Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Liikuntapaikat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rom­me­lin pu­ku­ko­pit tulisi uu­dis­taa täysin

03.08.2021 05:30 3
Tilaajille

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän katsomo on lin­nun­ka­kan ja roskien pei­tos­sa – sotkut jäävät sii­voa­mat­ta epä­sel­vien so­pi­mus­ten takia: "Ti­lan­ne on hä­peäl­li­nen"

08.06.2021 14:00 11

Posion pal­ve­lu­joh­ta­ja vastasi va­roi­tuk­seen – "Lu­mi­kuor­man mur­ta­man lukion lii­kun­ta­sa­lin katon kriit­ti­nen kohta oli ala­kat­to­ra­ken­teen pei­tos­sa"

12.05.2020 13:25
Tilaajille

Lisää lii­kun­ta­ti­lo­ja kai­paa­va Ro­va­nie­mi hakee Oulusta mallia: Voisiko kau­pun­ki tukea, jos seura haluaa ra­ken­taa itse?

26.02.2020 14:32
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­men lii­kun­ta­ti­lois­ta pitäisi tehdä laaja tar­ve­sel­vi­tys – hank­keet voi­tai­siin suun­ni­tel­la ja to­teut­taa jär­ke­väs­ti

31.01.2020 09:28

Lappi Areenan poik­keus­ti­la vihdoin päät­ty­mäs­sä – har­joi­tus­hal­liin saadaan jää ensi vii­kol­la

29.11.2019 16:10
Tilaajille

Ranua sai mi­nis­te­riöl­tä 750 000 euron avus­tuk­sen lii­kun­ta­sa­lin ra­ken­ta­mi­seen

28.11.2019 17:20
Tilaajille

Kemin ui­ma­hal­lin las­te­nal­taat sul­je­taan ensi vii­kol­la kat­to­re­mon­tin vuoksi tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le asti

20.11.2019 16:35
Tilaajille