uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Rakennuspalot
Tyhjillään olleessa koulussa syttyi tulipalo Kemissä

Tyh­jil­lään ol­lees­sa kou­lus­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä

24.06.2022 21:40
Rovaniemen Sampokeskuksen parkkihallissa syttyi auto palamaan – sivullisen alkusammutustoimet rajoittivat paloa merkittävästi

Ro­va­nie­men Sam­po­kes­kuk­sen park­ki­hal­lis­sa syttyi auto pa­la­maan – si­vul­li­sen al­ku­sam­mu­tus­toi­met ra­joit­ti­vat paloa mer­kit­tä­väs­ti

22.06.2022 16:13 3
Tilaajille
Vanha saunarakennus tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä – palo alkoi lähistölle jätetyistä grillihiilistä

Vanha sau­na­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä – palo alkoi lä­his­töl­le jä­te­tyis­tä gril­li­hii­lis­tä

13.06.2022 16:01 1
Tyhjillään ollut omakotitalo tuhoutui tulipalossa Torniossa tiistain vastaisena yönä

Tyh­jil­lään ollut oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Tor­nios­sa tiis­tain vas­tai­se­na yönä

29.03.2022 06:20
Kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo Rovaniemellä – palo ei päässyt leviämään muihin asuntoihin

Ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo Ro­va­nie­mel­lä – palo ei päässyt le­viä­mään muihin asun­toi­hin

21.03.2022 14:56
Tilaajille
Omakotitalossa syttyi tulipalo Utsjoella

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Uts­joel­la

16.03.2022 09:29
Tilaajille
Paritalo paloi Rovaniemen Rauhankadulla, syyksi epäillään tulisijan hormia – sammutustyöt ovat jo lähes ohi

Pa­ri­ta­lo paloi Ro­va­nie­men Rau­han­ka­dul­la, syyksi epäil­lään tu­li­si­jan hormia – sam­mu­tus­työt ovat jo lähes ohi

23.02.2022 12:26 3
Tilaajille
Omakotitalo paloi pahoin Sallassa, sisällä olleet pääsivät ajoissa ulos – palon uskotaan syttyneen sähkölaitteesta

Oma­ko­ti­ta­lo paloi pahoin Sal­las­sa, sisällä olleet pää­si­vät ajoissa ulos – palon us­ko­taan syt­ty­neen säh­kö­lait­tees­ta

20.12.2021 06:38

Va­paa-ajan asunnon sau­nas­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­mi­jär­vel­lä – ­nel­jän hen­ki­lön vointi tar­kas­tet­tiin

19.10.2021 06:31
Muoniossa paloi sadan neliön omakotitalo – Pelastuslaitoksen jälkisammutustyöt ovat käynnissä

Muo­nios­sa paloi sadan neliön oma­ko­ti­ta­lo – Pe­las­tus­lai­tok­sen jäl­ki­sam­mu­tus­työt ovat käyn­nis­sä

15.08.2021 15:26
Tilaajille

Poliisi epäilee Porin tai­de­mu­seon tu­li­pa­loa ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si – palo levisi ra­ken­nuk­sen sei­nus­tal­la lie­keh­ti­nees­tä kuor­ma-au­tos­ta museon kat­to­ra­ken­tei­siin

26.07.2021 14:43
Rantasauna tuhoutui tulipalossa Kolarissa – jälkisammutus käynnissä

Ran­ta­sau­na tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ko­la­ris­sa – jäl­ki­sam­mu­tus käyn­nis­sä

24.07.2021 21:00
Simon Turskantiellä paloi hallirakennus – Rakennus irtaimistoineen tuhoutui täysin, oli ilmiliekeissä pelastuslaitoksen saavuttua paikalle

Simon Turs­kan­tiel­lä paloi hal­li­ra­ken­nus – Ra­ken­nus ir­tai­mis­toi­neen tu­hou­tui täysin, oli il­mi­lie­keis­sä pe­las­tus­lai­tok­sen saa­vut­tua pai­kal­le

21.07.2021 21:57
Tilaajille
Rovaniemen Sumatiellä omakotitalo tuhoutui tulipalossa täysin – Pelastuslaitoksen saavuttua paikalle rakennus oli ilmiliekeissä

Ro­va­nie­men Su­ma­tiel­lä oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa täysin – Pe­las­tus­lai­tok­sen saa­vut­tua pai­kal­le ra­ken­nus oli il­mi­lie­keis­sä

16.07.2021 16:18 2
Tilaajille
Kevitsan kaivoksella Sodankylässä kärysi lämmitin – alueella muodostui ylimääräistä savua, mutta tulipalolta säästyttiin

Ke­vit­san kai­vok­sel­la So­dan­ky­läs­sä kärysi läm­mi­tin – alueel­la muo­dos­tui yli­mää­räis­tä savua, mutta tu­li­pa­lol­ta sääs­tyt­tiin

11.07.2021 12:40
Tilaajille
Kemissä evakuoitiin kerrrostalo savun takia sunnuntaiaamuna

Kemissä eva­kuoi­tiin kerr­ros­ta­lo savun takia sun­nun­tai­aa­mu­na

04.07.2021 10:28
Tilaajille
Varasto meinasi syttyä tuleen Kemissä – Lapin pelastuslaitos esti onnettomuuden

Varasto meinasi syttyä tuleen Kemissä – Lapin pe­las­tus­lai­tos esti on­net­to­muu­den

10.06.2021 06:21
Poliisi kaipaa havaintoja Meri-Lapissa viikonloppuna tapahtuneista rakennuspaloista – Paloja epäillään tahallaan sytytetyiksi

Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­neis­ta ra­ken­nus­pa­lois­ta – Paloja epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyik­si

09.06.2021 11:45
Rovaniemen Poikajärvellä paloi piharakennus käyttökelvottomaksi – Sammutustyöt ovat päättyneet

Ro­va­nie­men Poi­ka­jär­vel­lä paloi pi­ha­ra­ken­nus käyt­tö­kel­vot­to­mak­si – Sam­mu­tus­työt ovat päät­ty­neet

02.06.2021 19:20
Tilaajille
Piharakennus leimahti liekkeihin Suomussalmella – talonomistaja riensi pilkiltä sammuttamaan paloa puutarhaletkulla

Pi­ha­ra­ken­nus lei­mah­ti liek­kei­hin Suo­mus­sal­mel­la – ta­lon­omis­ta­ja riensi pil­kil­tä sam­mut­ta­maan paloa puu­tar­ha­let­kul­la

16.04.2021 14:42
Tilaajille