Runous
päiväkirja: Silmälasit tekevät runoilijan
Kolumni Riku Lavia

päi­vä­kir­ja: Sil­mä­la­sit tekevät ru­noi­li­jan

02.05.2021 17:46
Tilaajille
Niillas Holmberg lausuu Nils-Aslak Valkeäpään runon Aurinko, isäni – Katso video

Niillas Holm­berg lausuu Nils-As­lak Val­keä­pään runon Au­rin­ko, isäni – Katso video

06.02.2021 06:00 1
Tilaajille
Arvio: Koiranelämän valopilkkuja

Arvio: Koi­ran­elä­män va­lo­pilk­ku­ja

25.10.2020 18:27
Tilaajille
Viikon kasvo: Kynän kanssa lenkkipolulle – Eläkepäivillään riimittelyn löytänyt Raimo Haaja on kirjoittanut jo 2 500 runoa

Viikon kasvo: Kynän kanssa lenk­ki­po­lul­le – Elä­ke­päi­vil­lään rii­mit­te­lyn löy­tä­nyt Raimo Haaja on kir­joit­ta­nut jo 2 500 runoa

16.10.2020 19:07
Mene vaikka tänne: Ulkoliikuntaa, kuvataidetta, tankarunoja ja Israelin kokemuksia

Mene vaikka tänne: Ul­ko­lii­kun­taa, ku­va­tai­det­ta, tan­ka­ru­no­ja ja Is­rae­lin ko­ke­muk­sia

16.10.2020 08:54
Keväällä peruttu Hämärän tanssit tulee: Ei mitään taidehiippailua – vaan Saarikoskea

Ke­vääl­lä peruttu Hämärän tanssit tulee: Ei mitään tai­de­hiip­pai­lua – vaan Saa­ri­kos­kea

04.09.2020 21:10
Tilaajille
Arvostelu: Sanoja kaukaisuuden kaipaajille - Paratiisi sydämessäni on matka maailman sieluun
Mielipide Eveliina Lahtinen

Ar­vos­te­lu: Sanoja kau­kai­suu­den kai­paa­jil­le - Pa­ra­tii­si sy­dä­mes­sä­ni on matka maail­man sieluun

14.08.2020 06:10
Palma de Mallorca tekee sen, mistä kirjailija Katri Rauanjoki haaveilee – räväkkä muoniolainen alter ego haastaa heittäytymään flamenco-burleskiin ja itsensä hyväksymiseen

Palma de Mal­lor­ca tekee sen, mistä kir­jai­li­ja Katri Rauan­jo­ki haa­vei­lee – räväkkä muo­nio­lai­nen alter ego haastaa heit­täy­ty­mään fla­men­co-bur­les­kiin ja itsensä hy­väk­sy­mi­seen

12.08.2020 17:30
Tilaajille
Eino Leino onnistui kiteyttämään rakastettuun runoonsa Lapin kesän kauneuden ja julmuuden – lauluna tunnetuksi tullut teksti on nyt käännetty englanniksi

Eino Leino on­nis­tui ki­teyt­tä­mään ra­kas­tet­tuun ru­noon­sa Lapin kesän kau­neu­den ja jul­muu­den – lauluna tun­ne­tuk­si tullut teksti on nyt kään­net­ty eng­lan­nik­si

25.07.2020 06:00
Tilaajille
Kesäyö ihmettelee kirkkauttaan silmäripset avoinna – Suvinen luonto on innoittanut kirjailijoita ja säveltäjiä kautta aikojen niin pohjoisessa kuin muuallakin

Kesäyö ih­met­te­lee kirk­kaut­taan sil­mä­rip­set avoinna – Suvinen luonto on in­noit­ta­nut kir­jai­li­joi­ta ja sä­vel­tä­jiä kautta aikojen niin poh­joi­ses­sa kuin muual­la­kin

01.07.2020 18:00
Tilaajille
Niillas Holmbergille ja Heli Laaksolle Kirsi Kunnas -runopalkinto

Niillas Holm­ber­gil­le ja Heli Laak­sol­le Kirsi Kunnas -ru­no­pal­kin­to

14.05.2020 09:55
Tilaajille
Louhistiina lausuu nyt somessa kansanrunoutta – Tiinaliisa Multamäki kannustaa käymään poikkeustilan herättämiä ajatuksia läpi toisen kanssa

Lou­his­tii­na lausuu nyt somessa kan­san­ru­nout­ta – Tii­na­lii­sa Mul­ta­mä­ki kan­nus­taa käymään poik­keus­ti­lan he­rät­tä­miä aja­tuk­sia läpi toisen kanssa

16.04.2020 08:20
Tilaajille

Po­sio­lai­sel­ta Pirjo Oso­lal­ta il­mes­tyi neljäs ru­no­teos

17.03.2020 19:40
Tilaajille
Runoja kirjoitetaan ja julkaistaan, mutta lukeeko niitä kukaan? – Katsaus viime vuoden lappilaiseen runosatoon

Runoja kir­joi­te­taan ja jul­kais­taan, mutta lukeeko niitä kukaan? – Katsaus viime vuoden lap­pi­lai­seen ru­no­sa­toon

17.02.2020 20:47
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Pentti Saarikoski tunnustaa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Pentti Saa­ri­kos­ki tun­nus­taa

06.01.2020 15:38
Tilaajille
Monitaiteilija Niillas Holmberg monessa roolissa Rovaniemen vierailulla

Mo­ni­tai­tei­li­ja Niillas Holm­berg monessa roo­lis­sa Ro­va­nie­men vie­rai­lul­la

09.12.2019 15:44
Kirjastolla pikatreffit runojen äärellä – 15 minuuttia aikaa runolle ja keskustelulle

Kir­jas­tol­la pi­ka­tref­fit runojen äärellä – 15 mi­nuut­tia aikaa runolle ja kes­kus­te­lul­le

15.11.2019 12:59
Se on menoa! Kun ihminen ensikertaa altistuu lavarunoudelle, on hän sen jälkeen runouden viemää

Se on menoa! Kun ihminen en­si­ker­taa al­tis­tuu la­va­ru­nou­del­le, on hän sen jälkeen ru­nou­den viemää

25.10.2019 17:15
Tilaajille
Kittilässä asuva runoilija Tapani Tavi etsii Lapista pohjoista kivaa

Kit­ti­läs­sä asuva ru­noi­li­ja Tapani Tavi etsii Lapista poh­jois­ta kivaa

22.10.2019 18:23
Tilaajille
Elämäkerran kirjoittaja Panu Rajala: "Aila Meriluoto oli sodanjälkeisen nuoruuden elämäntahdon tulkki" – Esikoiskokoelma Lasimaalaus kuvaa nuorison halua mennä eteenpäin ja unohtaa sota

Elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­ja Panu Rajala: "Aila Me­ri­luo­to oli so­dan­jäl­kei­sen nuo­ruu­den elä­män­tah­don tulkki" – Esi­kois­ko­koel­ma La­si­maa­laus kuvaa nuo­ri­son halua mennä eteen­päin ja unohtaa sota

22.10.2019 11:18