kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

uimahalli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ur­hei­lu­opis­to tar­vit­see oman ui­ma­hal­lin

03.06.2023 05:00 2
Uimahallia ja Ruokasenkadun siltaa ei rakenneta Rovaniemellä ensi vuonna – kaupunginhallituksen enemmistö pudotti hankkeet pois budjettiesityksestä

Ui­ma­hal­lia ja Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei ra­ken­ne­ta Ro­va­nie­mel­lä ensi vuonna – kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen enem­mis­tö pudotti hank­keet pois bud­jet­ti­esi­tyk­ses­tä

03.11.2021 17:52 31
Tilaajille
Haaparannan uimahallille kaksi vaihtoehtoa – uusi halli tai vuokratilat

Haa­pa­ran­nan ui­ma­hal­lil­le kaksi vaih­to­eh­toa – uusi halli tai vuok­ra­ti­lat

14.09.2021 15:34
Tilaajille
Ounasvaaralle suunniteltu uimahalli on niellyt jo ainakin pari miljoonaa euroa Rovaniemellä

Ou­nas­vaa­ral­le suun­ni­tel­tu ui­ma­hal­li on niellyt jo ainakin pari mil­joo­naa euroa Ro­va­nie­mel­lä

26.11.2020 06:00 8
Tilaajille
Harrastustoiminta hankaloituu – suojaustoimet koskevat myös vapaa-aikaa

Har­ras­tus­toi­min­ta han­ka­loi­tuu – suo­jaus­toi­met kos­ke­vat myös va­paa-ai­kaa

11.11.2020 17:49
Satamakaffila Nuotan yrittäjät alkavat pyörittää myös Kemin uimahallin kahvilaa

Sa­ta­ma­kaf­fi­la Nuotan yrit­tä­jät alkavat pyö­rit­tää myös Kemin ui­ma­hal­lin kah­vi­laa

22.06.2020 18:12
Tilaajille
Uimahalli Vesihiiden remontti jatkuu huhtikuussa – tämän vuoden korjaustöihin varattu liki miljoona euroa

Ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den re­mont­ti jatkuu huh­ti­kuus­sa – tämän vuoden kor­jaus­töi­hin varattu liki mil­joo­na euroa

27.03.2020 14:08
Tilaajille
Inari lupasi sitoutua 10 vuodeksi Rajan kanssa yhteiseen uimahalliin

Inari lupasi si­tou­tua 10 vuo­dek­si Rajan kanssa yh­tei­seen ui­ma­hal­liin

26.02.2020 14:08
Tilaajille
Pajalan uimahalli suljettiin turvallisuussyistä – lumikuorman pelätään vaurioittaneen rakenteita

Pajalan ui­ma­hal­li sul­jet­tiin tur­val­li­suus­syis­tä – lu­mi­kuor­man pe­lä­tään vau­rioit­ta­neen ra­ken­tei­ta

24.02.2020 14:49
Tilaajille
Haaparannan uimahalli meni toistaiseksi kiinni

Haa­pa­ran­nan ui­ma­hal­li meni tois­tai­sek­si kiinni

31.01.2020 20:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Ui­ma­hal­li Pelloon

06.12.2019 10:38
Tilaajille
Kemin uimahallin lastenaltaat suljetaan ensi viikolla kattoremontin vuoksi tammikuun loppupuolelle asti

Kemin ui­ma­hal­lin las­ten­al­taat sul­je­taan ensi vii­kol­la kat­to­re­mon­tin vuoksi tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le asti

20.11.2019 16:35
Tilaajille
Rovaniemen valtuusto siirsi uimahallipäätöksen seuraavalle valtuustokaudelle – "Niukkuuden jakaminen jatkuu Vesihiidessä", sanoo uimaseuran puheenjohtaja

Ro­va­nie­men val­tuus­to siirsi ui­ma­hal­li­pää­tök­sen seu­raa­val­le val­tuus­to­kau­del­le – "Niuk­kuu­den ja­ka­mi­nen jatkuu Ve­si­hii­des­sä", sanoo ui­ma­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja

15.11.2019 07:31
Tilaajille
Ahkera uimari suosii sarjalippuja tai kausikortteja

Ahkera uimari suosii sar­ja­lip­pu­ja tai kau­si­kort­te­ja

19.10.2019 09:31