Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lappi Areena
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Halleja haa­veil­len vai toi­mien?

10.12.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lap­pi-aree­nan py­sä­köin­ti­aluees­ta on tullut rallin pi­ka­tai­pa­le

04.11.2020 10:26

Lappi Areenan mil­joo­nan euron pe­rus­kor­jaus on kohta maa­lis­sa – "Kaikki on pyritty hoi­ta­maan ker­ta­junt­tauk­sel­la kun­toon"

04.06.2020 19:45
Tilaajille

"Ilman val­tiol­lis­ta tukea Kii­nas­sa on lähes mah­do­ton­ta toimia" – Suomen ja Kiinan tal­vi­ur­hei­lu­vuo­den pää­tös­ti­lai­suut­ta vie­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä

03.12.2019 16:44
Tilaajille

Lappi Areenan poik­keus­ti­la vihdoin päät­ty­mäs­sä – har­joi­tus­hal­liin saadaan jää ensi vii­kol­la

29.11.2019 16:10
Tilaajille

RoKi avasi lii­ga­kar­sin­nat ko­ti­voi­tol­la – "Tais­tel­tiin hie­nos­ti"

27.11.2019 20:49
Tilaajille

Illan peli: Lappi Areena on taas jäässä – RoKi met­säs­tää kauden en­sim­mäis­tä ko­ti­voit­toa

15.11.2019 06:30
Tilaajille

Ke­lek­ka­mes­sut teki taas uuden kä­vi­jä­en­nä­tyk­sen – "Tämän enempää po­ruk­kaa on vaikea saada so­pi­maan"

03.11.2019 18:28
Tilaajille

"Par­hai­ta ovat pitkät retket" – Ke­lek­ka­mes­suil­le osal­lis­tu­neet Marika Pallari ja Sanna Peura kan­nus­ta­vat myös naisia ko­kei­le­maan har­ras­tus­ta

02.11.2019 17:48
Tilaajille

Lappi Areena odottaa jäätä vielä ainakin yli kaksi viikkoa – RoKin seu­raa­va­kin ko­ti­pe­li siirtyy

21.10.2019 21:43
Tilaajille

Lappi Areena menee re­mont­tiin – "Iso pe­rus­kor­jaus on ajan­koh­tai­nen asia"

09.10.2019 16:29
Tilaajille

Lappi Areenan jää­on­gel­ma ajaa RoKin evak­koon – Jääh­dy­tys­ko­neis­ton lai­te­vi­ka pe­ruut­ti kaikki jää­vuo­rot kuu­dek­si vii­kok­si

08.10.2019 19:27
Tilaajille

RoKin mes­tis­jouk­kue joutuu hal­li­re­mon­tin takia evak­koon – vielä ei tiedetä missä joukkue pelaa ko­ti­pe­lin­sä

08.10.2019 17:05
Tilaajille

Tek­ni­set on­gel­mat Lappi Aree­nal­la jat­ku­vat: tiis­tain ja kes­ki­vii­kon jää­vuo­rot peruttu kah­del­ta jäältä

08.10.2019 10:49
Tilaajille