Jätevedet
Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Rovaniemen tai Kemin jätevesistä – seurantaa jatketaan vuoden loppuun

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Ro­va­nie­men tai Kemin jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

08.09.2020 20:59 0
Tilaajille
Kemissä juoksutettiin tuhat kuutiota käsittelemätöntä jätevettä suoraan mereen – rikkoutunut paineviemäri saatiin lopulta korjattua

Kemissä juok­su­tet­tiin tuhat kuu­tio­ta kä­sit­te­le­mä­tön­tä jä­te­vet­tä suoraan mereen – rik­kou­tu­nut pai­ne­vie­mä­ri saatiin lopulta kor­jat­tua

21.05.2020 12:21 1
Tilaajille
Lapin vesi- ja lämpöyhtiöissä varaudutaan kattavasti mahdolliseen koronatilanteen pahenemiseen: "Autamme toisia"

Lapin vesi- ja läm­pöyh­tiöis­sä va­rau­du­taan kat­ta­vas­ti mah­dol­li­seen ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen: "Au­tam­me toisia"

18.03.2020 19:34 0
Tilaajille
Savukosken uusi jätevedenpuhdistamo nostaa talvikauden tehoja – pienelle kunnalle 1,2 miljoonan euron investointi on suuri

Sa­vu­kos­ken uusi jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo nostaa tal­vi­kau­den tehoja – pie­nel­le kun­nal­le 1,2 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti on suuri

11.03.2020 18:56 0
Tilaajille
Takaraja kolkuttaa ovella
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ta­ka­ra­ja kol­kut­taa ovella

23.09.2019 06:00 0
Tilaajille