Politiikka: Miksi kes­kus­ta rii­taut­ti luon­non­suo­je­lu­lain, Katri Kul­mu­ni?

Kunniamerkit: Ta­sa­val­lan pre­si­dent­ti myönsi tämän vuoden kun­nia­mer­kit – katso Lapin pal­ki­tut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa päivän luukku tästä

Murteet
Moron, moron, täälä on Signen keittokoulu! – Inga-Britt Uusitalon luoma roolihahmo on 1960-luvun kotirouva Tornionlaaksosta

Moron, moron, täälä on Signen keit­to­kou­lu! – In­ga-Britt Uu­si­ta­lon luoma roo­li­hah­mo on 1960-lu­vun ko­ti­rou­va Tor­nion­laak­sos­ta

11.07.2022 17:04 3
Tilaajille
Päiväkirja: Heinämiehen sutkautus tarttu kerrala ja muistan vieläki vaikken ennää aivan kläppi olekhaan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hei­nä­mie­hen sut­kau­tus tarttu kerrala ja muistan vieläki vaikken ennää aivan kläppi olek­haan

09.07.2022 05:00 1
Tilaajille
Jo saapi kesä tulla, niin mieli raukeaa – Kevätvirsi kaikuu Pellon kouluissa tutulla murteella

Jo saapi kesä tulla, niin mieli raukeaa – Ke­vät­vir­si kaikuu Pellon kou­luis­sa tutulla mur­teel­la

03.06.2022 13:50 3
Tilaajille
Päiväkirja: Hevosella kuono ja puun oksilla routa – sanailmastonmuutos on karmea uhka
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: He­vo­sel­la kuono ja puun oksilla routa – sa­na­il­mas­ton­muu­tos on karmea uhka

09.12.2021 22:00 7
Tilaajille
Suomen kansaa  ei ole:  Olemme sattumalta samassa maassa asuva kokoelma itämerensuomalaisia kieliä puhuvia heimoja

Suomen kansaa ei ole: Olemme sat­tu­mal­ta samassa maassa asuva ko­koel­ma itä­me­ren­suo­ma­lai­sia kieliä puhuvia heimoja

06.12.2021 14:03 5
Tilaajille
Päiväkirja: Pakkaava meitä killaahmaan
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pak­kaa­va meitä kil­laah­maan

29.11.2021 07:59 1
Tilaajille
Vihdoinkin keikalla: antauduin instrumentiksi elämälle ja pistin atomit värähtelemään
Kolumni

Vih­doin­kin kei­kal­la: an­tau­duin inst­ru­men­tik­si elä­mäl­le ja pistin atomit vä­räh­te­le­mään

13.07.2021 12:42
Kuuntele Vasan podcast: "Miksi minun pitäis puhua erillä lailla somessa ko mie puhun normaalisti?" – Lappilaisten nuorten murteelle naljaillaan, vaikka he ovat siitä ylpeitä

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "Miksi minun pitäis puhua erillä lailla somessa ko mie puhun nor­maa­lis­ti?" – Lap­pi­lais­ten nuorten mur­teel­le nal­jail­laan, vaikka he ovat siitä ylpeitä

17.02.2021 12:07
Murre ja kieli ovat tärkeä osa nuoren identiteettiä – "Kun huomasin, että saamen kieli oli katoamassa, tuntui, että jotain oli hukassa"

Murre ja kieli ovat tärkeä osa nuoren iden­ti­teet­tiä – "Kun huo­ma­sin, että saamen kieli oli ka­toa­mas­sa, tuntui, että jotain oli hu­kas­sa"

04.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Essee: Murteiden väärinkäyttö on rasittavan yleistä – "Moni kuvittelee voivansa napata tutun oloisen fraasin noin vain"

Essee: Mur­tei­den vää­rin­käyt­tö on ra­sit­ta­van yleistä – "Moni ku­vit­te­lee voi­van­sa napata tutun oloisen fraasin noin vain"

13.09.2020 10:53
Tilaajille
Hillaa, lakkaa vai suomuurainta hakemaan?

Hillaa, lakkaa vai suo­muu­rain­ta ha­ke­maan?

18.07.2020 18:39
Tilaajille
Murteita ymmärtävä puherobotti voi pian palvella Kelan asiakkaita – Lapin murteet aiheuttivat robotille ongelmia

Mur­tei­ta ym­mär­tä­vä pu­he­ro­bot­ti voi pian pal­vel­la Kelan asiak­kai­ta – Lapin murteet ai­heut­ti­vat ro­bo­til­le on­gel­mia

16.07.2020 12:16 1
Tilaajille
Lukijalta: Murresanat muutosten edessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mur­re­sa­nat muu­tos­ten edessä

01.04.2020 11:13
Tilaajille
Kolumni: Neulottaisiinko tikkuri?
Kolumni

Ko­lum­ni: Neu­lot­tai­siin­ko tik­ku­ri?

29.01.2020 06:00
Tilaajille
Piti taas killata Lapin ihmistä, teki hyän krettanekan
Kolumni

Piti taas killata Lapin ih­mis­tä, teki hyän kret­ta­ne­kan

25.11.2019 09:46
Tilaajille
Lauantaivieras: Väärtin kanssa raataillen – murresanakirjassa vielä paljon opittavaa
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Väärtin kanssa raa­tail­len – mur­re­sa­na­kir­jas­sa vielä paljon opit­ta­vaa

25.10.2019 09:18
Mökkivieras, miten saunassa puhutaan? Tässä pieni murreopas juhannuslöylyihin – "Meillä Auttissahan se on vasta, mutta täällä kaupungissa vihta"

Mök­ki­vie­ras, miten sau­nas­sa pu­hu­taan? Tässä pieni mur­re­opas ju­han­nus­löy­lyi­hin – "Meillä Aut­tis­sa­han se on vasta, mutta täällä kau­pun­gis­sa vihta"

17.08.2019 05:48 3
Tilaajille