Jätevedet
Lukijalta Mielipide

Onko Suhanko uusi Tal­vi­vaa­ra?

04.02.2021 14:56
Tilaajille
Koronavirusta on löydetty Lapin jätevesistä jo kuukausien ajan – "Jos tartunnan saanut henkilö sattuu lähelle puhdistamoa, voidaan yksittäinenkin tartunta havaita"

Ko­ro­na­vi­rus­ta on löy­det­ty Lapin jä­te­ve­sis­tä jo kuu­kau­sien ajan – "Jos tar­tun­nan saanut henkilö sattuu lähelle puh­dis­ta­moa, voidaan yk­sit­täi­nen­kin tar­tun­ta ha­vai­ta"

03.02.2021 20:34
Tilaajille
Kemin jätevedestä löytyi koronaviruksen geeniperimää: "Tämä kertonee siitä, että viruksen kantajia on väestössä aiempaa enemmän"

Kemin jä­te­ve­des­tä löytyi ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää: "Tämä ker­to­nee siitä, että vi­ruk­sen kan­ta­jia on väes­tös­sä aiempaa enem­män"

03.02.2021 14:24 2
Tilaajille
Simojoki on aito lohijoki
Lukijalta Mielipide

Si­mo­jo­ki on aito lo­hi­jo­ki

28.01.2021 09:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Ke­mi­joes­ta kai­vos­yh­tiöi­den jä­te­vie­mä­ri?

26.01.2021 22:14 3
Tilaajille
Suhangon kaivoksesta jätejärvikö Koivuun?
Lukijalta Mielipide

Su­han­gon kai­vok­ses­ta jä­te­jär­vi­kö Koi­vuun?

25.01.2021 21:52 4
Tilaajille
Kemijärven jätealtaan piti olla jo puhdas, mutta siellä on yhä kymmeniätuhansia tonneja myrkkylietettä

Ke­mi­jär­ven jä­te­al­taan piti olla jo puhdas, mutta siellä on yhä kym­me­niä­tu­han­sia tonneja myrk­ky­lie­tet­tä

11.01.2021 15:43 6
Tilaajille
Rovaniemen ja Kemin jätevesistä löytyi amfetamiinia ja ekstaasia – Korona-aika ei poliisin mukaan ole vaikuttanut aineiden saatavuuteen

Ro­va­nie­men ja Kemin jä­te­ve­sis­tä löytyi am­fe­ta­mii­nia ja eks­taa­sia – Ko­ro­na-ai­ka ei po­lii­sin mukaan ole vai­kut­ta­nut ai­nei­den saa­ta­vuu­teen

21.10.2020 06:30
Tilaajille
Jätevedet kertovat: kokaiinin käytön pohjoisraja on Tampereella – koronarajoitukset hillitsivät huumeiden käyttöä Rovaniemellä

Jä­te­ve­det ker­to­vat: ko­kaii­nin käytön poh­jois­ra­ja on Tam­pe­reel­la – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set hil­lit­si­vät huu­mei­den käyttöä Ro­va­nie­mel­lä

21.10.2020 02:00
Metsä Fibre ottaa Kemin jätevedenpuhdistukseen mallia Äänekoskelta – "Luparajoissa on pysytty yksittäisiä poikkeamia lukuun ottamatta"

Metsä Fibre ottaa Kemin jä­te­ve­den­puh­dis­tuk­seen mallia Ää­ne­kos­kel­ta – "Lu­pa­ra­jois­sa on pysytty yk­sit­täi­siä poik­kea­mia lukuun ot­ta­mat­ta"

28.09.2020 13:55
Tilaajille
Koronaviruksen geeniperimää ei löytynyt Rovaniemen tai Kemin jätevesistä – seurantaa jatketaan vuoden loppuun

Ko­ro­na­vi­ruk­sen gee­ni­pe­ri­mää ei löy­ty­nyt Ro­va­nie­men tai Kemin jä­te­ve­sis­tä – seu­ran­taa jat­ke­taan vuoden loppuun

11.09.2020 14:34
Tilaajille
Kemissä juoksutettiin tuhat kuutiota käsittelemätöntä jätevettä suoraan mereen – rikkoutunut paineviemäri saatiin lopulta korjattua

Kemissä juok­su­tet­tiin tuhat kuu­tio­ta kä­sit­te­le­mä­tön­tä jä­te­vet­tä suoraan mereen – rik­kou­tu­nut pai­ne­vie­mä­ri saatiin lopulta kor­jat­tua

21.05.2020 20:04 1
Tilaajille
Lapin vesi- ja lämpöyhtiöissä varaudutaan kattavasti mahdolliseen koronatilanteen pahenemiseen: "Autamme toisia"

Lapin vesi- ja läm­pö­yh­tiöis­sä va­rau­du­taan kat­ta­vas­ti mah­dol­li­seen ko­ro­na­ti­lan­teen pa­he­ne­mi­seen: "Au­tam­me toisia"

18.03.2020 19:34
Tilaajille
Savukosken uusi jätevedenpuhdistamo nostaa talvikauden tehoja – pienelle kunnalle 1,2 miljoonan euron investointi on suuri

Sa­vu­kos­ken uusi jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mo nostaa tal­vi­kau­den tehoja – pie­nel­le kun­nal­le 1,2 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti on suuri

11.03.2020 18:56
Tilaajille
Takaraja kolkuttaa ovella
Kolumni Sari Pelttari-Heikka

Ta­ka­ra­ja kol­kut­taa ovella

23.09.2019 06:00
Tilaajille