Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

LKAB
Viimeisin 4 tuntia
Malmiradan vahingot pelättyä pienemmät – liikenne seisoo toistaiseksi

Mal­mi­ra­dan va­hin­got pe­lät­tyä pie­nem­mät – lii­ken­ne seisoo tois­tai­sek­si

17:30
Tilaajille
Vanhemmat
Malmirata aukeaa kuukausien katkon jälkeen Pohjois-Ruotsissa

Mal­mi­ra­ta aukeaa kuu­kau­sien katkon jälkeen Poh­jois-Ruot­sis­sa

19.02.2024 19:14
Tilaajille
SVT: Ruotsin malmiradan avaus lykkääntyy – korjaustyöt kestäneet jo lähes kaksi kuukautta

SVT: Ruotsin mal­mi­ra­dan avaus lyk­kään­tyy – kor­jaus­työt kes­tä­neet jo lähes kaksi kuu­kaut­ta

29.01.2024 17:16 5
Tilaajille
Malmijunan suistuminen kiskoilta Kiirunassa aiheuttaa jopa miljardin kruunun vahingot kaivosyhtiölle – sotki myös joulun matkustajaliikenteen Pohjois-Norjaan

Mal­mi­ju­nan suis­tu­mi­nen kis­koil­ta Kii­ru­nas­sa ai­heut­taa jopa mil­jar­din kruunun va­hin­got kai­vos­yh­tiöl­le – sotki myös joulun mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen Poh­jois-Nor­jaan

19.12.2023 10:22 7
Tilaajille
Jällivaaran tuleva Hybrit-laitos sai 3,1 miljardin kruunun tuen Ruotsin valtiolta – tavoitteena ilmastoneutraali tuotanto

Jäl­li­vaa­ran tuleva Hyb­rit-lai­tos sai 3,1 mil­jar­din kruunun tuen Ruotsin val­tiol­ta – ta­voit­tee­na il­mas­to­neut­raa­li tuo­tan­to

14.12.2023 18:00
Tilaajille
Vihreä siirtymä ei etene jupinoitta
Kolumni

Vihreä siir­ty­mä ei etene ju­pi­noit­ta

15.04.2023 05:01 8
Malmijuna suistui raiteilta Narvikin lähellä – raideliikenne Pohjois-Ruotsista Norjaan on poikki

Mal­mi­ju­na suistui rai­teil­ta Nar­vi­kin lähellä – rai­de­lii­ken­ne Poh­jois-Ruot­sis­ta Norjaan on poikki

13.03.2023 11:53
Tilaajille
Agnico Eagle tuotti kultaa ennätysmäärän, mutta Kittilän kaivoksen laajennus odottaa yhä lupaa oikeudesta

Agnico Eagle tuotti kultaa en­nä­tys­mää­rän, mutta Kit­ti­län kai­vok­sen laa­jen­nus odottaa yhä lupaa oi­keu­des­ta

17.02.2023 12:14 4
Tilaajille
LKAB: Kiirunasta löytynyt harvinaisten maametallien esiintymä on Euroopan suurin

LKAB: Kii­ru­nas­ta löy­ty­nyt har­vi­nais­ten maa­me­tal­lien esiin­ty­mä on Eu­roo­pan suurin

12.01.2023 15:29 3
Tilaajille
Ylituomioistuin hylkäsi LKAB:n valituksen kielteisestä ympäristölupapäätöksestä – kaivosyhtiö harkitsee nyt joko valittamista ylempään tuomioistuimeen tai uuden anomusprosessin aloittamista

Yli­tuo­miois­tuin hylkäsi LKAB:n va­li­tuk­sen kiel­tei­ses­tä ym­pä­ris­tö­lu­pa­pää­tök­ses­tä – ­kai­vo­syh­tiö har­kit­see nyt joko va­lit­ta­mis­ta ylem­pään tuo­mio­is­tui­meen tai uuden ano­mus­pro­ses­sin aloit­ta­mis­ta

17.06.2022 11:48 1
Tilaajille
LKAB teki Pohjois-Ruotsin kaivoksilla jälleen kivikovan tuloksen

LKAB teki Poh­jois-Ruot­sin kai­vok­sil­la jälleen ki­vi­ko­van tu­lok­sen

28.04.2022 16:29 2
Tilaajille
LKAB tähtää päästöttömäksi yhä nopeammin – useita tehtaita suunnitteilla

LKAB tähtää pääs­töt­tö­mäk­si yhä no­peam­min – useita teh­tai­ta suun­nit­teil­la

27.04.2022 15:29
Tilaajille
Kaivos siirtää Kiirunan kirkon – palkitun rakennuksen siirtoa valmistellaan kaksi vuotta, sitä varten on tarvetta kaataa puita, tasoittaa maastoa ja levittää tiekaistoja

Kaivos siirtää Kii­ru­nan kirkon – pal­ki­tun ra­ken­nuk­sen siirtoa val­mis­tel­laan kaksi vuotta, sitä varten on tar­vet­ta kaataa puita, ta­soit­taa maastoa ja le­vit­tää tie­kais­to­ja

17.03.2022 20:27 2
Tilaajille
Malmivarojaan lisännyt LKAB aikoo fosforin ja harvinaisten maametallien tuottajaksi Ruotsin Lapissa

Mal­mi­va­ro­jaan li­sän­nyt LKAB aikoo fos­fo­rin ja har­vi­nais­ten maa­me­tal­lien tuot­ta­jak­si Ruotsin Lapissa

14.03.2022 19:30 6
Tilaajille
Talga julkaisi lupaavia tuloksia grafiittiesiintymästään Tornionjoen latvoilla – LKAB vetäytyy silti

Talga jul­kai­si lu­paa­via tu­lok­sia gra­fiit­ti­esiin­ty­mäs­tään Tor­nion­joen lat­voil­la – LKAB ve­täy­tyy silti

07.12.2021 14:06
Tilaajille
Tuplaraiteita, ohistusteitä, siltoja – Ruotsi kiihdyttää pohjoisen liikenneinvestointeja teollisuushankkeiden tueksi

Tup­la­rai­tei­ta, ohis­tus­tei­tä, siltoja – Ruotsi kiih­dyt­tää poh­joi­sen lii­ken­ne­in­ves­toin­te­ja teol­li­suus­hank­kei­den tueksi

02.12.2021 11:23 6
Tilaajille
Kaivos lämmittää Kiirunaa – investointi maksaa 210 miljoonaa kruunua

Kaivos läm­mit­tää Kii­ru­naa – in­ves­toin­ti maksaa 210 mil­joo­naa kruunua

23.11.2021 06:00
Tilaajille
SVT: Ruotsin malmijunat kulkevat jälleen

SVT: Ruotsin mal­mi­ju­nat kul­ke­vat jälleen

17.11.2021 17:51
Tilaajille
Eduskunnasta: Ruotsi nojaa pohjoisen valtaviin suurinvestointeihin – yksistään Norrbotteniin 70 miljardin euron investoinnit
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ruotsi nojaa poh­joi­sen val­ta­viin suur­in­ves­toin­tei­hin – yk­sis­tään Norr­bot­te­niin 70 mil­jar­din euron in­ves­toin­nit

09.11.2021 19:00
Tilaajille
Malmirata on poikki ainakin viikon – Raiteilta suistuneiden vaunujen korvaaminen maksaa kuusi miljoonaa euroa

Mal­mi­ra­ta on poikki ainakin viikon – Rai­teil­ta suis­tu­nei­den vau­nu­jen kor­vaa­mi­nen maksaa kuusi mil­joo­naa euroa

08.11.2021 19:30 1
Tilaajille