Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Et voi tietää, mil­lai­nen toisen tarina ko­ko­nai­suu­des­saan on

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

EU:n elvytyspaketti
Ei uusia tulonsiirtopaketteja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei uusia tu­lon­siir­to­pa­ket­te­ja

12.03.2022 07:04
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

El­vy­tys­pa­ket­ti ei elvytä Suomea

03.01.2022 05:00 9
Tilaajille
Perussuomalaiset jatkaa puheralliaan aina vain – Näin poliitikot ovat nokitelleet toisiaan

Pe­rus­suo­ma­lai­set jatkaa pu­he­ral­liaan aina vain – Näin po­lii­ti­kot ovat no­ki­tel­leet toi­siaan

14.05.2021 18:04 7
Tilaajille
Eduskunta halusi kriittisiä lausumia jättimäiseen elvytyspakettiin – tällainen merkitys niillä on jatkossa

Edus­kun­ta halusi kriit­ti­siä lau­su­mia jät­ti­mäi­seen el­vy­tys­pa­ket­tiin – täl­lai­nen mer­ki­tys niillä on jat­kos­sa

11.05.2021 18:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

EU:n el­vy­tys­pa­ket­ti on kaa­det­ta­va

30.04.2021 05:49 9
Tilaajille
Elvytyspaketti on hyväksymättä vielä kahdeksassa EU-maassa – Suomen lisäksi Puolassa ja Saksassa poliittisia vääntöjä

El­vy­tys­pa­ket­ti on hy­väk­sy­mät­tä vielä kah­dek­sas­sa EU-maas­sa – Suomen lisäksi Puo­las­sa ja Sak­sas­sa po­liit­ti­sia vään­tö­jä

28.04.2021 18:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Katetaan Nelostie, rakennetaan viheralueita ja tehdään kävelykadusta puistokaistale, joka vie hoidetulle rantareitille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ka­te­taan Ne­los­tie, ra­ken­ne­taan vi­her­aluei­ta ja tehdään kä­ve­ly­ka­dus­ta puis­to­kais­ta­le, joka vie hoi­de­tul­le ran­ta­rei­til­le

31.03.2021 09:00 2
Valtavan harhautuksen päivä – Milloin velasta tuli ilonaihe?
Kolumni

Val­ta­van har­hau­tuk­sen päivä – Milloin velasta tuli ilo­nai­he?

18.03.2021 06:00 6
Tilaajille
Ilo EU:n elvytyspaketista saatavista miljardeista on turhan iso siihen nähden, kuinka kalliista rahasta on kyse
Pääkirjoitus

Ilo EU:n el­vy­tys­pa­ke­tis­ta saa­ta­vis­ta mil­jar­deis­ta on turhan iso siihen nähden, kuinka kal­liis­ta rahasta on kyse

17.03.2021 06:30 1
Tilaajille
Minne hävisi Joulupukin valtio? – Hankkeen vetäjän mukaan korona ei tappanut Rovaniemen suuria suunnitelmia, päin vastoin

Minne hävisi Jou­lu­pu­kin valtio? – Hank­keen vetäjän mukaan korona ei tap­pa­nut Ro­va­nie­men suuria suun­ni­tel­mia, päin vastoin

13.03.2021 18:45 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

El­vy­tys­ra­haa vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­seen

12.03.2021 05:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­sioi­tai­siin­ko fik­sum­min?

11.03.2021 17:30
Tilaajille
Elvytysrahaa haetaan myös taiteilijoiden Parantolalle – Anssi Kela: "Monien ihmisten jaksaminen tällä hetkellä murtumispisteessä"

El­vy­tys­ra­haa haetaan myös tai­tei­li­joi­den Pa­ran­to­lal­le – Anssi Kela: "Monien ih­mis­ten jak­sa­mi­nen tällä het­kel­lä mur­tu­mis­pis­tees­sä"

21.02.2021 18:30 1
Tilaajille
Satojen miljardien elvytyspaketti repii Eurooppaa, mutta eri syistä – Asiantuntija nostaa esille Suomen erityispiirteen

Satojen mil­jar­dien el­vy­tys­pa­ket­ti repii Eu­roop­paa, mutta eri syistä – Asian­tun­ti­ja nostaa esille Suomen eri­tyis­piir­teen

21.02.2021 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­nos­tus lii­ken­tee­seen tuo työtä ja elin­voi­maa

11.12.2020 05:05
Tilaajille
Halla-aho vastasi keskustan kritiikkiin: "Suomessa tarvitaan aluetukia, mutta tavoitteenamme on vähentää tukiriippuvuutta"

Hal­la-aho vastasi kes­kus­tan kri­tiik­kiin: "Suo­mes­sa tar­vi­taan alue­tu­kia, mutta ta­voit­tee­nam­me on vä­hen­tää tu­ki­riip­pu­vuut­ta"

30.11.2020 15:47 3
Analyysi: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n koronarahoista – Tämän takia ne ovat kiistassa heikoilla

Ana­lyy­si: Puola ja Unkari käyvät kovaa peliä EU:n ko­ro­na­ra­hois­ta – Tämän takia ne ovat kiis­tas­sa hei­koil­la

24.11.2020 19:00
Tilaajille
Tuppurainen: Oikeusvaltiokytkentää ei pureta eikä pakettia pilkota – Eurooppaministerien kokouksen perusteella jäsenmaat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhitteluun

Tup­pu­rai­nen: Oi­keus­val­tio­kyt­ken­tää ei pureta eikä pa­ket­tia pilkota – Eu­roop­pa­mi­nis­te­rien ko­kouk­sen pe­rus­teel­la jä­sen­maat eivät taivu Puolan ja Unkarin uhit­te­luun

17.11.2020 20:43
Tuleeko EU:lta sittenkin uusi elvytyspaketti? – MTK:n puheenjohtaja: Paineet kasvavat kaiken aikaa

Tuleeko EU:lta sit­ten­kin uusi el­vy­tys­pa­ket­ti? – MTK:n pu­heen­joh­ta­ja: Paineet kas­va­vat kaiken aikaa

12.11.2020 13:17
Rakennusalaa uhkaa putoaminen pahnanpohjimmaiseksi – Kasvavaan työttömyyteen on jo varauduttu

Ra­ken­nus­alaa uhkaa pu­toa­mi­nen pah­nan­poh­jim­mai­sek­si – Kas­va­vaan työt­tö­myy­teen on jo va­rau­dut­tu

31.08.2020 06:00 2