Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Pääkirjoitus
Tilaajille

Me­ri-La­pin bio­kaa­su­lai­tos tukisi alueen kier­to­ta­lout­ta – pää­tök­set kan­nat­taa tehdä kau­ko­nä­köi­ses­ti

Pääkirjoitus // 15.4.2022

Torniossa on ryhdytty tosissaan suunnittelemaan biokaasulaitosta Perämeren Jätehuollon Jätekeskus Jäkälään.

Vaikka Tornio on kuskin paikalla, muutkin Meri-Lapin kunnat ovat mukana. Kunnat omistavat yhdessä Perämeren Jätehuollon, joka vastaa alueen jätehuollosta ja sen myötä biokaasulaitoksen raaka-aineista.