Lapsiperheet: Tervola maksaa Lapin muh­kein­ta vau­va­ra­haa, neljä lap­pi­lais­kun­taa ko­sis­ke­lee lap­si­per­hei­tä mak­sut­to­mal­la päi­vä­hoi­dol­la

Kolumni: Timo Soini ki­roai­si myös vihreän siir­ty­män

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Jätevedet
Jätevesilietteistä voi tulla biokaasua Lapin ala- ja yläpäässä – Tornion ja Sodankylän selvitykset valmistuvat pian

Jä­te­ve­si­liet­teis­tä voi tulla bio­kaa­sua Lapin ala- ja ylä­pääs­sä – Tornion ja So­dan­ky­län sel­vi­tyk­set val­mis­tu­vat pian

24.01.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei Venäjän ve­ri­me­tal­le­ja Suomeen

22.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kai­vos­ve­siä Ke­mi­jo­keen!

21.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Jätevesitutkimus: amfetamiini on edelleen Kemin ja Rovaniemen valtahuume – pääkaupunkiseudulla kokaiinin käyttö on kovassa nousussa, mutta Lapissa samaa kehitystä ei näy

Jä­te­ve­si­tut­ki­mus: am­fe­ta­mii­ni on edel­leen Kemin ja Ro­va­nie­men val­ta­huu­me – pää­kau­pun­ki­seu­dul­la ko­kaii­nin käyttö on kovassa nou­sus­sa, mutta Lapissa samaa ke­hi­tys­tä ei näy

02.09.2022 13:31 1
Tilaajille
Meri-Lapin biokaasulaitos tukisi alueen kiertotaloutta – päätökset kannattaa tehdä kaukonäköisesti
Pääkirjoitus

Me­ri-La­pin bio­kaa­su­lai­tos tukisi alueen kier­to­ta­lout­ta – pää­tök­set kan­nat­taa tehdä kau­ko­nä­köi­ses­ti

14.04.2022 20:00 5
Tilaajille

Yl­läk­sel­lä vuotaa jä­te­ve­si­put­ki

09.12.2021 13:11 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­si­ta­los­sa ei kannata hei­tel­lä kiviä

23.09.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Suhanko uusi Tal­vi­vaa­ra?

04.02.2021 14:56
Tilaajille
Koronavirusta on löydetty Lapin jätevesistä jo kuukausien ajan – "Jos tartunnan saanut henkilö sattuu lähelle puhdistamoa, voidaan yksittäinenkin tartunta havaita"

Ko­ro­na­vi­rus­ta on löy­det­ty Lapin jä­te­ve­sis­tä jo kuu­kau­sien ajan – "Jos tar­tun­nan saanut henkilö sattuu lähelle puh­dis­ta­moa, voidaan yk­sit­täi­nen­kin tar­tun­ta ha­vai­ta"

03.02.2021 20:34
Tilaajille
Kemin jätevedestä löytyi koronaviruksen geeniperimää: "Tämä kertonee siitä, että viruksen kantajia on väestössä aiempaa enemmän"

Kemin jä­te­ve­des­tä löytyi ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää: "Tämä ker­to­nee siitä, että vi­ruk­sen kan­ta­jia on väes­tös­sä aiempaa enem­män"

03.02.2021 14:24 2
Tilaajille
Simojoki on aito lohijoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­mo­jo­ki on aito lo­hi­jo­ki

28.01.2021 09:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joes­ta kai­vos­yh­tiöi­den jä­te­vie­mä­ri?

26.01.2021 22:14 3
Tilaajille
Suhangon kaivoksesta jätejärvikö Koivuun?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­han­gon kai­vok­ses­ta jä­te­jär­vi­kö Koi­vuun?

25.01.2021 21:52 4
Tilaajille
Kemijärven jätealtaan piti olla jo puhdas, mutta siellä on yhä kymmeniätuhansia tonneja myrkkylietettä

Ke­mi­jär­ven jä­te­al­taan piti olla jo puhdas, mutta siellä on yhä kym­me­niä­tu­han­sia tonneja myrk­ky­lie­tet­tä

11.01.2021 15:43 6
Tilaajille
Rovaniemen ja Kemin jätevesistä löytyi amfetamiinia ja ekstaasia – Korona-aika ei poliisin mukaan ole vaikuttanut aineiden saatavuuteen

Ro­va­nie­men ja Kemin jä­te­ve­sis­tä löytyi am­fe­ta­mii­nia ja eks­taa­sia – Ko­ro­na-ai­ka ei po­lii­sin mukaan ole vai­kut­ta­nut ai­nei­den saa­ta­vuu­teen

21.10.2020 06:30
Tilaajille
Jätevedet kertovat: kokaiinin käytön pohjoisraja on Tampereella – koronarajoitukset hillitsivät huumeiden käyttöä Rovaniemellä

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Ro­va­nie­mel­lä

21.10.2020 02:00
Metsä Fibre ottaa Kemin jätevedenpuhdistukseen mallia Äänekoskelta – "Luparajoissa on pysytty yksittäisiä poikkeamia lukuun ottamatta"

Metsä Fibre ottaa Kemin jä­te­ve­den­puh­dis­tuk­seen mallia Ää­ne­kos­kel­ta – "Lu­pa­ra­jois­sa on pysytty yk­sit­täi­siä poik­kea­mia lukuun ot­ta­mat­ta"

28.09.2020 13:55
Tilaajille
Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Rovaniemen tai Kemin jätevesistä – seurantaa jatketaan vuoden loppuun

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Ro­va­nie­men tai Kemin jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

11.09.2020 14:34
Tilaajille
Kemissä juoksutettiin tuhat kuutiota käsittelemätöntä jätevettä suoraan mereen – rikkoutunut paineviemäri saatiin lopulta korjattua

Kemissä juok­su­tet­tiin tuhat kuu­tio­ta kä­sit­te­le­mä­tön­tä jä­te­vet­tä suoraan mereen – rik­kou­tu­nut pai­ne­vie­mä­ri saatiin lopulta kor­jat­tua

21.05.2020 20:04 1
Tilaajille
Lapin vesi- ja lämpöyhtiöissä varaudutaan kattavasti mahdolliseen koronatilanteen pahenemiseen: "Autamme toisia"

Lapin vesi- ja läm­pö­yh­tiöis­sä va­rau­du­taan kat­ta­vas­ti mah­dol­li­seen ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen: "Au­tam­me toisia"

18.03.2020 19:34
Tilaajille