Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Ounasvaara
Ounasvaaran hiihtomaja ennen ja nyt – olisipa se nykyäänkin avoinna vaaralla liikkujille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­vaa­ran hiih­to­ma­ja ennen ja nyt – olisipa se ny­kyään­kin avoinna vaa­ral­la liik­ku­jil­le

17.01.2023 11:24 1
Tilaajille
Ounasvaaran miljoonatontit jäivät myymättä – Rovaniemi aikoo nyt mahdollistaa tonttien vuokraamisen saadakseen alueelle matkailutoimijoita

Ou­nas­vaa­ran mil­joo­na­ton­tit jäivät myy­mät­tä – Ro­va­nie­mi aikoo nyt mah­dol­lis­taa tont­tien vuok­raa­mi­sen saa­dak­seen alueel­le mat­kai­lu­toi­mi­joi­ta

03.01.2023 17:04 6
Tilaajille
Rovaniemen ikäihmisten kortteliin ei pääsisi kuka tahansa, vaan asukkaat valittaisiin palveluntarpeen arvioinnin kautta –  pesula purettaisiin, vanhaa lastensairaalaa ei

Ro­va­nie­men ikä­ih­mis­ten kort­te­liin ei pääsisi kuka ta­han­sa, vaan asuk­kaat va­lit­tai­siin pal­ve­lun­tar­peen ar­vioin­nin kautta – pesula pu­ret­tai­siin, vanhaa las­ten­sai­raa­laa ei

20.12.2022 05:00 11
Tilaajille
Ounasvaaralle tarvitaan koko kansalle sopiva, ilmainen ensilumenlatu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­vaa­ral­le tar­vi­taan koko kan­sal­le sopiva, il­mai­nen en­si­lu­men­la­tu

20.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toive Ou­nas­vaa­ran en­si­la­dul­le

06.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Antti Aalto sai lisävarmuutta Ensilumen kisoista – kaksi tasavahvaa hyppyä toi miesten mäkikisan voiton

Antti Aalto sai li­sä­var­muut­ta En­si­lu­men ki­sois­ta – kaksi ta­sa­vah­vaa hyppyä toi miesten mä­ki­ki­san voiton

20.11.2022 20:51
Tilaajille
Inarin SM-hiihdot ja Ounasvaaran Suomen cup huipentavat Lapin kisatalven

Inarin SM-hiih­dot ja Ou­nas­vaa­ran Suomen cup hui­pen­ta­vat Lapin ki­sa­tal­ven

31.10.2022 19:29
Tilaajille
Michelin-ravintolan kokit ottavat keittiön haltuun Rovaniemen Sky Kitchen & View -ravintolassa lauantaina

Mic­he­lin-ra­vin­to­lan kokit ottavat keit­tiön haltuun Ro­va­nie­men Sky Kitchen & View -ra­vin­to­las­sa lauan­tai­na

21.10.2022 18:45
Tilaajille
“Ravintolatason elämys kodassa” – Joel Manninen kehitti Ounasvaaralle Glowing Ember -ilallisravintolan

“Ra­vin­to­la­ta­son elämys ko­das­sa” – Joel Man­ni­nen kehitti Ou­nas­vaa­ral­le Glowing Ember -i­lal­lis­ra­vin­to­lan

21.10.2022 17:46 1
Tilaajille
Rovaniemen saksalaisaikaan voi tutustua Ounasvaaran historiakierroksella – iso osa kaupungin historiallisista kohteista on hävitetty rakentamisen tieltä

Ro­va­nie­men sak­sa­lais­ai­kaan voi tu­tus­tua Ou­nas­vaa­ran his­to­ria­kier­rok­sel­la – iso osa kau­pun­gin his­to­rial­li­sis­ta koh­teis­ta on hä­vi­tet­ty ra­ken­ta­mi­sen tieltä

06.09.2022 18:00 3
Tilaajille
Päiväkirja: Onko kuntoportaissa mitään järkeä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Onko kun­to­por­tais­sa mitään järkeä

05.09.2022 07:30 6
Tilaajille
Ounasvaaralle ripustetaan taas syyskuussa pitkä taidenäyttely – kaikki rovaniemeläiset voivat tuoda näyttelyyn teoksiaan

Ou­nas­vaa­ral­le ri­pus­te­taan taas syys­kuus­sa pitkä tai­de­näyt­te­ly – kaikki ro­va­nie­me­läi­set voivat tuoda näyt­te­lyyn teok­siaan

21.07.2022 14:43 1
Tilaajille
Laskukauden avaustapahtuma Arctic weekend siirtyy parempien olosuhteiden perässä Rovaniemeltä Rukalle – sillat eivät palaneet, vakuuttaa tapahtuman järjestäjä

Las­ku­kau­den avaus­ta­pah­tu­ma Arctic weekend siirtyy pa­rem­pien olo­suh­tei­den perässä Ro­va­nie­mel­tä Rukalle – sillat eivät pa­la­neet, va­kuut­taa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä

01.07.2022 10:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Kurkistus kevääseen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kur­kis­tus ke­vää­seen

23.05.2022 08:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­vaa­ran ke­hit­tä­mi­nen silta pa­rem­paan

17.05.2022 05:00
Tilaajille
"Mitään pröystäilyä ei tarvita" – mitä yhteistä on toimitusjohtajan ja luonnonsuojelijan unelmien Ounasvaaralla?

"Mitään pröys­täi­lyä ei tar­vi­ta" – mitä yh­teis­tä on toi­mi­tus­joh­ta­jan ja luon­non­suo­je­li­jan unel­mien Ou­nas­vaa­ral­la?

07.05.2022 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemellä lähes kaikilla on mielipide kaupungin nurkalla kohoavasta Ounasvaarasta ja ennen kaikkea sen tulevaisuudesta – kysyimme ja saimme liki 400 avointa vastausta: mitä kansa vaaralta haluaa?

Ro­va­nie­mel­lä lähes kai­kil­la on mie­li­pi­de kau­pun­gin nur­kal­la ko­hoa­vas­ta Ou­nas­vaa­ras­ta ja ennen kaikkea sen tu­le­vai­suu­des­ta – ­ky­syim­me ja saimme liki 400 avointa vas­taus­ta: mitä kansa vaa­ral­ta haluaa?

07.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Rovaniemi unohti maastopyöräilijät, taas – mutta me pyöräilijät emme silti saa unohtaa vastuutamme
Kolumni

Ro­va­nie­mi unohti maas­to­pyö­räi­li­jät, taas – mutta me pyö­räi­li­jät emme silti saa unohtaa vas­tuu­tam­me

03.05.2022 07:30 4
Tilaajille
Rovaniemellä lauantaina kaksi isoa urheilutapahtumaa – Ounasvaaralla on luvassa liikenneruuhkia koko päivän ajan

Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na kaksi isoa ur­hei­lu­ta­pah­tu­maa – Ou­nas­vaa­ral­la on luvassa lii­ken­ne­ruuh­kia koko päivän ajan

22.04.2022 09:40 5
Tilaajille
Tulevatko Ounasvaaran kisat joka keväisiksi?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tu­le­vat­ko Ou­nas­vaa­ran kisat joka ke­väi­sik­si?

06.04.2022 05:30
Tilaajille