Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Lappiin kas­vu­pa­ket­ti vauh­dit­ta­maan in­ves­toin­te­ja

Olen iloinen, että saimme 4. lisätalousarvioon Lapin kannalta merkittäviä panostuksia liikenneverkkoon. Erityisen tärkeä on lähes 200 miljoonan euron teollisten investointien paketti, jolla luodaan edellytyksiä Kemin biotuotetehtaan investoinnille. Työpaikkoja synnyttäviä investointeja tarvitaan erityisesti nyt, jotta maan talous saadaan takaisin kasvu-uralle.

Metsä Groupin mahdollista investointipäätöstä tukevia hankkeita ovat biotuotetehtaan raideyhteyksiin varattu 10 miljoona euroa, Kontiomäki-Pesiökylä-radan parantaminen 81 miljoonalla ja Oulu-Kontiomäki-rataosan parantamiseen varattu 23 miljoonaa euroa. Lisäksi paketissa on sovittu Kemin Ajoksen meriväylän syventämisestä ja Oulu-Kemi-rataosan parantamisesta, jotka aloitetaan 2021. Nämä toteutetaan, mikäli myönteinen investointipäätös syntyy.