Työpaikat
Yhden miehen yritys kasvoi merkittäväksi työllistäjäksi - Tapojärvi juhlii 65-vuotiasta taivaltaan

Yhden miehen yritys kasvoi mer­kit­tä­väk­si työl­lis­tä­jäk­si - Ta­po­jär­vi juhlii 65-vuo­tias­ta tai­val­taan

28.10.2020 14:39
Korona mullisti Rovaniemen kaupungintalon remontin – Etätyön voimakas kasvu ja valtion tilatarpeet otetaan huomioon suunnittelussa

Korona mul­lis­ti Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tin – Etätyön voi­ma­kas kasvu ja valtion ti­la­tar­peet otetaan huo­mioon suun­nit­te­lus­sa

14.10.2020 19:30 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin vies­tin­tä- ja mark­ki­noin­ti­joh­ta­jak­si haki 35 hen­ki­löä – haku tehtiin ano­nyy­mis­ti, kuusi kut­su­taan haas­tat­te­luun

14.10.2020 14:06
Tilaajille
Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johtajaksi hakevien lista täydentyi

Lapin yli­opis­ton Ark­ti­sen kes­kuk­sen joh­ta­jak­si ha­ke­vien lista täy­den­tyi

06.10.2020 18:56
Tilaajille
Arktisen keskuksen johtajan tehtäviin haki 8 henkilöä – Harjoittelukoulun rehtorin paikkaa haki 6 ja viestintäpäällikön paikkaa 13 henkilöä

Ark­ti­sen kes­kuk­sen joh­ta­jan teh­tä­viin haki 8 hen­ki­löä – Har­joit­te­lu­kou­lun reh­to­rin paikkaa haki 6 ja vies­tin­tä­pääl­li­kön paikkaa 13 hen­ki­löä

05.10.2020 16:15
Tilaajille
Lapin yliopisto hakee johtajaa Arktiselle keskukselle, rehtoria harjoittelukoululle ja viestintäpäällikköä konsernille – " Tohtorin pätevyys on sisäänkirjattuna johtajan hakuun"

Lapin yli­opis­to hakee joh­ta­jaa Ark­ti­sel­le kes­kuk­sel­le, reh­to­ria har­joit­te­lu­kou­lul­le ja vies­tin­tä­pääl­lik­köä kon­ser­nil­le – " Toh­to­rin pä­te­vyys on si­sään­kir­jat­tu­na joh­ta­jan hakuun"

20.09.2020 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Maija Kuittinen, Pekka Laukkanen

Lu­ki­jal­ta: Kuntiin lisää pi­to­voi­maa nuo­ri­so­työn avulla

16.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Henri Ramberg

Mark­ki­na­ta­lous ei tuota enää hy­vin­voin­tia

01.09.2020 16:38
Tilaajille
Toimittajalta: Mentäisiin kyllä töihin, jos paikkoja olisi – Mitä ongelmaa työllisyystoimet yrittävät oikeasti ratkoa?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Men­täi­siin kyllä töihin, jos paik­ko­ja olisi – Mitä on­gel­maa työl­li­syys­toi­met yrit­tä­vät oi­keas­ti ratkoa?

21.08.2020 11:40 4
Rainmaker palkkaa Rovaniemelle yli 20 uutta työntekijää – palkkausten ansiosta työntekijämäärä nousee yli 75

Rain­ma­ker palkkaa Ro­va­nie­mel­le yli 20 uutta työn­te­ki­jää – palk­kaus­ten an­sios­ta työn­te­ki­jä­mää­rä nousee yli 75

17.08.2020 14:06 1
Tilaajille
Etätyön tekeminen vähenee kesällä, arvioivat lappilaiset työnantajat

Etätyön te­ke­mi­nen vähenee ke­säl­lä, ar­vioi­vat lap­pi­lai­set työn­an­ta­jat

15.05.2020 06:30
Tilaajille
Autotehtaat pysähtyvät: Uudenkaupungin ja Salon tehtaita riivaa komponenttipula, Scania sulkee Ruotsissa

Au­to­teh­taat py­säh­ty­vät: Uu­den­kau­pun­gin ja Salon teh­tai­ta riivaa kom­po­nent­ti­pu­la, Scania sulkee Ruot­sis­sa

19.03.2020 17:49
Tilaajille
Tuore selvitys on herätys työnantajille: Rahalla palkitseminen motivoi eniten työntekijöitä

Tuore sel­vi­tys on herätys työ­nan­ta­jil­le: Rahalla pal­kit­se­mi­nen motivoi eniten työn­te­ki­jöi­tä

25.02.2020 12:50
Rovaniemeläinen taloyhtiö haluaa palkata talonmiehen – "Tuo sellaista arvoa, johon huoltoyhtiö ei pysty"

Ro­va­nie­me­läi­nen ta­lo­yh­tiö haluaa palkata ta­lon­mie­hen – "Tuo sel­lais­ta arvoa, johon huol­to­yh­tiö ei pysty"

11.02.2020 15:17
Miten peruskoulun varassa oleville löytyisi töitä – SAK antaisi työttömille enemmän rahaa kouluttautumista varten

Miten pe­rus­kou­lun varassa ole­vil­le löy­tyi­si töitä – SAK antaisi työt­tö­mil­le enemmän rahaa kou­lut­tau­tu­mis­ta varten

11.02.2020 14:36 0
Professori: Työpaikkoja lisäämällä nostetaan palkkoja, ei työllisyyttä – työnhakijat ja työpaikat kohtaavat yhä huonommin, ja näillä alueilla ongelma on suurin

Pro­fes­so­ri: Työ­paik­ko­ja li­sää­mäl­lä nos­te­taan palk­ko­ja, ei työl­li­syyt­tä – työn­ha­ki­jat ja työ­pai­kat koh­taa­vat yhä huo­nom­min, ja näillä alueil­la ongelma on suurin

01.02.2020 16:12
Tilaajille

Nina Sipola valittu Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­ton joh­ta­jak­si

29.01.2020 13:28
Tilaajille
Työttömiä on Lapissa vähemmän kuin 30 vuoteen – töitä olisi tarjoilijoille, siivoojille, myyjille ja hoivapalvelujen ammattilaisille

Työt­tö­miä on Lapissa vä­hem­män kuin 30 vuoteen – töitä olisi tar­joi­li­joil­le, sii­voo­jil­le, myy­jil­le ja hoi­va­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­sil­le

24.01.2020 12:16
Tilaajille
Jopa 1 500 untuvikkoa tunnissa – Ishikawat lajittelevat juuri kuoriutuneita kalkkunoita taidolla, jonka he ovat opetelleet synnyinmaassaan Japanissa

Jopa 1 500 un­tu­vik­koa tun­nis­sa – Is­hi­ka­wat la­jit­te­le­vat juuri kuo­riu­tu­nei­ta kalk­ku­noi­ta tai­dol­la, jonka he ovat ope­tel­leet syn­nyin­maas­saan Ja­pa­nis­sa

06.01.2020 18:30 0
Tilaajille
Ranuan eläinpuiston ex-johtaja valittiin majoituskohteen myynti- ja markkinointipäälliköksi Rovaniemen Napapiirille

Ranuan eläin­puis­ton ex-joh­ta­ja va­lit­tiin ma­joi­tus­koh­teen myynti- ja mark­ki­noin­ti­pääl­li­kök­si Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­le

16.10.2019 12:52 0
Tilaajille