-

Mitta alkaa tulla täyteen

Paheneva hoitajapula vaikeuttaa hoitotyötä eri puolilla Lappia. Irtisanoutumiset lisääntyvät, sijaisia on vaikea löytää, ja jäljelle jäävien hoitajien kuormitus kasvaa. Lapin Kansa pyysi hoitotyön ammattilaisia jakamaan kokemuksensa työstä. Tässä jutussa kolme hoitajaa kertoo, millaista on hoitajan arki.

Paheneva hoitajapula vaikeuttaa hoitotyötä eri puolilla Lappia. Irtisanoutumiset lisääntyvät, sijaisia on vaikea löytää, ja jäljelle jäävien hoitajien kuormitus kasvaa. Lapin Kansa pyysi hoitotyön ammattilaisia jakamaan kokemuksensa työstä. Tässä jutussa kolme hoitajaa kertoo, millaista on hoitajan arki.