Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Bio­tuo­te­teh­taan ra­ken­nus­urak­ka laajeni heti pur­ku­töil­lä – Kemi haluaa lisää valtion apua väy­lä­töi­hin

Tehdasalueella puretaan nyt loputkin vanhat, aiemmin suojellut rakennukset. Uutta tehdasta palvelevat liikenneparannukset laitetaan myös liikkeelle.

Kemi

Kemi haluaisi valtion osallistuvan vielä nykyistä enemmän biotuotetehtaan vaatimien liikenneparannusten kustannuksiin.

– Olemme valmistelleet keskustelujen avaamista kustannustenjaosta. Kunnan ensisijainen tehtävä on tuottaa peruspalveluita. Valtio on puolestaan ollut aina erittäin merkittävässä roolissa, kun puhutaan kansallista etua palvelevista infrahankkeista, sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen.