Ounasvaara
Viimeisin tunti
Ounasvaaralla avataan maisemia ja kunnostetaan reittejä – kuntoportaat eivät valmistu vielä täksi kesäksi

Ou­nas­vaa­ral­la avataan mai­se­mia ja kun­nos­te­taan reit­te­jä – kun­to­por­taat eivät val­mis­tu vielä täksi kesäksi

15:42 3
Kuukausi
Metsämörrin polku vie perheet metsäretkelle Ounasvaaralle lauantaista alkaen

Met­sä­mör­rin polku vie perheet met­sä­ret­kel­le Ou­nas­vaa­ral­le lauan­tais­ta alkaen

05.05.2021 10:47
Lukijalta: Ounasvaaran pakastearkku ei ole tätä päivää – haetaan sen sijaan elpymisrahaa Nelostien kattamiseen ja kaupunkipuistoon
Lukijalta Mielipide Lasse Kontiola

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­vaa­ran pa­kas­te­ark­ku ei ole tätä päivää – haetaan sen sijaan el­py­mis­ra­haa Ne­los­tien kat­ta­mi­seen ja kau­pun­ki­puis­toon

20.04.2021 13:22 1
Lukijalta Mielipide Lasse Kontiola

Pa­kas­te­ark­kuun­ko el­py­mis­ra­haa?

16.04.2021 06:59
Tilaajille
Hiihtäjäpojat lipputangon juurella: kuvakin sen todistaa, että Ounasvaaran Juhannuskallion betonijalustat on tehty lipputankoja varten

Hiih­tä­jä­po­jat lip­pu­tan­gon juu­rel­la: kuvakin sen to­dis­taa, että Ou­nas­vaa­ran Ju­han­nus­kal­lion be­to­ni­ja­lus­tat on tehty lip­pu­tan­ko­ja varten

13.04.2021 16:50
Rovaniemi käyttää etuosto-oikeutta Ounasvaaran metsätilaan – Kaupunginhallitus kokousti maanantaina ja päätti maahankinnoista ja tonttiasioista

Ro­va­nie­mi käyttää etu­os­to-oi­keut­ta Ou­nas­vaa­ran met­sä­ti­laan – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­ti maa­nan­tai­na ja päätti maa­han­kin­nois­ta ja tont­ti­asiois­ta

12.04.2021 18:12
Tilaajille
Vanhemmat
Kaupunginjohtaja esittää etuosto-oikeuden käyttämistä Ounasvaaran metsätilaan, kaupunginhallitus päättää asiasta maanantaina

Kau­pun­gin­joh­ta­ja esittää etu­os­to-oi­keu­den käyt­tä­mis­tä Ou­nas­vaa­ran met­sä­ti­laan, kau­pun­gin­hal­li­tus päättää asiasta maa­nan­tai­na

06.04.2021 16:49 3
Tilaajille
Ounasvaaran Juhannuskallion betonijalustat ihmetyttävät kulkijoita – Tiedätkö sinä, mikä niiden historia on?

Ou­nas­vaa­ran Ju­han­nus­kal­lion be­to­ni­ja­lus­tat ih­me­tyt­tä­vät kul­ki­joi­ta – Tie­dät­kö sinä, mikä niiden his­to­ria on?

01.04.2021 14:33 3
Toimittajalta: Katetaan Nelostie, rakennetaan viheralueita ja tehdään kävelykadusta puistokaistale, joka vie hoidetulle rantareitille
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ka­te­taan Ne­los­tie, ra­ken­ne­taan vi­her­aluei­ta ja tehdään kä­ve­ly­ka­dus­ta puis­to­kais­ta­le, joka vie hoi­de­tul­le ran­ta­rei­til­le

31.03.2021 09:00 2
Arvostammeko Ounasvaaran lähiluontoa?
Lukijalta Mielipide Jukka Siltanen

Ar­vos­tam­me­ko Ou­nas­vaa­ran lä­hi­luon­toa?

30.03.2021 04:20 6
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ostaa kaikki yksityisten maat Ounasvaaralta, jos omistajat haluavat myydä – Puuta ei hakata, mutta kokonaan ei suojellakaan

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ostaa kaikki yk­si­tyis­ten maat Ou­nas­vaa­ral­ta, jos omis­ta­jat ha­lua­vat myydä – Puuta ei hakata, mutta ko­ko­naan ei suo­jel­la­kaan

26.03.2021 10:53 4
Tilaajille
Viikon kuva: Huipulla tuulee
Kolumni Pekka Aho

Viikon kuva: Hui­pul­la tuulee

19.03.2021 08:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maria Huhmarniemi ja Laura Tarvainen

Ou­nas­vaa­ra on säi­ly­tet­tä­vä vir­kis­tys­koh­tee­na

17.03.2021 04:45
Tilaajille
"Facebook-postauksesta se lähti" – Luonnonperintösäätiö kerää rahaa Ounasvaaran luonnon suojelemiseksi

"Fa­ce­book-pos­tauk­ses­ta se lähti" – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö kerää rahaa Ou­nas­vaa­ran luonnon suo­je­le­mi­sek­si

16.03.2021 15:00 5
Rovaniemen Ounasvaaran kolmen hehtaarin maapala myytiin – Ostaja yksityinen, kaupunki aikoo käyttää etuosto-oikeuttaan

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ran kolmen heh­taa­rin maapala myytiin – Ostaja yk­si­tyi­nen, kau­pun­ki aikoo käyttää etu­os­to-oi­keut­taan

15.03.2021 13:56 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ella Keski-Panula

El­vy­tys­ra­haa vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­seen

12.03.2021 05:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Sanna Konola

Vi­sioi­tai­siin­ko fik­sum­min?

11.03.2021 17:30
Tilaajille
Rovaniemen idea katetusta laskettelukeskuksesta herättää epäilyksiä ympäristöarvojen osalta – "Tosi surullista, että Rovaniemen elpymiseen ei mitään muuta keksitä"

Ro­va­nie­men idea ka­te­tus­ta las­ket­te­lu­kes­kuk­ses­ta he­rät­tää epäi­lyk­siä ym­pä­ris­tö­ar­vo­jen osalta – "Tosi su­rul­lis­ta, että Ro­va­nie­men el­py­mi­seen ei mitään muuta kek­si­tä"

09.03.2021 18:00 18
Tilaajille
Rovaniemi tavoittelee jättipottia – Tyrkyllä on niin paljon rahaa, että sillä voisi kattaa Ounasvaaran ja rakentaa gondolin keskustaan

Ro­va­nie­mi ta­voit­te­lee jät­ti­pot­tia – Tyr­kyl­lä on niin paljon rahaa, että sillä voisi kattaa Ou­nas­vaa­ran ja ra­ken­taa gon­do­lin kes­kus­taan

09.03.2021 06:30 30
Tilaajille
Rovaniemen Ounasvaaralta tuli myyntiin kolme hehtaaria luonnontilaista metsää, josta kiinnostui niin kaupunki kuin luonnonsuojelijat

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ral­ta tuli myyn­tiin kolme heh­taa­ria luon­non­ti­lais­ta metsää, josta kiin­nos­tui niin kau­pun­ki kuin luon­non­suo­je­li­jat

08.03.2021 18:49 9
Tilaajille