Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kauppakeskukset
"Pakko seurata tarjouksia, koska kaikesta täytyy säästää" – halpakaupan avaus sai rovaniemeläiset jonottamaan

"Pakko seurata tar­jouk­sia, koska kai­kes­ta täytyy sääs­tää" – hal­pa­kau­pan avaus sai ro­va­nie­me­läi­set jo­not­ta­maan

12.09.2023 14:36 3
Tilaajille
Yle: Saariselän Kuukkelin avajaiset viivästyvät, kauppakeskus avataan ensi kesänä

Yle: Saa­ri­se­län Kuuk­ke­lin ava­jai­set vii­väs­ty­vät, kaup­pa­kes­kus avataan ensi kesänä

20.07.2023 16:21 4
Tilaajille
Sallan kauppakeskuksen kohtalonpäivät koittavat huhtikuun lopulla – konkurssiin haettu liikekeskus on herättänyt vähänlaisesti kiinnostusta

Sallan kaup­pa­kes­kuk­sen koh­ta­lon­päi­vät koit­ta­vat huh­ti­kuun lopulla – kon­kurs­siin haettu lii­ke­kes­kus on he­rät­tä­nyt vä­hän­lai­ses­ti kiin­nos­tus­ta

16.04.2023 10:00 4
Tilaajille
Tokmanni avaa elokuussa Rovaniemelle uuden myymälän kauppakeskus Revontuleen – uudet tilat ovat kolminkertaiset keskustan vanhaan myymälään nähden

Tok­man­ni avaa elo­kuus­sa Ro­va­nie­mel­le uuden myy­mä­län kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­leen – uudet tilat ovat kol­min­ker­tai­set kes­kus­tan vanhaan myy­mä­lään nähden

13.04.2023 12:00 3
Tilaajille
Rovaniemellä kauppakeskus Sampokeskus uudistaa asiakastilojaan, lisäksi Lahjapuoti Tiinuska laajentaa myymäläänsä

Ro­va­nie­mel­lä kaup­pa­kes­kus Sam­po­kes­kus uu­dis­taa asia­kas­ti­lo­jaan, lisäksi Lah­ja­puo­ti Tii­nus­ka laa­jen­taa myy­mä­lään­sä

08.03.2023 20:31
Tilaajille
Sallan Kauppakeskus etsii uutta omistajaa – myynnissä nettihuutokaupassa

Sallan Kaup­pa­kes­kus etsii uutta omis­ta­jaa – myyn­nis­sä net­ti­huu­to­kau­pas­sa

08.03.2023 18:43 3
Tilaajille
Kauppakeskus Revontuli täyttää 15 vuotta – katso kuvat vuosien varrelta

Kaup­pa­kes­kus Re­von­tu­li täyttää 15 vuotta – katso kuvat vuosien var­rel­ta

12.12.2022 11:21 1
Tilaajille
Konkurssipesä etsii ratkaisuja Sallan Kauppakeskuksen ongelmiin – "toiminnot pyritään turvaamaan toistaiseksi"

Kon­kurs­si­pe­sä etsii rat­kai­su­ja Sallan Kaup­pa­kes­kuk­sen on­gel­miin – "toi­min­not py­ri­tään tur­vaa­maan tois­tai­sek­si"

18.11.2022 05:00 4
Tilaajille
"Tämä ei ollutkaan aprillipila" – pitkään suunniteltu kauppakeskusten yhdyskäytävä avattiin Rovaniemellä

"Tämä ei ol­lut­kaan ap­ril­li­pi­la" – pitkään suun­ni­tel­tu kaup­pa­kes­kus­ten yh­dys­käy­tä­vä avat­tiin Ro­va­nie­mel­lä

01.04.2022 16:50
Tilaajille
Revontulen ja Rinteenkulman yhdyskäytävä avataan vihdoin – avajaiset aprillipäivänä

Re­von­tu­len ja Rin­teen­kul­man yh­dys­käy­tä­vä avataan vihdoin – ava­jai­set ap­ril­li­päi­vä­nä

