumni

Aika ei rajaa mah­dol­li­suuk­siam­me

14.04.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hä­mä­rä­fi­lo­so­fit vai­kut­ta­vat Kremlin ku­lis­seis­sa

09.07.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa ai­heut­taa myös mie­li­pa­haa

09.04.2022 05:00
Tilaajille
Kansien välissä: Naisten ajatukset esille – historia on sivuuttanut monta merkittävää filosofia sukupuolen takia

Kansien vä­lis­sä: Naisten aja­tuk­set esille – his­to­ria on si­vuut­ta­nut monta mer­kit­tä­vää fi­lo­so­fia su­ku­puo­len takia

16.02.2022 08:56
Eksyminen vaatii rohkeutta
Kolumni

Ek­sy­mi­nen vaatii roh­keut­ta

23.03.2021 07:00
Tilaajille
Tomppelin tunnustuksia – on järkevämpää olla rosoinen kuin sileä
Kolumni

Tomp­pe­lin tun­nus­tuk­sia – on jär­ke­väm­pää olla ro­soi­nen kuin sileä

01.02.2021 06:30
Tilaajille
Miten Kellotapulit ymmärretään
Kolumni

Miten Kel­lo­ta­pu­lit ym­mär­re­tään

09.11.2020 06:00
Tilaajille
Päiväkirja: Jos olisin hyvä ihminen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jos olisin hyvä ihminen

12.10.2020 06:00
Tilaajille
Tunnustetuksi tuleminen kantaa kauas
Kolumni

Tun­nus­te­tuk­si tu­le­mi­nen kantaa kauas

23.06.2020 07:00
Tilaajille
Kolumni: Selviytymisen jäljillä - kuinka hain kalun käyttöön ensimmäistä kertaa
Kolumni

Ko­lum­ni: Sel­viy­ty­mi­sen jäl­jil­lä - kuinka hain kalun käyt­töön en­sim­mäis­tä kertaa

25.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kohti kriit­ti­sem­pää ajat­te­lua

17.02.2020 08:38
Tilaajille
Päiväkirja: Ajattelen, siis pinnistelen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ajat­te­len, siis pin­nis­te­len

16.02.2020 16:26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mo­lem­pia op­piai­nei­ta tar­vi­taan

28.01.2020 07:31
Tilaajille
Kolumni: Ihmispolon on helppo erehtyä pitämään itseään tärkeänä – Mutta sitten silmiin osuu klöntti
Kolumni

Ko­lum­ni: Ih­mis­po­lon on helppo erehtyä pi­tä­mään itseään tär­keä­nä – Mutta sitten silmiin osuu klöntti

27.10.2019 16:54
Tilaajille