Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta kriit­ti­nen lau­sun­to väy­lä­ver­kos­ton in­ves­toin­ti­oh­jel­maan – "On kä­sit­tä­mä­tön­tä, ettei Väy­lä­vi­ras­ton in­ves­toin­ti­oh­jel­ma­esi­tys tun­nis­ta Lapin mer­ki­tys­tä ja ke­hit­ty­mis­po­ten­tiaa­lia"

Väyläviraston investointiohjelmaluonnoksen Pohjois-Suomeen sijottuvat hankkeet esitellään tarkemmin jutun lopussa olevasta linkistä avautuvassa uudessa jutussa.
Väyläviraston investointiohjelmaluonnoksen Pohjois-Suomeen sijottuvat hankkeet esitellään tarkemmin jutun lopussa olevasta linkistä avautuvassa uudessa jutussa.
Kuva: Miila Kankaanranta, Iiro Kerkelä

Rovaniemen kaupunginhallitus suhtautuu kriittisesti valtion väyläverkoston investointiohjelman luonnokseen vuosille 2022 – 2029.

Investointiohjelma linjaa sitä, miten tie-, rata- ja vesiväyläverkostoa korjataan ja kehitetään.