Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tornionlaakso
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 2
Tilaajille
Kevättulvan yllätyksistä yritetään oppia – Tornion Näränperän tulvapenkereen lupa on kunnossa, kunhan rakennusrahat saadaan Ruotsin valtiolta

Ke­vät­tul­van yl­lä­tyk­sis­tä yri­te­tään oppia – Tornion Nä­rän­pe­rän tul­va­pen­ke­reen lupa on kun­nos­sa, kunhan ra­ken­nus­ra­hat saadaan Ruotsin val­tiol­ta

23.11.2023 19:30
Tilaajille
Stella Harasekin esikoiskirjassa on vaikutteita nuoruuskokemuksista Ylitornion nuorisotalolta – "Prosessiin osui monia henkilökohtaisia vaikeuksia"

Stella Ha­ra­se­kin esi­kois­kir­jas­sa on vai­kut­tei­ta nuo­ruus­ko­ke­muk­sis­ta Yli­tor­nion nuo­ri­so­ta­lol­ta – "P­ro­ses­siin osui monia hen­ki­lö­koh­tai­sia vai­keuk­sia"

30.10.2023 19:00
Tilaajille
Lippous halutaan saunankaltaiseksi Unesco-perinteeksi – yksinkertaista se ei ole
Kolumni

Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

26.09.2023 06:00 2
Kruunun romahdus teki Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen ison loven – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Kemissä asuva Hillevi

Kruunun ro­mah­dus teki Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen ison loven – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Kemissä asuva Hillevi

26.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Ruotsalaistähti Markus Krunegård julkaisee levyn suomeksi – mukana terveisiä Tornionlaaksoon

Ruot­sa­lais­täh­ti Markus Kru­negård jul­kai­see levyn suo­mek­si – mukana ter­vei­siä Tor­nion­laak­soon

29.08.2023 14:17
Tilaajille
Euroopan suurin vesistöjen kunnostushanke alkaa Tornionlaaksossa –  Tengeliönjoelle tulee kalatie voimalaitoksen vierelle

Eu­roo­pan suurin ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­han­ke alkaa Tor­nion­laak­sos­sa – Ten­ge­liön­joel­le tulee kalatie voi­ma­lai­tok­sen vie­rel­le

03.07.2023 05:00 3
Tilaajille
Keskiviikkona alkava Väyläfestivaali tuo kulttuuria Tornionlaaksoon

Kes­ki­viik­ko­na alkava Väy­lä­fes­ti­vaa­li tuo kult­tuu­ria Tor­nion­laak­soon

28.06.2023 09:13
Tilaajille
Tornionlaakson tiet ja radat kuntoon – puutteelliset ratayhteydet ja huonokuntoiset valtatiet ovat pullonkaula ja este pohjoisen alueen kehitykselle
Kolumni

Tor­nion­laak­son tiet ja radat kuntoon – puut­teel­li­set ra­ta­yh­tey­det ja huo­no­kun­toi­set val­ta­tiet ovat pul­lon­kau­la ja este poh­joi­sen alueen ke­hi­tyk­sel­le

25.06.2023 10:22 11
Työelämässä tuli vastaan valinnan paikka – luovun murteesta tai muutan Lappiin
Kolumni

Työ­elä­mäs­sä tuli vastaan va­lin­nan paikka – luovun mur­tees­ta tai muutan Lappiin

21.06.2023 13:33 6
Joki tulvi sisään Lukaksen mökkiin – kesäkauden valmistelut vaihtuivat kastuneiden mökkien purkutöihin  Övertorneålla

Joki tulvi sisään Lu­kak­sen mökkiin – ke­sä­kau­den val­mis­te­lut vaih­tui­vat kas­tu­nei­den mökkien pur­ku­töi­hin Över­tor­neål­la

08.06.2023 20:30 3
Tilaajille
Tarinan ytimessä rikostutkinta Tornionjokilaaksossa – Gustaf Skarsgård nähdään Suomessa kuvattavan suursarjan pääosassa

Tarinan yti­mes­sä ri­kos­tut­kin­ta Tor­nion­jo­ki­laak­sos­sa – Gustaf Skarsgård nähdään Suo­mes­sa ku­vat­ta­van suur­sar­jan pää­osas­sa

06.06.2023 17:30
Pajalan Kirnujärveltä kadonnutta naista haetaan laajoilla etsinnöillä Ruotsin Tornionlaaksossa

Pajalan Kir­nu­jär­vel­tä ka­don­nut­ta naista haetaan laa­joil­la et­sin­nöil­lä Ruotsin Tor­nion­laak­sos­sa

05.06.2023 09:44 1
Kulttuuritapahtuma Nuorisokäräjät kerää nuoret Muonioon

Kult­tuu­ri­ta­pah­tu­ma Nuo­ri­so­kä­rä­jät kerää nuoret Muo­nioon

18.05.2023 09:00
Tilaajille
EK paimentaa pohjoisen investointeja
Kolumni

EK pai­men­taa poh­joi­sen in­ves­toin­te­ja

01.05.2023 05:00 7
Kansanmusiikki soi rajattomasti – viiden maakunnan pelimannit kokoontuvat toukokuussa Kukkolankoskelle Tornionlaaksoon

Kan­san­mu­siik­ki soi ra­jat­to­mas­ti – viiden maa­kun­nan pe­li­man­nit ko­koon­tu­vat tou­ko­kuus­sa Kuk­ko­lan­kos­kel­le Tor­nion­laak­soon

29.04.2023 13:30
Tilaajille
Pakkanen ei pelottanut vaaliväkeä Torniossa keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon vierailun aikana – "Hyvinvointialue, Lapin kaksi sairaalaa ja energia-asiat nousivat esille"

Pak­ka­nen ei pe­lot­ta­nut vaa­li­vä­keä Tor­nios­sa kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­ri­kon vie­rai­lun aikana – "Hy­vin­voin­tia­lue, Lapin kaksi sai­raa­laa ja ener­gia-asiat nou­si­vat esille"

08.03.2023 14:49 10
Tilaajille
Miksi pommit satelivat Ruotsin Pajalan ylle? Tornionlaakson teatteri nostaa parrasvaloihin rauhanneuvottelija Aleksandra Kollontain tarinan

Miksi pommit sa­te­li­vat Ruotsin Pajalan ylle? Tor­nion­laak­son teat­te­ri nostaa par­ras­va­loi­hin rau­han­neu­vot­te­li­ja Alek­sand­ra Kol­lon­tain tarinan

06.03.2023 17:30
Tilaajille
Luppion yrittäjä Johan Väisänen suunnittelee Aavasaksalle hotellia ja mökkejä – rakentaminen alkaisi kesällä 2024

Luppion yrit­tä­jä Johan Väi­sä­nen suun­nit­te­lee Aa­va­sak­sal­le ho­tel­lia ja mökkejä – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi kesällä 2024

01.03.2023 20:44 5
Tilaajille
”Hiihtää ehdin sitten seuraavina eläketalvina” – Erityisopettaja Annamari Kurki lähti eläkkeeltä uudelleen töihin

”Hiih­tää ehdin sitten seu­raa­vi­na elä­ke­tal­vi­na” – Eri­tyis­opet­ta­ja An­na­ma­ri Kurki lähti eläk­keel­tä uu­del­leen töihin

26.02.2023 16:30
Tilaajille