Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Tup­la­rai­tei­ta, ohis­tus­tei­tä, siltoja – Ruotsi kiih­dyt­tää poh­joi­sen lii­ken­ne­in­ves­toin­te­ja teol­li­suus­hank­kei­den tueksi

Ruotsi suunnittelee parantavansa merkittävästi maan pohjoisosan liikenneyhteyksiä lähivuosina, koska vireille on tullut lukuisia isoja teollisuusinvestointeja. Rahaa aiotaan käyttää etenkin rautateiden kehittämiseen.

Maan liikennevirasto Trafikverket luovutti tiistaina hallitukselle ehdotuksensa Ruotsin liikennejärjestelmän kehittämiseksi vuosina 2022–2033.