Rakennuspalot
"Koneita tarvitaan, oli hyvä saada ne pois tulesta" –leviläinen Petter Lakso oli ensimmäisiä, jotka riensivät tyhjentämään palavaa huoltohallia Levillä

"Ko­nei­ta tar­vi­taan, oli hyvä saada ne pois tu­les­ta" –le­vi­läi­nen Petter Lakso oli en­sim­mäi­siä, jotka rien­si­vät tyh­jen­tä­mään palavaa huol­to­hal­lia Levillä

04.01.2021 13:31 3
Tilaajille
Levin rinneyhtiön huoltohallissa syttyi raju tulipalo – alueelle annettiin vaaratiedote, pakkanen vaikeutti sammutustöitä

Levin rin­ne­yh­tiön huol­to­hal­lis­sa syttyi raju tu­li­pa­lo – alueel­le an­net­tiin vaa­ra­tie­do­te, pak­ka­nen vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

04.01.2021 08:06
Varastorakennuksen ulkoseinä syttyi palamaan Ranualla perjantai-iltana – Paikallaolijat saivat palon leviämisen estettyä

Va­ras­to­ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nä syttyi pa­la­maan Ra­nual­la per­jan­tai-il­ta­na – Pai­kal­lao­li­jat saivat palon le­viä­mi­sen es­tet­tyä

18.12.2020 22:15
Tilaajille
Moottorikelkka syttyi palamaan ja tulipalo levisi omakotitalon seinään Inarissa – Kelkka tuhoutui palossa täysin, mutta talon rakenteet säästyivät

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi pa­la­maan ja tu­li­pa­lo levisi oma­ko­ti­ta­lon seinään Ina­ris­sa – Kelkka tu­hou­tui palossa täysin, mutta talon ra­ken­teet sääs­tyi­vät

17.12.2020 20:37 1
Tilaajille
Uuniin unohtunut ruoka paloi Rovaniemen keskustassa – naapurit herättivät nukahtaneen asukkaan

Uuniin unoh­tu­nut ruoka paloi Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – naa­pu­rit he­rät­ti­vät nu­kah­ta­neen asuk­kaan

20.10.2020 06:28
Kolarin K-raudan myymälä ja suuri osa varastosta tuhoutuivat tulipalossa

Kolarin K-rau­dan myymälä ja suuri osa va­ras­tos­ta tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa

07.10.2020 13:45
Tilaajille
Vieras sytytti maton ja verhot tuleen ja poistui talosta Ranualla – poliisi epäilee tuhotyöstä

Vieras sytytti maton ja verhot tuleen ja poistui talosta Ra­nual­la – poliisi epäilee tu­ho­työs­tä

27.09.2020 09:55
Loisteputkivalaismen kärähtäminen aiheutti hälytyksen Pellossa

Lois­te­put­ki­va­lais­men kä­räh­tä­mi­nen ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Pel­los­sa

22.08.2020 22:56 1
Tervolassa Rantamattisentiellä syttyi rakennuspalo tyhjillään olleessa rintamamiestalossa

Ter­vo­las­sa Ran­ta­mat­ti­sen­tiel­lä syttyi ra­ken­nus­pa­lo tyh­jil­lään ol­lees­sa rin­ta­ma­mies­ta­los­sa

21.08.2020 16:59
Tilaajille
Lato paloi Kittilässä  Kuivasalmentiellä – palosta ei henkilövahinkoja

Lato paloi Kit­ti­läs­sä Kui­va­sal­men­tiel­lä – palosta ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

16.08.2020 16:13
Tilaajille
Stora Enson Veitsiluodon tehtaan saharakennuksessa syttyi tulipalo – yksi henkilö jatkotutkimuksiin

Stora Enson Veit­si­luo­don tehtaan sa­ha­ra­ken­nuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – yksi henkilö jat­ko­tut­ki­muk­siin

28.07.2020 10:25
Tilaajille
Rakennuspalo hotellissa Inarissa – Palo sai alkunsa kaivinkoneen aiheuttamasta sähköhäiriöstä

Ra­ken­nus­pa­lo ho­tel­lis­sa Ina­ris­sa – Palo sai alkunsa kai­vin­ko­neen ai­heut­ta­mas­ta säh­kö­häi­riös­tä

20.07.2020 12:53
Tilaajille
Kuusamon rivitalopalo ei sittenkään näytä tahallaan sytytetyltä – poliisi jatkaa edelleen palonsyyn tutkintaa

Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lo­pa­lo ei sit­ten­kään näytä ta­hal­laan sy­ty­te­tyl­tä – poliisi jatkaa edel­leen pa­lon­syyn tut­kin­taa

08.07.2020 09:45
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – poliisi pitää mahdollisena, että palo sytytettiin tahallaan

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – poliisi pitää mah­dol­li­se­na, että palo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan

07.07.2020 13:02
Kiukaasta nousi liekkejä ja savua Rovaniemellä – Saunominen keskeytyi, mutta palo ei levinnyt

Kiu­kaas­ta nousi liek­ke­jä ja savua Ro­va­nie­mel­lä – Sau­no­mi­nen kes­key­tyi, mutta palo ei le­vin­nyt

30.06.2020 20:16
Tilaajille
Pallastunturin hirsiseinärakenteen palo on sammutettu – Hotellin mukaan palo sai alkunsa kattotöistä lentäneistä kipinöistä

Pal­las­tun­tu­rin hir­si­sei­nä­ra­ken­teen palo on sam­mu­tet­tu – Ho­tel­lin mukaan palo sai alkunsa kat­to­töis­tä len­tä­neis­tä ki­pi­nöis­tä

26.06.2020 15:04
Tilaajille
Palava hirsikasa uhkasi sytyttää myös viereisen rakennuksen Ylitorniolla

Palava hir­si­ka­sa uhkasi sy­tyt­tää myös vie­rei­sen ra­ken­nuk­sen Yli­tor­niol­la

17.06.2020 19:19
Tilaajille