Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Murteet
Irene Piippola penää rohkeutta niin kirjallisuuden lukijoilta kuin tekijöiltä – hän odottaa innolla tulevan viikonlopun Pientä Runofestivaalia Sodankylässä

Irene Piip­po­la penää roh­keut­ta niin kir­jal­li­suu­den lu­ki­joil­ta kuin te­ki­jöil­tä – hän odottaa innolla tulevan vii­kon­lo­pun Pientä Ru­no­fes­ti­vaa­lia So­dan­ky­läs­sä

29.06.2023 20:03
Tilaajille
Työelämässä tuli vastaan valinnan paikka – luovun murteesta tai muutan Lappiin
Kolumni

Työ­elä­mäs­sä tuli vastaan va­lin­nan paikka – luovun mur­tees­ta tai muutan Lappiin

21.06.2023 13:33 6
"Ei siun tartte meän takia" – testaa Pohjoisen tähden repliikkivisassa, millainen murretietäjä olet

"Ei siun tartte meän takia" – testaa Poh­joi­sen tähden rep­liik­ki­vi­sas­sa, mil­lai­nen mur­re­tie­tä­jä olet

15.05.2023 08:58 8
Murretta on vaikea matkia – tutkijan mielestä Lapissa kuvattu poliisisarja on silti varsin onnistunut esimerkki murteen viihdekäytöstä

Mur­ret­ta on vaikea matkia – tut­ki­jan mie­les­tä Lapissa kuvattu po­lii­si­sar­ja on silti varsin on­nis­tu­nut esi­merk­ki murteen viih­de­käy­tös­tä

12.05.2023 20:04 7
Tilaajille
Moron, moron, täälä on Signen keittokoulu! – Inga-Britt Uusitalon luoma roolihahmo on 1960-luvun kotirouva Tornionlaaksosta

Moron, moron, täälä on Signen keit­to­kou­lu! – In­ga-Britt Uu­si­ta­lon luoma roo­li­hah­mo on 1960-lu­vun ko­ti­rou­va Tor­nion­laak­sos­ta

11.07.2022 17:04 3
Tilaajille
Päiväkirja: Heinämiehen sutkautus tarttu kerrala ja muistan vieläki vaikken ennää aivan kläppi olekhaan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hei­nä­mie­hen sut­kau­tus tarttu kerrala ja muistan vieläki vaikken ennää aivan kläppi olek­haan

09.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Jo saapi kesä tulla, niin mieli raukeaa – Kevätvirsi kaikuu Pellon kouluissa tutulla murteella

Jo saapi kesä tulla, niin mieli raukeaa – Ke­vät­vir­si kaikuu Pellon kou­luis­sa tutulla mur­teel­la

03.06.2022 13:50 3
Tilaajille
Päiväkirja: Hevosella kuono ja puun oksilla routa – sanailmastonmuutos on karmea uhka
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: He­vo­sel­la kuono ja puun oksilla routa – sa­na­il­mas­ton­muu­tos on karmea uhka

09.12.2021 22:00 7
Tilaajille
Suomen kansaa  ei ole:  Olemme sattumalta samassa maassa asuva kokoelma itämerensuomalaisia kieliä puhuvia heimoja

Suomen kansaa ei ole: Olemme sat­tu­mal­ta samassa maassa asuva ko­koel­ma itä­me­ren­suo­ma­lai­sia kieliä puhuvia heimoja

06.12.2021 14:03 5
Tilaajille
Päiväkirja: Pakkaava meitä killaahmaan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pak­kaa­va meitä kil­laah­maan

29.11.2021 07:59 1
Tilaajille
Vihdoinkin keikalla: antauduin instrumentiksi elämälle ja pistin atomit värähtelemään
Kolumni

Vih­doin­kin kei­kal­la: an­tau­duin inst­ru­men­tik­si elä­mäl­le ja pistin atomit vä­räh­te­le­mään

13.07.2021 12:42
Kuuntele Vasan podcast: "Miksi minun pitäis puhua erillä lailla somessa ko mie puhun normaalisti?" – Lappilaisten nuorten murteelle naljaillaan, vaikka he ovat siitä ylpeitä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Miksi minun pitäis puhua erillä lailla somessa ko mie puhun nor­maa­lis­ti?" – Lap­pi­lais­ten nuorten mur­teel­le nal­jail­laan, vaikka he ovat siitä ylpeitä

17.02.2021 12:07
Murre ja kieli ovat tärkeä osa nuoren identiteettiä – "Kun huomasin, että saamen kieli oli katoamassa, tuntui, että jotain oli hukassa"

Murre ja kieli ovat tärkeä osa nuoren iden­ti­teet­tiä – "Kun huo­ma­sin, että saamen kieli oli ka­toa­mas­sa, tuntui, että jotain oli hu­kas­sa"

04.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Essee: Murteiden väärinkäyttö on rasittavan yleistä – "Moni kuvittelee voivansa napata tutun oloisen fraasin noin vain"

Essee: Mur­tei­den vää­rin­käyt­tö on ra­sit­ta­van yleistä – "Moni ku­vit­te­lee voi­van­sa napata tutun oloisen fraasin noin vain"

13.09.2020 10:53
Tilaajille
Hillaa, lakkaa vai suomuurainta hakemaan?

Hillaa, lakkaa vai suo­muu­rain­ta ha­ke­maan?

18.07.2020 18:39
Tilaajille
Murteita ymmärtävä puherobotti voi pian palvella Kelan asiakkaita – Lapin murteet aiheuttivat robotille ongelmia

Mur­tei­ta ym­mär­tä­vä pu­he­ro­bot­ti voi pian pal­vel­la Kelan asiak­kai­ta – Lapin murteet ai­heut­ti­vat ro­bo­til­le on­gel­mia

16.07.2020 12:16 1
Tilaajille
Lukijalta: Murresanat muutosten edessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mur­re­sa­nat muu­tos­ten edessä

01.04.2020 11:13
Tilaajille
Kolumni: Neulottaisiinko tikkuri?
Kolumni

Ko­lum­ni: Neu­lot­tai­siin­ko tik­ku­ri?

29.01.2020 06:00
Tilaajille
Piti taas killata Lapin ihmistä, teki hyän krettanekan
Kolumni

Piti taas killata Lapin ih­mis­tä, teki hyän kret­ta­ne­kan

25.11.2019 09:46
Tilaajille
Lauantaivieras: Väärtin kanssa raataillen – murresanakirjassa vielä paljon opittavaa
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Väärtin kanssa raa­tail­len – mur­re­sa­na­kir­jas­sa vielä paljon opit­ta­vaa

25.10.2019 09:18