Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Ounasvaara
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­vaa­ra ontoksi

05.10.2021 22:05 1
Tilaajille
Vuosia jumissa ollut hanke etenee: Ounasvaaran laelle kaavoitetaan lisää mökkejä, rakentajista ei vielä tietoa

Vuosia jumissa ollut hanke etenee: Ou­nas­vaa­ran laelle kaa­voi­te­taan lisää mök­ke­jä, ra­ken­ta­jis­ta ei vielä tietoa

29.09.2021 09:00 15
Tilaajille
Ounasvaaralle kaavaillaan uutta hotellia – resort-tyyppisen kohteen kokonaisinvestointi on jopa 30-40 miljoonaa euroa

Ou­nas­vaa­ral­le kaa­vail­laan uutta ho­tel­lia – re­sort-tyyp­pi­sen kohteen ko­ko­nais­in­ves­toin­ti on jopa 30-40 mil­joo­naa euroa

21.09.2021 13:45 3
Tilaajille
Ounasvaaran luontopolku siirretään kauemmaksi lähteestä – maaperä lähteen ympäriltä pahoin kulunut

Ou­nas­vaa­ran luon­to­pol­ku siir­re­tään kauem­mak­si läh­tees­tä – maaperä lähteen ym­pä­ril­tä pahoin kulunut

09.09.2021 12:24
Ounasvaara värähtelee taiteen voimasta Kulttuurin kinttupolulla

Ou­nas­vaa­ra vä­räh­te­lee taiteen voi­mas­ta Kult­tuu­rin kint­tu­po­lul­la

09.09.2021 12:00
Viikon kuva: Seitsemän ja puoli nousua Ounasvaaralle
Kolumni

Viikon kuva: Seit­se­män ja puoli nousua Ou­nas­vaa­ral­le

23.07.2021 06:00 4
Tilaajille
Mitä Ounasvaaralla reittien alussa olevalle kaarikyltille tapahtui?

Mitä Ou­nas­vaa­ral­la reit­tien alussa ole­val­le kaa­ri­kyl­til­le ta­pah­tui?

22.07.2021 14:27 7
Tilaajille
Ounasvaaralle tehdään Suomen pisin taidenäyttelypolku – Näyttelylle tavoitellaan kilometrin pituutta

Ou­nas­vaa­ral­le tehdään Suomen pisin tai­de­näyt­te­ly­pol­ku – Näyt­te­lyl­le ta­voi­tel­laan ki­lo­met­rin pi­tuut­ta

13.07.2021 10:06 4
Tilaajille
Kovaa ajoa ja tiukkoja mutkia – Ounasvaaran bike park halutaan Ylläksen ja Levin rinnalle vastaamaan kasvavaan pyöräilybuumiin

Kovaa ajoa ja tiuk­ko­ja mutkia – Ou­nas­vaa­ran bike park ha­lu­taan Yl­läk­sen ja Levin rin­nal­le vas­taa­maan kas­va­vaan pyö­räi­ly­buu­miin

04.07.2021 17:46 1
Tilaajille
Ounasvaaralla SM-hiihdot ensi keväänä - Inarissa 2023

Ou­nas­vaa­ral­la SM-hiih­dot ensi keväänä - Ina­ris­sa 2023

24.06.2021 10:33
Tilaajille
Ounasvaaralla avataan maisemia ja kunnostetaan reittejä – kuntoportaat eivät valmistu vielä täksi kesäksi

Ou­nas­vaa­ral­la avataan mai­se­mia ja kun­nos­te­taan reit­te­jä – kun­to­por­taat eivät val­mis­tu vielä täksi kesäksi

07.05.2021 15:42 3
Metsämörrin polku vie perheet metsäretkelle Ounasvaaralle lauantaista alkaen

Met­sä­mör­rin polku vie perheet met­sä­ret­kel­le Ou­nas­vaa­ral­le lauan­tais­ta alkaen

05.05.2021 10:47
Lukijalta: Ounasvaaran pakastearkku ei ole tätä päivää – haetaan sen sijaan elpymisrahaa Nelostien kattamiseen ja kaupunkipuistoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­vaa­ran pa­kas­te­ark­ku ei ole tätä päivää – haetaan sen sijaan el­py­mis­ra­haa Ne­los­tien kat­ta­mi­seen ja kau­pun­ki­puis­toon

20.04.2021 13:22 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pa­kas­te­ark­kuun­ko el­py­mis­ra­haa?

16.04.2021 06:59
Tilaajille
Hiihtäjäpojat lipputangon juurella: kuvakin sen todistaa, että Ounasvaaran Juhannuskallion betonijalustat on tehty lipputankoja varten

Hiih­tä­jä­po­jat lip­pu­tan­gon juu­rel­la: kuvakin sen to­dis­taa, että Ou­nas­vaa­ran Ju­han­nus­kal­lion be­to­ni­ja­lus­tat on tehty lip­pu­tan­ko­ja varten

13.04.2021 16:50
Rovaniemi käyttää etuosto-oikeutta Ounasvaaran metsätilaan – Kaupunginhallitus kokousti maanantaina ja päätti maahankinnoista ja tonttiasioista

Ro­va­nie­mi käyttää etu­os­to-oi­keut­ta Ou­nas­vaa­ran met­sä­ti­laan – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­ti maa­nan­tai­na ja päätti maa­han­kin­nois­ta ja tont­ti­asiois­ta

12.04.2021 18:12
Tilaajille
Kaupunginjohtaja esittää etuosto-oikeuden käyttämistä Ounasvaaran metsätilaan, kaupunginhallitus päättää asiasta maanantaina

Kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää etu­os­to-oi­keu­den käyt­tä­mis­tä Ou­nas­vaa­ran met­sä­ti­laan, kau­pun­gin­hal­li­tus päättää asiasta maa­nan­tai­na

06.04.2021 16:49 3
Tilaajille
Ounasvaaran Juhannuskallion betonijalustat ihmetyttävät kulkijoita – Tiedätkö sinä, mikä niiden historia on?

Ou­nas­vaa­ran Ju­han­nus­kal­lion be­to­ni­ja­lus­tat ih­me­tyt­tä­vät kul­ki­joi­ta – Tie­dät­kö sinä, mikä niiden his­to­ria on?

01.04.2021 14:33 3
Toimittajalta: Katetaan Nelostie, rakennetaan viheralueita ja tehdään kävelykadusta puistokaistale, joka vie hoidetulle rantareitille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ka­te­taan Ne­los­tie, ra­ken­ne­taan vi­her­aluei­ta ja tehdään kä­ve­ly­ka­dus­ta puis­to­kais­ta­le, joka vie hoi­de­tul­le ran­ta­rei­til­le

31.03.2021 09:00 2
Arvostammeko Ounasvaaran lähiluontoa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ar­vos­tam­me­ko Ou­nas­vaa­ran lä­hi­luon­toa?

30.03.2021 04:20 6
Tilaajille