Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sarjakuvat
Oululainen Emilia Laatikainen, 27, näytti elävän normaalia opiskelijan elämää, mutta saattoi juoda 20 kaljaa yksin kotonaan

Ou­lu­lai­nen Emilia Laa­ti­kai­nen, 27, näytti elävän nor­maa­lia opis­ke­li­jan elämää, mutta saattoi juoda 20 kaljaa yksin ko­to­naan

04.11.2023 05:00 5
Tilaajille
Sallassa oli jaossa sarjakuvan piirtämisen ilosanomaa – "Poroa on vaikea piirtää, kun se on niin iso, joten piirsin lampaan"

Sal­las­sa oli jaossa sar­ja­ku­van piir­tä­mi­sen ilo­sa­no­maa – "­Po­roa on vaikea piir­tää, kun se on niin iso, joten piirsin lam­paan"

06.10.2023 18:43
Tilaajille
Kansien välissä: Sarjakuvaromaani näyttää kuinka hiekasta rakentui linna

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­va­ro­maa­ni näyttää kuinka hie­kas­ta ra­ken­tui linna

26.07.2023 15:06
Tilaajille
Kirja-arvio: Nyky-yhteiskunnan väliinputoaja luovii byrokratian, pätkätöiden ja pettymysten viidakossa – sarjakuvataiteilija kuvaa keskushahmoaan myötätuntoisesti pilke silmäkulmassa

Kir­ja-ar­vio: Ny­ky-yh­teis­kun­nan vä­liin­pu­toa­ja luovii by­rok­ra­tian, pät­kä­töi­den ja pet­ty­mys­ten vii­da­kos­sa – sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja kuvaa kes­kus­hah­moaan myö­tä­tun­toi­ses­ti pilke sil­mä­kul­mas­sa

04.07.2023 15:00
Tilaajille
Lauri Ahtinen oli menettämässä uskonsa sarjakuvaan taidemuotona, mutta sitten vastaan tuli sanalyhenne NFT

Lauri Ahtinen oli me­net­tä­mäs­sä uskonsa sar­ja­ku­vaan tai­de­muo­to­na, mutta sitten vastaan tuli sa­na­ly­hen­ne NFT

26.06.2023 17:30
Tilaajille
Torniolaisen Ilona Erkkilän, 13, sarjakuva lumiukosta voitti lasten ja nuorten sarjakuvakilpailun

Tor­nio­lai­sen Ilona Erk­ki­län, 13, sar­ja­ku­va lu­mi­ukos­ta voitti lasten ja nuorten sar­ja­ku­va­kil­pai­lun

03.05.2023 13:05
Tilaajille
Kansien välissä: Sarjakuvaromaani Ducks näyttää, mitä öljy-yhtiöt tekevät luonnolle, alkuperäiskansojen asuinalueille ja eristyneissä oloissa työskenteleville

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­va­ro­maa­ni Ducks näyt­tää, mitä öl­jy-yh­tiöt tekevät luon­nol­le, al­ku­pe­räis­kan­so­jen asuin­alueil­le ja eris­ty­neis­sä oloissa työs­ken­te­le­vil­le

26.04.2023 15:26
Tilaajille
Piirtäjä kätki Jope-julisteeseen koskettavan piiloviestin – "Kun malttaa pysähtyä, sen löytää"

Piir­tä­jä kätki Jo­pe-ju­lis­tee­seen kos­ket­ta­van pii­lo­vies­tin – "Kun malttaa py­säh­tyä, sen löytää"

22.02.2023 09:45 4
Tilaajille
Kansien välissä: Rosoisen hellyttävää sarjakuvaa nuoruudesta

Kansien vä­lis­sä: Ro­soi­sen hel­lyt­tä­vää sar­ja­ku­vaa nuo­ruu­des­ta

16.02.2023 12:55
Tilaajille
Rovaniemeläinen sarjakuvataiteilija Juha Salla, 64, löysi piirtämisestä apua masennukseensa – Ansulin Arkillaan hän haluaa jakaa iloa muillekin

Ro­va­nie­me­läi­nen sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Juha Salla, 64, löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa – An­su­lin Ar­kil­laan hän haluaa jakaa iloa muil­le­kin

04.02.2023 11:28 5
Tilaajille
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

02.02.2023 17:50
Tilaajille
Sarjakuvia pohjoisilla mausteilla –  "Sarjakuva on ainoa ilmaisumuoto, joka yhdistää kuvataiteen ja kirjallisuuden"

Sar­ja­ku­via poh­joi­sil­la maus­teil­la –  "Sar­ja­ku­va on ainoa il­mai­su­muo­to, joka yh­dis­tää ku­va­tai­teen ja kir­jal­li­suu­den"

14.11.2022 12:50
Tilaajille
Kansien välissä: Tummanpuhuvaa sarjakuvakauhua –Suomen kaunis luonto kääntyy helposti pelottavaksi

Kansien vä­lis­sä: Tum­man­pu­hu­vaa sar­ja­ku­va­kau­hua –Suomen kaunis luonto kääntyy hel­pos­ti pe­lot­ta­vak­si

28.09.2022 14:40
Tilaajille
Kemiläinen sarjakuvaneuvos Keijo Ahlqvist on kuollut

Ke­mi­läi­nen sar­ja­ku­va­neu­vos Keijo Ahl­qvist on kuollut

27.06.2022 18:02
Tilaajille
Tee-se-itse: Sarjakuvajuliste

Tee-se-it­se: Sar­ja­ku­va­ju­lis­te

17.06.2022 06:10
Tilaajille
Kemin valtakunnallinen lasten ja nuorten sarjakuvakilpailu järjestettiin 23. kerran – töiden aiheena oli metsäretki

Kemin val­ta­kun­nal­li­nen lasten ja nuorten sar­ja­ku­va­kil­pai­lu jär­jes­tet­tiin 23. kerran – töiden aiheena oli met­sä­ret­ki

21.05.2022 12:18
Tilaajille
Arvio: Tyylikästä sarjakuvakauhua Suomen ja Tanskan vinkkelistä

Arvio: Tyy­li­käs­tä sar­ja­ku­va­kau­hua Suomen ja Tanskan vink­ke­lis­tä

17.05.2022 17:30
Kemin sarjakuvanäyttelyn uusiin tiloihin pääsee nyt ilman pääsymaksua ja vaikka pyörätuolilla

Kemin sar­ja­ku­va­näyt­te­lyn uusiin ti­loi­hin pääsee nyt ilman pää­sy­mak­sua ja vaikka pyö­rä­tuo­lil­la

08.04.2022 15:55
Tilaajille
Sarjakuva-arvio: Sisällissota rovaniemeläisnuoren silmin

Sar­ja­ku­va-ar­vio: Si­säl­lis­so­ta ro­va­nie­me­läis­nuo­ren silmin

14.02.2022 11:18
Tilaajille
Uusi sarjakuvakirja kertoo sisällissodan talvesta Rovaniemellä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

Uusi sar­ja­ku­va­kir­ja kertoo si­säl­lis­so­dan tal­ves­ta Ro­va­nie­mel­lä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

24.01.2022 10:33 4
Tilaajille