Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Runous
Ensimmäisessä PyhäSana-tapahtumassa viedään sanataidetta tunturiin

En­sim­mäi­ses­sä Py­hä­Sa­na-ta­pah­tu­mas­sa viedään sa­na­tai­det­ta tun­tu­riin

15.09.2023 22:14
Tilaajille
Sodankylän runollinen Uni – Runoilija Uni Ojuva ammentaa kirjoittamiseensa inspiraatiota muun muassa historiasta

So­dan­ky­län ru­nol­li­nen Uni – ­Ru­noi­li­ja Uni Ojuva am­men­taa kir­joit­ta­mi­seen­sa ins­pi­raa­tio­ta muun muassa his­to­rias­ta

29.07.2023 19:30
Tilaajille
Avoin mikki päättää runo- ja musiikki-illan – Eino Leinon päivää vietetään Rovaniemen musiikkikirjastossa paikallisen sana- ja säveltaiteen merkeissä

Avoin mikki päättää runo- ja mu­siik­ki-il­lan – Eino Leinon päivää vie­te­tään Ro­va­nie­men mu­siik­ki­kir­jas­tos­sa pai­kal­li­sen sana- ja sä­vel­tai­teen mer­keis­sä

05.07.2023 10:00
Tilaajille
Arvio: Näkymiä mieleen, luontoon ja myytteihin — Pieni runofestivaali oli kolmannella kerralla entistä moninaisempi

Arvio: Näkymiä mie­leen, luon­toon ja myyt­tei­hin — Pieni ru­no­fes­ti­vaa­li oli kol­man­nel­la ker­ral­la entistä mo­ni­nai­sem­pi

03.07.2023 15:00
Tilaajille
Irene Piippola penää rohkeutta niin kirjallisuuden lukijoilta kuin tekijöiltä – hän odottaa innolla tulevan viikonlopun Pientä Runofestivaalia Sodankylässä

Irene Piip­po­la penää roh­keut­ta niin kir­jal­li­suu­den lu­ki­joil­ta kuin te­ki­jöil­tä – hän odottaa innolla tulevan vii­kon­lo­pun Pientä Ru­no­fes­ti­vaa­lia So­dan­ky­läs­sä

29.06.2023 20:03
Tilaajille
Kirja-arvio: Jenni Haukio kirjoitti juhlavan ja isänmaallisen muistelman mutta jätti puolisolleenkin kirjoitettavaa

Kir­ja-ar­vio: Jenni Haukio kir­joit­ti juh­la­van ja isän­maal­li­sen muis­tel­man mutta jätti puo­li­sol­leen­kin kir­joi­tet­ta­vaa

13.06.2023 17:15
Silja Kejosen kolmas runokirja ilmestyy kuuman kulttuurikeskustelun keskelle

Silja Kejosen kolmas ru­no­kir­ja il­mes­tyy kuuman kult­tuu­ri­kes­kus­te­lun kes­kel­le

02.04.2023 13:00
Tilaajille
Onneaan ei tarvitse kätkeä
Kolumni

Onneaan ei tar­vit­se kätkeä

17.03.2023 05:45 1
Tilaajille
Sanojen täyttämää elämää – Runoilija-kääntäjä Pentti Saaritsan juhlakonsertista tuli pohjoiseen ennättäessään hänen luottosäveltäjänsä Eero Ojasenkin juhlintaa

Sanojen täyt­tä­mää elämää – ­Ru­noi­li­ja-kään­tä­jä Pentti Saa­rit­san juh­la­kon­ser­tis­ta tuli poh­joi­seen en­nät­täes­sään hänen luot­to­sä­vel­tä­jän­sä Eero Oja­sen­kin juh­lin­taa

03.01.2023 19:51 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Erkki Wideniuksen runoissa tämän päivän arkinen kohtaa antiikin kertomukset

Kir­ja-ar­vio: Erkki Wi­de­niuk­sen ru­nois­sa tämän päivän arkinen kohtaa an­tii­kin ker­to­muk­set

10.11.2022 18:50
Tilaajille
Rovaniemellä järjestetään hyväntekeväisyystapahtuma mielenterveyden eteen – lavalle nousee Nihkee Akka ja Jippu

Ro­va­nie­mel­lä jär­jes­te­tään hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­ma mie­len­ter­vey­den eteen – lavalle nousee Nihkee Akka ja Jippu

08.10.2022 09:00
Kun runoihin jo lapsena rakastunut Eila Paananen nousee lavalle Rovaniemen teatterissa, luvassa on kaikkea muuta kuin pönäkkää runonlausuntaa

Kun ru­noi­hin jo lapsena ra­kas­tu­nut Eila Paa­na­nen nousee lavalle Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa, luvassa on kaikkea muuta kuin pö­näk­kää ru­non­lau­sun­taa

27.09.2022 17:30 1
Tilaajille
"Kiitos tuhmat ja ilkeät, kiitos kiltit ja mukavat" – Aki Kaurismäen luottotiimi on Kati Outiselle kuin toinen perhe

"Kiitos tuhmat ja ilkeät, kiitos kiltit ja mu­ka­vat" – Aki Kau­ris­mäen luot­to­tii­mi on Kati Ou­ti­sel­le kuin toinen perhe

07.07.2022 17:37
Tilaajille
Lämmöllä kaikille tytöille, jotka kirjoittavat salaisia päiväkirjojaan

Läm­möl­lä kai­kil­le ty­töil­le, jotka kir­joit­ta­vat sa­lai­sia päi­vä­kir­jo­jaan

25.05.2022 10:48
Tilaajille
Eino Leinon yli 100 vuotta vanha runo Ukrainan kunniaksi leviää somessa  –  runoa on käännetty monelle kielelle

Eino Leinon yli 100 vuotta vanha runo Uk­rai­nan kun­niak­si leviää somessa – runoa on kään­net­ty monelle kie­lel­le

07.03.2022 14:21 1
Tilaajille
Yksinäisyys ja kaipuu iskee tähän hetkeen – Haaparannalla saa ensi-illan runo- ja lauluesitys suomen- ja meänkielellä

Yk­si­näi­syys ja kaipuu iskee tähän hetkeen – Haa­pa­ran­nal­la saa en­si-il­lan runo- ja lau­lu­esi­tys suomen- ja meän­kie­lel­lä

21.02.2022 18:42
Tilaajille
Arvio: Lyriikan lavea kirjo Porttikosken kätköissä

Arvio: Ly­rii­kan lavea kirjo Port­ti­kos­ken kät­köis­sä

09.08.2021 21:22 1
Tilaajille
"Rajajoki oli alkuperäisen idean sydän ja sielu" – Korona palautti Väyläfestivaalin juurilleen

"Ra­ja­jo­ki oli al­ku­pe­räi­sen idean sydän ja sielu" – Korona pa­laut­ti Väy­lä­fes­ti­vaa­lin juu­ril­leen

26.06.2021 17:00 1
Tilaajille
päiväkirja: Silmälasit tekevät runoilijan
Kolumni

päi­vä­kir­ja: Sil­mä­la­sit tekevät ru­noi­li­jan

02.05.2021 17:46
Tilaajille
Niillas Holmberg lausuu Nils-Aslak Valkeäpään runon Aurinko, isäni – Katso video

Niillas Holm­berg lausuu Nils-As­lak Val­keä­pään runon Au­rin­ko, isäni – Katso video

06.02.2021 06:00 1
Tilaajille