Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kolmen mil­jar­din mah­dol­li­suus Suo­mel­le

Suomen tulee suunnata suunniteltua suurempi osuus EU:n elpymisvälineen rahoituksesta liikenneinfraan. Liikenneyhteyksien parantaminen lisäisi yritysten kilpailukykyä sekä alueiden saavutettavuutta ja elinvoimaa. Sujuva liikenne vähentää myös liikenteen päästöjä.

Suomen käytettäväksi on tulossa EU:n elvytyspaketin kautta noin kolmen miljardin euron potti. Sillä tavoitellaan Suomen ja muiden EU:n jäsenmaiden elpymistä ja talouden kääntämistä kasvu-uralle. Samalla on tarkoitus antaa tuntuva sysäys digitalisaatiolle sekä talouden uudistumiselle vihreämpään suuntaan.