Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elämä
Mitä se pysähtyminen hyödyttää?
Kolumni

Mitä se py­säh­ty­mi­nen hyö­dyt­tää?

30.11.2023 14:26
Toivoa ei kannata vastustaa
Kolumni

Toivoa ei kannata vas­tus­taa

10.11.2023 05:44
Tilaajille
Hänelle, joka lähti
Kolumni

Hä­nel­le, joka lähti

26.10.2023 05:55 3
Täydellistä aikaa lemmikin hankkimiselle ei ole, mutta lopulta sitkusta tuli nytku ja koira toi arkeen ihmeellisen laajan tunnekirjon
Kolumni

Täy­del­lis­tä aikaa lem­mi­kin hank­ki­mi­sel­le ei ole, mutta lopulta sit­kus­ta tuli nytku ja koira toi arkeen ih­meel­li­sen laajan tun­ne­kir­jon

21.10.2023 06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ollaan ihmisiä toi­sil­lem­me

26.09.2023 04:00
Rovaniemeläiset Tuija ja Ilkka Kauppinen myivät yrityksensä ja luopuivat puolesta omaisuudestaan toteuttaakseen unelmansa  – "En heti keksi ketään, jolle voisin suositella Etelä-Amerikan halki polkemista"

Ro­va­nie­me­läi­set Tuija ja Ilkka Kaup­pi­nen myivät yri­tyk­sen­sä ja luo­pui­vat puo­les­ta omai­suu­des­taan to­teut­taak­seen unel­man­sa – "En heti keksi ketään, jolle voisin suo­si­tel­la Ete­lä-Ame­ri­kan halki pol­ke­mis­ta"

02.09.2023 05:00 10
Tilaajille
Mikä on elämän tarkoitus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on elämän tar­koi­tus?

28.08.2023 05:00 1
Auttaako 300 euron verkkokurssi lapsettomuuteen? lääkärin mielestä naiset ansaitsevat kunnolliset diagnoosit ja hoidon

Aut­taa­ko 300 euron verk­ko­kurs­si lap­set­to­muu­teen? lää­kä­rin mie­les­tä naiset an­sait­se­vat kun­nol­li­set diag­noo­sit ja hoidon

20.06.2023 05:00
Tilaajille
Vainajat jalkapuuhun
Kolumni

Vai­na­jat jal­ka­puu­hun

19.06.2023 06:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämä on hyvä opet­ta­ja

10.06.2023 05:00
Tilaajille
Aika ei rajaa mahdollisuuksiamme
Kolumni

Aika ei rajaa mah­dol­li­suuk­siam­me

14.04.2023 05:45
Tilaajille
Pitkän elämän itseisarvo
Kolumni

Pitkän elämän it­seis­ar­vo

17.02.2023 05:45 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­mäl­le kiitos

03.12.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Petyin, en olekaan pessimisti vaikka luulin niin vuosikymmeniä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Petyin, en olekaan pes­si­mis­ti vaikka luulin niin vuo­si­kym­me­niä

31.10.2022 06:15
Tilaajille
Kuoleman ajatteleminen ahdistaa, mutta juuri siksi asiasta pitää puhua
Kolumni

Kuo­le­man ajat­te­le­mi­nen ah­dis­taa, mutta juuri siksi asiasta pitää puhua

19.10.2022 06:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Elämällä on alku ja loppu
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Elä­mäl­lä on alku ja loppu

13.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Elämänkoulu
Kolumni

Elä­män­kou­lu

13.07.2022 08:55
Hyvän elämän kilpakosijat
Kolumni

Hyvän elämän kil­pa­ko­si­jat

21.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Minulla on oikeus olla onnellinen, vaikka Euroopassa soditaan
Kolumni

Minulla on oikeus olla on­nel­li­nen, vaikka Eu­roo­pas­sa so­di­taan

23.03.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rin­ta­ma­ki­rur­gin perintö vaa­ras­sa

27.02.2022 00:41
Tilaajille