Ulkoilu
Päiväkirja: Keski-ikäisen unelma on syyspäivä Penikoilla

Päi­vä­kir­ja: Kes­ki-ikäi­sen unelma on syys­päi­vä Pe­ni­koil­la

09.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Muutama penkki tarvitaan
Lukijalta Mielipide Timo Vavuli

Muutama penkki tar­vi­taan

30.07.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijan kuvia: Eläinkuvioita voi piirtää kartalle kävellenkin!

Lukijan kuvia: Eläin­ku­vioi­ta voi piirtää kar­tal­le kä­vel­len­kin!

28.05.2020 14:05 0
Ounasvaaralle raivataan uusia reittejä – Miksi?

Ou­nas­vaa­ral­le rai­va­taan uusia reit­te­jä – Miksi?

27.05.2020 14:22 0
Päiväkirja: Hermo lepäsi, nahka paloi

Päi­vä­kir­ja: Hermo lepäsi, nahka paloi

26.05.2020 05:00 0
Tilaajille
Trampoliinihyllyt tyhjenivät, ostajan varauduttava viikkojen odotukseen – myös erilaisten pihapelien myynti kasvoi, kun korona pitää suomalaiset  omalla tontilla

Tram­po­lii­ni­hyl­lyt tyh­je­ni­vät, ostajan va­rau­dut­ta­va viik­ko­jen odo­tuk­seen – myös eri­lais­ten pi­ha­pe­lien myynti kasvoi, kun korona pitää suo­ma­lai­set omalla ton­til­la

23.05.2020 16:04 0
Tilaajille
Poro piirtyy pyöräillen  – Petri Koikkalainen polkee maantiepyörällään eläimenmuotoisia lenkkejä

Poro piirtyy pyö­räil­len – Petri Koik­ka­lai­nen polkee maan­tie­pyö­räl­lään eläi­men­muo­toi­sia lenk­ke­jä

06.05.2020 11:21 0
Päiväkirja: Ikkunasta kyttääjä
Kolumni Anitta Salmi

Päi­vä­kir­ja: Ik­ku­nas­ta kyt­tää­jä

24.04.2020 07:00 0
Tilaajille
Kolumni: Olemme globaalisti samoilla vesillä, mutta meidän veneessämme on sentään airot
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Olemme glo­baa­lis­ti sa­moil­la ve­sil­lä, mutta meidän ve­nees­säm­me on sentään airot

22.04.2020 10:13 0
Terveiset Lainaanrannasta: Sauvoilla huitova kävelijä nauratti, mutta ei kauan
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Sau­voil­la huitova kä­ve­li­jä nau­rat­ti, mutta ei kauan

21.04.2020 15:51 0
Lukijalta Mielipide Risto Jalkanen

Lu­ki­jal­ta: Sat­sa­taan lop­pu­lu­men­la­tuun

11.04.2020 14:40 0
Tilaajille
Lapissa vallitsee ennätyksellinen otsonikato – UV-säteily on nyt poikkeuksellisen voimakasta

Lapissa val­lit­see en­nä­tyk­sel­li­nen ot­so­ni­ka­to – UV-sä­tei­ly on nyt poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas­ta

08.04.2020 19:25 0
Tilaajille
Lukijalta: Nuoret eivät pidä turvaväliä – polulla joutuu hyppäämään hankeen
Lukijalta Mielipide Eino Krigsholm

Lu­ki­jal­ta: Nuoret eivät pidä tur­va­vä­liä – polulla joutuu hyp­pää­mään hankeen

08.04.2020 08:38 0
Suljetut laskettelurinteet vetävät yhä laskijoita Lapissa – Tukes: "Tämän asian ei pitäisi olla enää epäselvää kenellekään"

Sul­je­tut las­ket­te­lu­rin­teet vetävät yhä las­ki­joi­ta Lapissa – Tukes: "Tämän asian ei pitäisi olla enää epä­sel­vää ke­nel­le­kään"

06.04.2020 13:09 0
Tilaajille
Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pitämään etänä – osallistua voi mistä päin Suomea tahansa

Pilk­ki­kil­pai­lun­kin pystyy pi­tä­mään etänä – osal­lis­tua voi mistä päin Suomea tahansa

25.03.2020 11:27 0
Päiväkirja: Lentokeli suksien alla
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Len­to­ke­li suksien alla

17.03.2020 05:15 0
Tilaajille
Lumilautailua, poniratsastusta ja moottorikelkkailua – lukijan kuvissa perheen pienimmät nauttivat ulkoleikeistä talvilomatunnelmissa
Lukijalta

Lu­mi­lau­tai­lua, po­ni­rat­sas­tus­ta ja moot­to­ri­kelk­kai­lua – lukijan kuvissa perheen pie­nim­mät naut­ti­vat ul­ko­lei­keis­tä tal­vi­lo­ma­tun­nel­mis­sa

09.03.2020 09:50 0
Toimittajalta: Minä se kyllä hiihdän
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Minä se kyllä hiihdän

24.01.2020 16:01 0
Pakkasukkoviikolla Kemissä kilpaillaan lumenveistossa, puuhataan kävelykadulla ja kuunnellaan hyvää musiikkia

Pak­kas­uk­ko­vii­kol­la Kemissä kil­pail­laan lu­men­veis­tos­sa, puu­ha­taan kä­ve­ly­ka­dul­la ja kuun­nel­laan hyvää mu­siik­kia

22.01.2020 16:20 0
Tilaajille
Päiväkirja: Maailma ilman värejä
Kolumni Henripekka Kallio

Päi­vä­kir­ja: Maailma ilman värejä

06.01.2020 11:34 0
Tilaajille