Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Rakennusala
Kuukausi
Uusi koti jää saamatta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – rakennuttajan konkurssi voi tuoda asunnonostajille järkyttäviä uutisia

Uusi koti jää saa­mat­ta ja rahaa katoaa taivaan tuuliin – ra­ken­nut­ta­jan kon­kurs­si voi tuoda asun­non­os­ta­jil­le jär­kyt­tä­viä uutisia

10.02.2024 11:48 5
Oulun käräjäoikeus asetti Lehdon tytäryhtiöt konkurssiin

Oulun kä­rä­jä­oi­keus asetti Lehdon ty­tär­yh­tiöt kon­kurs­siin

08.02.2024 12:37
Tilaajille
Liuta rakennusyhtiö Lehdon tytäryhtiöitä hakeutuu konkurssiin – toiminnan jatkamiseen ei ole enää riittävää rahoitusta

Liuta ra­ken­nus­yh­tiö Lehdon ty­tär­yh­tiöi­tä ha­keu­tuu kon­kurs­siin – toi­min­nan jat­ka­mi­seen ei ole enää riit­tä­vää ra­hoi­tus­ta

06.02.2024 10:25 1
Jarkko Kemppainen on ehkä Suomen lihaksikkain raksaukko – 133-kiloinen kehonrakentaja ei malta lähteä edes kävelylenkille

Jarkko Kemp­pai­nen on ehkä Suomen li­hak­sik­kain rak­sauk­ko – 133-ki­loi­nen ke­hon­ra­ken­ta­ja ei malta lähteä edes kä­ve­ly­len­kil­le

01.02.2024 19:30 3
Tilaajille
Vanhemmat
Torniolainen rakennusliike Torbygg meni konkurssiin

Tor­nio­lai­nen ra­ken­nus­lii­ke Torbygg meni kon­kurs­siin

15.01.2024 13:41 6
Tilaajille
Uutisanalyysi: Rakennusyhtiö Lehdon vauhtisokeus on varoittava esimerkki – Säästetäänkö Suomen työmailla väärästä paikasta?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ra­ken­nus­yh­tiö Lehdon vauh­ti­so­keus on va­roit­ta­va esi­merk­ki – Sääs­te­tään­kö Suomen työ­mail­la vää­räs­tä pai­kas­ta?

13.01.2024 10:03 3
Tilaajille
Analyytikko rakennusyhtiö Lehto Groupista: Konkurssi näyttää todennäköisimmältä vaihtoehdolta

Ana­lyy­tik­ko ra­ken­nus­yh­tiö Lehto Grou­pis­ta: Kon­kurs­si näyttää to­den­nä­köi­sim­mäl­tä vaih­to­eh­dol­ta

19.12.2023 19:58
Tilaajille
Rakennusyhtiö Lehto pahoissa talousvaikeuksissa – tytäryhtiöiden myynti karahti kiville

Ra­ken­nus­yh­tiö Lehto pa­hois­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa – ty­tär­yh­tiöi­den myynti karahti kiville

19.12.2023 11:35
Tilaajille
Korona vauhditti ja korkojen nosto hidasti rakentamista – Pelkosenniemen vuoden yrittäjä Pasi Pyykösen mukaan kilpailu rakennusalalla on kovaa

Korona vauh­dit­ti ja kor­ko­jen nosto hidasti ra­ken­ta­mis­ta – ­Pel­ko­sen­nie­men vuoden yrit­tä­jä Pasi Pyy­kö­sen mukaan kil­pai­lu ra­ken­nus­alal­la on kovaa

18.11.2023 20:00
Tilaajille
Rakennustarvikekauppa Stark avasi Rovaniemelle uuden myymälän – "Matkailu ja teollisuuden investoinnit ovat alueella isoja valtteja"

Ra­ken­nus­tar­vi­ke­kaup­pa Stark avasi Ro­va­nie­mel­le uuden myy­mä­län – "Mat­kai­lu ja teol­li­suu­den in­ves­toin­nit ovat alueel­la isoja valt­te­ja"

