Kauppakeskus Rinteenkulma
Rovaniemen kauppakeskusten yhdyskäytävää ei kuulu – ”Asiakkaat eivät löydä liikettä kauppakeskuksen perältä”

Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kus­ten yh­dys­käy­tä­vää ei kuulu – ”A­siak­kaat eivät löydä lii­ket­tä kaup­pa­kes­kuk­sen pe­räl­tä”

01.08.2020 18:30 0
Tilaajille
Rovaniemen ydinkeskustassa lymyilee tuntematon betonihalli – Ensi viikolla sen täyttää mediataideteos, mutta vain hetkeksi

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa ly­myi­lee tun­te­ma­ton be­to­ni­hal­li – Ensi vii­kol­la sen täyttää me­dia­tai­de­teos, mutta vain het­kek­si

29.07.2020 09:04 2
Rovaniemen kauppakeskukset toipuvat koronakeväästä – asiakkaiden määrä on noussut kesän aikana nopeasti lähes entiselleen

Ro­va­nie­men kaup­pa­kes­kuk­set toi­pu­vat ko­ro­na­ke­vääs­tä – asiak­kai­den määrä on noussut kesän aikana no­peas­ti lähes en­ti­sel­leen

14.07.2020 14:59 0
Viihtyisyys vaatii pitkäjänteistä työtä – Kaupunki, Lapin amk ja yritykset alkavat nyt yhdessä kehittää Rovaniemen keskustaa

Viih­tyi­syys vaatii pit­kä­jän­teis­tä työtä – Kau­pun­ki, Lapin amk ja yri­tyk­set alkavat nyt yhdessä ke­hit­tää Ro­va­nie­men kes­kus­taa

22.04.2020 09:35 0
Toimittajalta: Rovaniemen vanhin kauppakeskus 30-vuotias –  kauppakeskukset etsivät nyt uutta roolia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men vanhin kaup­pa­kes­kus 30-vuo­tias – kaup­pa­kes­kuk­set etsivät nyt uutta roolia

15.01.2020 13:28 0
Uusi yhteys yhä ummessa: Rinteenkulman osuus odottaa valmiina, Revontuli vaitonainen aikataulusta

Uusi yhteys yhä um­mes­sa: Rin­teen­kul­man osuus odottaa val­mii­na, Re­von­tu­li vai­to­nai­nen ai­ka­tau­lus­ta

15.10.2019 13:53 0

Säh­kö­ajo­neu­vo­jen la­taus­ase­ma anas­tet­tiin kaup­pa­kes­kus Rin­teen­kul­mas­ta

09.10.2019 16:10 0
Tilaajille
Mainos Kauppakeskus Rinteenkulma

10 vuotta pai­kal­lis­ta pal­ve­lua – missä piilee kaup­pa­kes­kus Rin­teen­kul­man suosion sa­lai­suus?

27.07.2017 14:04 0
10 vuotta paikallista palvelua – missä piilee kauppakeskus Rinteenkulman suosion salaisuus?
Mainos Kauppakeskus Rinteenkulma

10 vuotta pai­kal­lis­ta pal­ve­lua – missä piilee kaup­pa­kes­kus Rin­teen­kul­man suosion sa­lai­suus?

27.07.2017 09:14 0