Koronaseuranta: Kemin Hepolan kou­lus­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen tiis­tai­na, Ro­va­nie­mel­lä on ollut mah­dol­li­nen yö­ker­ho­al­tis­tu­mi­nen Pahassa Kur­jes­sa

Analyysi: Kit­ti­lä-teat­te­rin jat­koil­la – kä­rä­jä­oi­keu­des­sa poh­di­taan taas Kit­ti­län viime vuosien kään­tei­tä

Muistisairaudet

Lä­pi­mur­to nä­kö­pii­ris­sä? Oulun ylio­pis­ton tut­ki­mus­ryh­mä uskoo, että sen löy­dök­sil­lä voi olla kään­teen­te­ke­vä vai­ku­tus Al­zhei­me­rin taudin ym­mär­tä­mi­ses­sä

05.09.2021 19:30 4
Tilaajille
Hiirikuvaus hyödyttää Alzheimer-tutkimusta

Hii­ri­ku­vaus hyö­dyt­tää Al­zhei­mer-tut­ki­mus­ta

04.09.2021 10:17
Tilaajille

Vi­ruk­set ovat monien syö­pien, MS-tau­din ja muiden au­toim­muu­ni­sai­rauk­sien taus­tal­la – entä Al­zhei­me­rin?

14.06.2021 06:30
Tilaajille

Al­zhei­me­rin taudin tut­ki­mus harp­pa­si eteen­päin – Oulun ylio­pis­ton tut­ki­jat on­nis­tui­vat ku­vaa­maan po­ti­lai­den poik­keuk­sel­li­set puls­siaal­lot

17.05.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajat­te­le ai­vo­ja­si, mieti muis­tia­si

15.03.2021 05:05
Tilaajille

Jos minua ei enää ole, jatka sinä elä­mää­si – Muis­ti­sai­raus teki Eskosta elävän vaimon lesken: nyt vaimo on hoi­to­ko­dis­sa ja rin­nal­la kulkee uusi rakkaus

12.03.2021 18:00 3
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Tulen kai­paa­maan ys­tä­vää­ni – vaikka hän ei tiedä, että olen ole­mas­sa

03.03.2021 12:00 4

Suo­ma­lais-aust­ra­lia­lai­nen pa­ris­kun­ta muutti Lap­piin, kun Ro­va­nie­mel­lä asuva äiti sai­ras­tui – Te­le­vi­sio­sar­ja Lappiin muut­ta­vis­ta alkaa tänään

22.02.2021 09:35
Tilaajille

Huoli äidistä val­vot­taa omais­ta: "84-vuo­tias, sydän- ja muis­ti­sai­ras sekä tuki- ja lii­kun­tae­lin­sai­rauk­sis­ta ki­pui­le­va äitini olisi an­sain­nut ih­mi­sar­voi­set elä­män­sä lop­pu­vuo­det"

31.01.2021 13:00 3
Tilaajille

"Muis­tan ilman lappua yhden asian, mutta kolme on jo liikaa" – Seppo Kjell­berg auttoi ko­koa­maan kah­dek­san kohdan listan muis­ti­sai­raan fik­sus­ta koh­te­lus­ta

19.10.2020 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jär­jes­tö­jen apu vä­hen­tää muis­ti­sai­raus­kus­tan­nuk­sia

01.09.2020 16:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Älä jää yksin, muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neen omainen

16.06.2020 12:11
Tilaajille
Kolumni

Kun en enää muista sinua

27.01.2020 09:21
Tilaajille