Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Identiteetti
Nykyään ei ole enää häpeä elää toisten maksamaa elämää
Kolumni

Nykyään ei ole enää häpeä elää toisten mak­sa­maa elämää

16.09.2023 05:00 32
Ikuinen jossittelija ei kykene sitoutumaan alavalintaansa – ja parempi niin
Kolumni

Ikuinen jos­sit­te­li­ja ei kykene si­tou­tu­maan ala­va­lin­taan­sa – ja parempi niin

19.07.2023 05:00 9
Saamelaisnuorten yhdistykselle myönnettiin 30 000 euron kulttuuripalkinto työstään saamelaisten puolesta

Saa­me­lais­nuor­ten yh­dis­tyk­sel­le myön­net­tiin 30 000 euron kult­tuu­ri­pal­kin­to työs­tään saa­me­lais­ten puo­les­ta

23.04.2023 15:24
Tilaajille
"Saatan saada pitkiä katseita" – posiolaisella Lotta Höökillä on paulakengät jalassa, sillä karjalaisuus on osa hänen identiteettiään ja vaikuttaa pukeutumiseen

"Saatan saada pitkiä kat­sei­ta" – po­sio­lai­sel­la Lotta Höö­kil­lä on pau­la­ken­gät ja­las­sa, sillä kar­ja­lai­suus on osa hänen iden­ti­teet­tiään ja vai­kut­taa pu­keu­tu­mi­seen

28.02.2023 12:32 3
Tilaajille
Aseksuaalisuus jää taka-alalle seksikeskeisessä yhteiskunnassa — “Unohdetaan ajatus, että on niitäkin ihmisiä joille seksi ei ole merkityksellistä”

A­sek­suaa­li­suus jää ta­ka-alal­le sek­si­kes­kei­ses­sä yh­teis­kun­nas­sa — “U­noh­de­taan ajatus, että on nii­tä­kin ihmisiä joille seksi ei ole mer­ki­tyk­sel­lis­tä”

03.02.2023 06:00 1
Tilaajille
Metsäsuomalaisten uuden virallisen lipun musta sydän symboloi naisen häpyä

Met­sä­suo­ma­lais­ten uuden vi­ral­li­sen lipun musta sydän sym­bo­loi naisen häpyä

31.01.2023 16:50
Tilaajille
Suomalainen, lappilainen, lappalainen vai saamelainen? – Lappi on kulttuurien rajamaata, joka houkuttelee identiteettipohdintoihin

Suo­ma­lai­nen, lap­pi­lai­nen, lap­pa­lai­nen vai saa­me­lai­nen? – Lappi on kult­tuu­rien ra­ja­maa­ta, joka hou­kut­te­lee iden­ti­teet­ti­poh­din­toi­hin

08.09.2022 17:50 2
Tilaajille
Rajat ylittävää taidetta - torniolainen Titta Court toimii koreografina kolmen valtakunnan ainutlaatuisessa yhteistyöhankkeessa.

Rajat ylit­tä­vää tai­det­ta - tor­nio­lai­nen Titta Court toimii ko­reo­gra­fi­na kolmen val­ta­kun­nan ai­nut­laa­tui­ses­sa yh­teis­työ­hank­kees­sa.

29.06.2022 15:21
Pride-kuukausi antaa näkyvyyttä itsensä hyväksymiselle – kolme lappilaista nuorta kertoo, miksi pride on tärkeää ja miksi sitä tulisi juhlia jatkossakin

Pri­de-kuu­kau­si antaa nä­ky­vyyt­tä itsensä hy­väk­sy­mi­sel­le – kolme lap­pi­lais­ta nuorta kertoo, miksi pride on tärkeää ja miksi sitä tulisi juhlia jat­kos­sa­kin

23.06.2022 06:00 6
Tilaajille
Rajalla vai rajan pinnassa? Valokuvataiteilija Eija Mäkivuoti tutkii lähipiirinsä kanssa, missä he kokevat olevansa kotonaan

Rajalla vai rajan pin­nas­sa? Va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Eija Mä­ki­vuo­ti tutkii lä­hi­pii­rin­sä kanssa, missä he kokevat ole­van­sa ko­to­naan

16.09.2021 21:03 1
Tilaajille
Ruotsinsuomalaisuutta rikastavat uudet tarinat ja niiden kertojat

Ruot­sin­suo­ma­lai­suut­ta ri­kas­ta­vat uudet tarinat ja niiden ker­to­jat

15.05.2021 15:54
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: "Miksi minun pitäis puhua erillä lailla somessa ko mie puhun normaalisti?" – Lappilaisten nuorten murteelle naljaillaan, vaikka he ovat siitä ylpeitä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Miksi minun pitäis puhua erillä lailla somessa ko mie puhun nor­maa­lis­ti?" – Lap­pi­lais­ten nuorten mur­teel­le nal­jail­laan, vaikka he ovat siitä ylpeitä

17.02.2021 12:07
Murre ja kieli ovat tärkeä osa nuoren identiteettiä – "Kun huomasin, että saamen kieli oli katoamassa, tuntui, että jotain oli hukassa"

Murre ja kieli ovat tärkeä osa nuoren iden­ti­teet­tiä – "Kun huo­ma­sin, että saamen kieli oli ka­toa­mas­sa, tuntui, että jotain oli hu­kas­sa"

04.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Mitä on suomalaisuus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä on suo­ma­lai­suus?

16.09.2020 05:00
Tilaajille
Samaistumista ja surua Rovaniemellä – Paikkaidentiteettiin vaikuttaa sekä puitteet että kokemukset
Kolumni

Sa­mais­tu­mis­ta ja surua Ro­va­nie­mel­lä – Paik­ka­iden­ti­teet­tiin vai­kut­taa sekä puit­teet että ko­ke­muk­set

01.07.2020 06:00
Tilaajille
Tunnustetuksi tuleminen kantaa kauas
Kolumni

Tun­nus­te­tuk­si tu­le­mi­nen kantaa kauas

23.06.2020 07:00
Tilaajille
Kolumni: Tiedätkö, kuka olet?
Kolumni

Ko­lum­ni: Tie­dät­kö, kuka olet?

21.05.2020 06:45 1
Päiväkirja: Brändin arvo unohtuu

Päi­vä­kir­ja: Brändin arvo unohtuu

26.02.2020 06:30
Tilaajille