Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Työpaikat
Biltema aikoo avata uuden myymälän Kemiin – rakentamisprosessin käynnistävä aiesopimus allekirjoitetaan tänään

Biltema aikoo avata uuden myy­mä­län Kemiin – ra­ken­ta­mis­pro­ses­sin käyn­nis­tä­vä aie­so­pi­mus al­le­kir­joi­te­taan tänään

18.10.2021 10:00 4
Tilaajille
Moni mielenterveysomainen uupuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Moni mie­len­ter­veys­omai­nen uupuu

11.10.2021 07:15 1
Tilaajille
Rovaniemellä etsitään matkailualan työntekijöitä rekrytointitapahtumassa

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jöi­tä rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­mas­sa

30.09.2021 11:27 1
Tilaajille
Tilastokeskus: Avoimien työpaikkojen määrä koronaa edeltävällä tasolla – Pohjois– ja Itä–Suomessa yli 10 000 avointa paikkaa

Ti­las­to­kes­kus: Avoi­mien työ­paik­ko­jen määrä koronaa edel­tä­väl­lä tasolla – Poh­jois– ja Itä–­Suo­mes­sa yli 10 000 avointa paikkaa

18.08.2021 09:39
Tilaajille
Hybridimallissa on omat haasteensa, mutta etätyöstä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei etenkään pitkien etäisyyksien Lapissa
Pääkirjoitus

Hyb­ri­di­mal­lis­sa on omat haas­teen­sa, mutta etä­työs­tä ei pidä luopua koronan jälkeen – Ei eten­kään pitkien etäi­syyk­sien Lapissa

28.07.2021 16:36
Tilaajille
"Päätin, että siivet kantavat ja irtisanoin itseni" – pyysimme kolmea lappilaista kertomaan alanvaihdosta

"Pää­tin, että siivet kan­ta­vat ja ir­ti­sa­noin itseni" – pyy­sim­me kolmea lap­pi­lais­ta ker­to­maan alan­vaih­dos­ta

24.07.2021 11:00 1
Tilaajille
Biltema aikoo aukaista Rovaniemelle uuden suurmyymälän: uusia työpaikkoja 25–30

Biltema aikoo au­kais­ta Ro­va­nie­mel­le uuden suur­myy­mä­län: uusia työ­paik­ko­ja 25–30

14.07.2021 18:00 11
Tilaajille
Ruotsin täysiä vankiloita laajennetaan sadoilla paikoilla – Haaparannan vankilaan tulee 15 uutta työpaikkaa

Ruotsin täysiä van­ki­loi­ta laa­jen­ne­taan sa­doil­la pai­koil­la – Haa­pa­ran­nan van­ki­laan tulee 15 uutta työ­paik­kaa

09.07.2021 14:33
Tilaajille
Tervolaan tehdään yli 20 miljoonan sahainvestointi, joka synnyttää ainakin kymmenen uutta työpaikkaa

Ter­vo­laan tehdään yli 20 mil­joo­nan sa­hain­ves­toin­ti, joka syn­nyt­tää ainakin kym­me­nen uutta työ­paik­kaa

02.07.2021 18:30 4
Tilaajille
Kaivos ei sulje matkailua pois
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaivos ei sulje mat­kai­lua pois

11.03.2021 12:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­paik­ka­ti­las­tois­sa kai­vos­har­haa

27.02.2021 05:50 2
Tilaajille
Lapin kymmenen uutta poliisin virkaa on saatu täytettyä – Lisää poliiseja Pelloon, Muonioon, Ivaloon ja Sallaan

Lapin kym­me­nen uutta po­lii­sin virkaa on saatu täy­tet­tyä – Lisää po­lii­se­ja Pel­loon, Muo­nioon, Ivaloon ja Sallaan

16.02.2021 18:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­pai­koil­la tar­vi­taan Mark­ku­ja – "Markku tietää, että sole poka hopula menny en­ne­kään ko huo­nom­mak­si"

13.02.2021 16:35 1
Tilaajille
Tunnelmia Kemistä: "Tämä on enemmän kuin sata jänistä" – Tehdasuutisen kunniaksi juotiin ystävänpäiväteet, Olavi kiirehti pystyttämään asuntomainoksia

Tun­nel­mia Ke­mis­tä: "Tämä on enemmän kuin sata jä­nis­tä" – Teh­das­uu­ti­sen kun­niak­si juotiin ys­tä­vän­päi­vä­teet, Olavi kii­reh­ti pys­tyt­tä­mään asun­to­mai­nok­sia

11.02.2021 19:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Han­nu­kai­sen luvut las­ket­tu oikein?

04.02.2021 14:57 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­pe­te­taan nä­per­te­ly

04.01.2021 05:00 1
Tilaajille
Mawson vie Rajapalojen kaivosta eteenpäin – uusien suojelualueiden perustaminen ei saa kaataa erittäin lupaavaa hanketta
Pääkirjoitus

Mawson vie Ra­ja­pa­lo­jen kai­vos­ta eteen­päin – uusien suo­je­lu­aluei­den pe­rus­ta­mi­nen ei saa kaataa erit­täin lu­paa­vaa han­ket­ta

21.12.2020 06:00 3
Tilaajille
Rudus perustaa Kemiin uuden betoniaseman työpaikkoineen heti, kun biotuotetehtaasta tulee päätös

Rudus pe­rus­taa Kemiin uuden be­to­ni­ase­man työ­paik­koi­neen heti, kun bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee päätös

15.12.2020 07:30
Tilaajille
Yhden miehen yritys kasvoi merkittäväksi työllistäjäksi - Tapojärvi juhlii 65-vuotiasta taivaltaan

Yhden miehen yritys kasvoi mer­kit­tä­väk­si työl­lis­tä­jäk­si - Ta­po­jär­vi juhlii 65-vuo­tias­ta tai­val­taan

28.10.2020 14:41
Korona mullisti Rovaniemen kaupungintalon remontin – Etätyön voimakas kasvu ja valtion tilatarpeet otetaan huomioon suunnittelussa

Korona mul­lis­ti Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lon re­mon­tin – Etätyön voi­ma­kas kasvu ja valtion ti­la­tar­peet otetaan huo­mioon suun­nit­te­lus­sa

14.10.2020 19:30 2
Tilaajille