Maastopalo: Pel­los­sa palaa neljän heh­taa­rin ko­koi­nen maas­to­pa­lo – Syt­ty­mis­syy­tä ei tiedetä

Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

uimahalli

Ou­nas­vaa­ral­le suun­ni­tel­tu ui­ma­hal­li on niellyt jo ainakin pari mil­joo­naa euroa Ro­va­nie­mel­lä

26.11.2020 06:00 8
Tilaajille

Har­ras­tus­toi­min­ta han­ka­loi­tuu – suo­jaus­toi­met kos­ke­vat myös va­paa-ai­kaa

11.11.2020 17:49

Sa­ta­ma­kaf­fi­la Nuotan yrit­tä­jät alkavat pyö­rit­tää myös Kemin ui­ma­hal­lin kah­vi­laa

22.06.2020 18:12
Tilaajille

Ui­ma­hal­li Ve­si­hii­den re­mont­ti jatkuu huh­ti­kuus­sa – tämän vuoden kor­jaus­töi­hin varattu liki mil­joo­na euroa

27.03.2020 14:08
Tilaajille

Inari lupasi si­tou­tua 10 vuo­dek­si Rajan kanssa yh­tei­seen ui­ma­hal­liin

26.02.2020 14:08
Tilaajille

Pajalan ui­ma­hal­li sul­jet­tiin tur­val­li­suus­syis­tä – lu­mi­kuor­man pe­lä­tään vau­rioit­ta­neen ra­ken­tei­ta

24.02.2020 14:49
Tilaajille

Haa­pa­ran­nan ui­ma­hal­li meni tois­tai­sek­si kiinni

31.01.2020 20:28
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­lai­sel­ta: Ui­ma­hal­li Pelloon

06.12.2019 10:38
Tilaajille

Kemin ui­ma­hal­lin las­ten­al­taat sul­je­taan ensi vii­kol­la kat­to­re­mon­tin vuoksi tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le asti

20.11.2019 16:35
Tilaajille

Ro­va­nie­men val­tuus­to siirsi ui­ma­hal­li­pää­tök­sen seu­raa­val­le val­tuus­to­kau­del­le – "Niuk­kuu­den ja­ka­mi­nen jatkuu Ve­si­hii­des­sä", sanoo ui­ma­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja

15.11.2019 07:31
Tilaajille

Ahkera uimari suosii sar­ja­lip­pu­ja tai kau­si­kort­te­ja

19.10.2019 09:31