29.03.2022 14:24 3
Tilaajille
Asiakasvirta kääntyy takaisin keskustaan – uusi kulutustrendi tietää hyvää Sampokeskukselle

Asia­kas­vir­ta kääntyy ta­kai­sin kes­kus­taan – uusi ku­lu­tus­tren­di tietää hyvää Sam­po­kes­kuk­sel­le

04.02.2022 19:35 1
Tilaajille
"Kauppakeskukseen ei tulla viettämään aikaa" – Koronan vahinkoja korjataan Rovaniemen kauppakeskuksissa

"Kaup­pa­kes­kuk­seen ei tulla viet­tä­mään aikaa" – Koronan va­hin­ko­ja kor­ja­taan Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­sis­sa

06.10.2021 13:11
Rovaniemen Revontulen ja Rinteenkulman yhdyskäytävän rakennustyöt jatkuvat – Kovasti odotetun käytävän kerrotaan avautuvan vuuoden 2022 alussa

Ro­va­nie­men Re­von­tu­len ja Rin­teen­kul­man yh­dys­käy­tä­vän ra­ken­nus­työt jat­ku­vat – Kovasti odo­te­tun käy­tä­vän ker­ro­taan avau­tu­van vuuoden 2022 alussa

10.08.2021 13:38 5
Tilaajille
Toimittajalta: Uusia kokemuksia – Korona-ajan lapsi ei ole käynyt huvipuistossa, tai juuri kauppakeskuksessakaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia ko­ke­muk­sia – Ko­ro­na-ajan lapsi ei ole käynyt hu­vi­puis­tos­sa, tai juuri kaup­pa­kes­kuk­ses­sa­kaan

28.04.2021 10:50
Melkein paljasjalkainen rovaniemeläinen – Tiia Huikurista Revontulen kauppakeskuspäällikkö

Melkein pal­jas­jal­kai­nen ro­va­nie­me­läi­nen – Tiia Hui­ku­ris­ta Re­von­tu­len kaup­pa­kes­kus­pääl­lik­kö

07.04.2021 08:57
Asiakastiloja ei suljeta ainakaan vielä Lapissa, mutta ensi viikolla voi tulla liikuntapaikkoja ja kauppakeskuksia koskevia päätöksiä

Asia­kas­ti­lo­ja ei suljeta ai­na­kaan vielä La­pis­sa, mutta ensi vii­kol­la voi tulla lii­kun­ta­paik­ko­ja ja kaup­pa­kes­kuk­sia kos­ke­via pää­tök­siä

26.02.2021 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemen Rinteenkulma palkittiin kauppakeskusteosta – "Tilanne näyttää aika toiveikkaalta"

Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­ma pal­kit­tiin kaup­pa­kes­kus­teos­ta – "Ti­lan­ne näyttää aika toi­veik­kaal­ta"

10.11.2020 16:47
Tilaajille
Rovaniemen Rinteenkulma palkitaan vuoden kauppakeskusteosta

Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­ma pal­ki­taan vuoden kaup­pa­kes­kus­teos­ta

10.11.2020 16:20
Tilaajille
Valtava videoteos hylätyssä tilassa – Kauppakeskuksen suljettu kellaritila avautuu yleisölle monumentaalisena videoinstallaationa

Valtava vi­deo­teos hy­lä­tys­sä tilassa – Kaup­pa­kes­kuk­sen sul­jet­tu kel­la­ri­ti­la avautuu ylei­söl­le mo­nu­men­taa­li­se­na vi­deo­ins­tal­laa­tio­na

09.08.2020 11:23
Tilaajille
Rovaniemen kauppakeskusten yhdyskäytävää ei kuulu – ”Asiakkaat eivät löydä liikettä kauppakeskuksen perältä”

Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kus­ten yh­dys­käy­tä­vää ei kuulu – ”A­siak­kaat eivät löydä lii­ket­tä kaup­pa­kes­kuk­sen pe­räl­tä”

02.08.2020 10:24
Tilaajille