Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rakennuspalot
Rukan sähköt katkesivat ravintolan tulipalossa – vaikuttaa myös hissien toimintaan

Rukan sähköt kat­ke­si­vat ra­vin­to­lan tu­li­pa­los­sa – vai­kut­taa myös hissien toi­min­taan

22.11.2023 08:15 2
Tilaajille
Tulipalo levisi Kuusamossa varastosta asuntovaunuun, jossa nukkui kaksi ihmistä – palomestari: "Ainekset oli pahempaan, säikähdyksellä selvittiin"

Tu­li­pa­lo levisi Kuu­sa­mos­sa va­ras­tos­ta asun­to­vau­nuun, jossa nukkui kaksi ihmistä – pa­lo­mes­ta­ri: "Ai­nek­set oli pa­hem­paan, säi­käh­dyk­sel­lä sel­vit­tiin"

25.10.2023 09:00
Purkukuntoinen mökki tuhoutui tulipalossa Simon Karsikossa – palon havaitsi kymmenen kilometrin päässä ollut luotsi

Pur­ku­kun­toi­nen mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Simon Kar­si­kos­sa – palon ha­vait­si kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä ollut luotsi

17.09.2023 11:32
Tilaajille
Rovaniemen Kuukkelintiellä asuntopalo – yksi loukkaantui lievästi

Ro­va­nie­men Kuuk­ke­lin­tiel­lä asun­to­pa­lo – yksi louk­kaan­tui lie­väs­ti

08.09.2023 19:26
Tilaajille
Kärynneet leivät aiheuttivat hälytyksen rakennuspalosta Rovaniemellä

Kä­ryn­neet leivät ai­heut­ti­vat hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

28.08.2023 13:17
Tilaajille
Autiotalo tuhoutui täysin tulipalossa Kittilän Kokkovaarassa

Au­tio­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kit­ti­län Kok­ko­vaa­ras­sa

16.08.2023 07:41
Lasten tulitikkuleikeistä levisi tuli autotallirakennukseen Torniossa – seurauksena merkittävät omaisuusvahingot

Lasten tu­li­tik­ku­lei­keis­tä levisi tuli au­to­tal­li­ra­ken­nuk­seen Tor­nios­sa – seu­rauk­se­na mer­kit­tä­vät omai­suus­va­hin­got

09.08.2023 21:59
Tilaajille
Parvekkeella paloi Rovaniemellä, ja naapuri hälytti pelastuslaitoksen hätiin

Par­vek­keel­la paloi Ro­va­nie­mel­lä, ja naapuri hälytti pe­las­tus­lai­tok­sen hätiin

27.07.2023 07:15
Mökki tuhoutui tulipalossa Posiolla – syttymissyyksi epäillään kaasupullon vuotoa

Mökki tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Po­siol­la – syt­ty­mis­syyk­si epäil­lään kaa­su­pul­lon vuotoa

21.07.2023 20:50
Tilaajille
Hakekontti roihusi lämpölaitoksen lähellä Pellossa

Ha­ke­kont­ti roihusi läm­pö­lai­tok­sen lähellä Pel­los­sa

12.07.2023 06:38
Rovaniemellä tulipalo rivitalohuoneistossa – asukkaat joutuvat tilapäismajoitukseen

Ro­va­nie­mel­lä tu­li­pa­lo ri­vi­ta­lo­huo­neis­tos­sa – asuk­kaat jou­tu­vat ti­la­päis­ma­joi­tuk­seen

27.06.2023 16:16 1
Tilaajille
Kerrostalon viereisen talon piipusta nousi savua – pelastuslaitos hälytettiin sammuttamaan rakennuspaloa

Ker­ros­ta­lon vie­rei­sen talon pii­pus­ta nousi savua – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin sam­mut­ta­maan ra­ken­nus­pa­loa

31.05.2023 10:45
Tilaajille
Omakotitalolle mittavat vauriot tulipalossa Sodankylässä

Oma­ko­ti­ta­lol­le mit­ta­vat vauriot tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­läs­sä

15.05.2023 13:44 2
Tilaajille
Piharakennus tuhoutui tulipalossa Tervolassa – palon leviäminen saatiin estettyä

Pi­ha­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ter­vo­las­sa – palon le­viä­mi­nen saatiin es­tet­tyä

11.04.2023 11:02
Tilaajille
Irrallaan olleet paristot sytyttivät palonalun omakotitalossa Rovaniemellä – perhe joutui poistumaan kodistaan

Ir­ral­laan olleet pa­ris­tot sy­tyt­ti­vät pa­lon­alun oma­ko­ti­ta­los­sa Ro­va­nie­mel­lä – perhe joutui pois­tu­maan ko­dis­taan

05.04.2023 07:38 5
Tilaajille
Korjaamohalliin isot vahingot tulipalossa Kolarin keskustassa – kukaan ei loukkaantunut palossa

Kor­jaa­mo­hal­liin isot va­hin­got tu­li­pa­los­sa Kolarin kes­kus­tas­sa – ­ku­kaan ei louk­kaan­tu­nut palossa

13.03.2023 06:27
Asiantuntijat: Jääkaappiin ei saa rakentaa savustinta – itse tehdyt savustimet aiheuttavat usein palovahinkoja

Asian­tun­ti­jat: Jää­kaap­piin ei saa ra­ken­taa sa­vus­tin­ta – itse tehdyt sa­vus­ti­met ai­heut­ta­vat usein pa­lo­va­hin­ko­ja

11.03.2023 15:02
Suuri hirsinen omakotitalo paloi Ylitornion Pessalompolossa

Suuri hir­si­nen oma­ko­ti­ta­lo paloi Yli­tor­nion Pes­sa­lom­po­los­sa

28.02.2023 21:43
Tilaajille
Vapaa-ajan käytössä ollut omakotitalo paloi Simossa

Va­paa-ajan käy­tös­sä ollut oma­ko­ti­ta­lo paloi Simossa

15.01.2023 15:56
Tilaajille
Suuri varastorakennus työkoneineen paloi Tervolassa – henkilövahingoilta vältyttiin

Suuri va­ras­to­ra­ken­nus työ­ko­nei­neen paloi Ter­vo­las­sa – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­tiin

07.01.2023 15:57
Tilaajille