Ulkoilu

Met­sä­mör­rin polku vie perheet met­sä­ret­kel­le Ou­nas­vaa­ral­le lauan­tais­ta alkaen

05.05.2021 10:47

Kit­ti­lä­läi­set Eero, 92, ja Valma, 88, hiih­tä­vät tu­han­nen ki­lo­met­riä tal­ves­sa – Toista oli sodan jäl­keen: "Ei siinä kukaan miet­ti­nyt, että turhaan lähtisi hölk­kää­mään"

18.04.2021 17:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ulkona liik­ku­mi­nen tuo hyvää mieltä

14.04.2021 16:18
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kar­vai­nen lahja piristi mieltä

13.04.2021 05:00
Tilaajille

Korona toi lisää ka­ve­rei­ta pilk­ki­apa­jil­le – "Nytkin pilk­ki­ma­dot olivat monesta kau­pas­ta jo lop­pu­neet"

27.03.2021 18:53 1
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Liian liuk­kaat sukset ja älytön kello

24.03.2021 07:48
Tilaajille

Miksi et pyö­räi­le tal­vi­sin? – Tal­vi­pyö­räi­lyä ha­lu­taan ke­hit­tää, ja siksi asiasta avat­tiin net­ti­ky­se­ly Ro­va­nie­men, Kemin, Tornion ja So­dan­ky­län asuk­kail­le

22.03.2021 11:07
Tilaajille

Lapin jokien jää on nyt pe­tol­li­sen heikkoa – "Voi syntyä väärä tur­val­li­suu­den tunne"

19.03.2021 19:05 1
Tilaajille

Liu­ku­lu­mi­ken­käi­ly on nouseva laji – vä­li­neis­tä on ollut kau­pois­sa jopa pulaa

17.03.2021 14:44

“Täällä ei ole mennyt kuin jänis” – Liu­ku­lu­mi­ken­gil­lä mennään valmiin jäljen ul­ko­puo­lel­le, mutta tekeekö niillä mitään?

07.03.2021 10:24
Tilaajille

Ke­min­maan kunta uusii laavuja ja kotia ELY-kes­kuk­sen myön­tä­mäl­lä avus­tuk­sel­la

26.02.2021 18:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pelkoa ja riemua Kii­lo­pääl­lä

24.02.2021 18:50
Tilaajille

Korona antoi aikaa su­la­tel­la päässä mu­hi­nei­ta ideoita - syntyi täysin lap­pi­lai­set ret­ki­luis­ti­met, joita läh­de­tään mark­ki­noi­maan Eu­roop­paan

21.02.2021 17:24 1
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Maisema vai ken­gän­kär­jet?

21.02.2021 14:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Koi­ran­pis­sa ei kuulu pen­kil­le

19.02.2021 09:01 4

Vilma ja Kaarle hiih­tä­vät, vaikka pak­kas­ta olisi yli 20 astetta – Lapin päi­vä­ko­deis­sa ul­koi­luun vai­kut­ta­vat pak­kas­as­teet ja tuuli

16.02.2021 20:14
Tilaajille

Unohda lenk­ka­rit, suk­ka­sil­laan lumella on haus­kem­paa – vil­la­suk­ka­juok­su hieroo jal­ka­poh­jia ja ren­tout­taa

14.02.2021 09:46
Tilaajille

Las­kiai­nen ilman oikeaa pulk­ka­mä­keä – Miksi Ro­va­nie­mi ei tee lap­sil­le pulk­ka­mä­kiä, mutta Kemi tekee ja pitää niitä jopa kun­nos­sa?

13.02.2021 11:00 13
Tilaajille

Tervola pohtii suu­rim­mat vaarat kier­tä­vää vael­lus­reit­tiä, joka olisi liki Kar­hun­kier­rok­sen mit­tai­nen

06.02.2021 09:03 1
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ulkoilu on tullut ta­kai­sin muotiin

05.02.2021 06:06
Tilaajille