01.11.2023 10:25 5
Tilaajille
Työttömyys jatkoi Lapissa laskuaan – nyt ahdingossa ovat rakennusalan työntekijät

Työt­tö­myys jatkoi Lapissa las­kuaan – nyt ah­din­gos­sa ovat ra­ken­nus­alan työn­te­ki­jät

24.10.2023 09:39 13
Tilaajille
Jäävätkö Jukkatalon asiakkaat konkurssin vuoksi ilman talojaan? Nämä asiat kannattaa muistaa talopakettia valitessa

Jää­vät­kö Juk­ka­ta­lon asiak­kaat kon­kurs­sin vuoksi ilman ta­lo­jaan? Nämä asiat kan­nat­taa muistaa ta­lo­pa­ket­tia va­li­tes­sa

30.08.2023 22:16
Tilaajille
Pyhäntä suree Jukkatalon konkurssia – "Aika monelle henkilökohtainen katastrofi"

Pyhäntä suree Juk­ka­ta­lon kon­kurs­sia – "Aika monelle hen­ki­lö­koh­tai­nen ka­tast­ro­fi"

30.08.2023 10:28 1
Tilaajille
Jukkatalon konkurssi on vain yksi monista rakennusalalla – tulevaisuus näyttää rakentamisessa synkältä, sanoo ekonomisti

Juk­ka­ta­lon kon­kurs­si on vain yksi monista ra­ken­nus­alal­la – tu­le­vai­suus näyttää ra­ken­ta­mi­ses­sa syn­käl­tä, sanoo eko­no­mis­ti

29.08.2023 06:00 10
Tilaajille
Suomalaisyritykset valmistautuvat Ukrainan jälleenrakentamiseen – ukrainalaisjohtaja kertoo, miten markkinoille voi päästä

Suo­ma­lais­yri­tyk­set val­mis­tau­tu­vat Uk­rai­nan jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen – uk­rai­na­lais­joh­ta­ja kertoo, miten mark­ki­noil­le voi päästä

23.07.2023 18:30 4
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki jemmasi vuosien ajan turhaan tontteja Redulle Pöykkölän suositulta asuinalueelta

Ro­va­nie­men kau­pun­ki jemmasi vuosien ajan turhaan tont­te­ja Redulle Pöyk­kö­län suo­si­tul­ta asuin­alueel­ta

16.06.2023 16:55 5
Tilaajille
Rakennusalan ammattivaivoja voidaan ehkäistä riittävällä lämmittelyllä – aamujumpat ovat luonteva osa kerrostalotyömaan arkea

Ra­ken­nus­alan am­mat­ti­vai­vo­ja voidaan eh­käis­tä riit­tä­väl­lä läm­mit­te­lyl­lä – aa­mu­jum­pat ovat luon­te­va osa ker­ros­ta­lo­työ­maan arkea

03.07.2022 18:00 1
Tilaajille
Muurarin ammatti tekee paluuta – osaajapulan takia ikivanhassa työssä voi nyt lyödä rahoiksi

Muu­ra­rin ammatti tekee paluuta – osaa­ja­pu­lan takia iki­van­has­sa työssä voi nyt lyödä ra­hoik­si

28.12.2021 06:30 7
Tilaajille
Rakennusala kärsii kroonisesta työvoimapulasta – pahin puute on kokeneesta työnjohdosta, projektipäälliköistä ja suunnittelijoista

Ra­ken­nus­ala kärsii kroo­ni­ses­ta työ­voi­ma­pu­las­ta – pahin puute on ko­ke­nees­ta työn­joh­dos­ta, pro­jek­ti­pääl­li­köis­tä ja suun­nit­te­li­jois­ta

07.09.2021 08:03 1
Tilaajille
Tomi Talvitie elää perheenisän, räppärin ja yrittäjän arkea Näätämössä - "Musiikin teko on minulle kuin metsästystä"

Tomi Tal­vi­tie elää per­hee­ni­sän, räp­pä­rin ja yrit­tä­jän arkea Nää­tä­mös­sä - "Mu­sii­kin teko on minulle kuin met­säs­tys­tä"

03.09.2021 18:00 3
Tilaajille