Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Muistisairaudet
Itä-Suomen yliopisto etsii lappilaisia muistisairaiden läheisiä mukaan tutkimukseen

Itä-Suo­men yli­opis­to etsii lap­pi­lai­sia muis­ti­sai­rai­den lä­hei­siä mukaan tut­ki­muk­seen

05.01.2023 13:18
Tilaajille
"Silmiin tuli virkistynyt katse" – Rovaniemellä toimii nyt Lapin ensimmäinen muistisairaiden päivätoimintaryhmä

"Sil­miin tuli vir­kis­ty­nyt katse" – Ro­va­nie­mel­lä toimii nyt Lapin en­sim­mäi­nen muis­ti­sai­rai­den päi­vä­toi­min­ta­ryh­mä

26.12.2022 14:00 6
Tilaajille
Muistiasia on kaikkien asia
Kolumni

Muis­ti­asia on kaik­kien asia

30.11.2022 16:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­työ tar­vit­see kaikkia

18.11.2022 04:00
Tilaajille
Rovaniemeläinen Susanna hoitaa muistisairaan äitinsä asioita viikoittain – sen mahdollistaa edunvalvontavaltuutus, jollaista viranomaiset suosittelevat kaiken ikäisille

Ro­va­nie­me­läi­nen Susanna hoitaa muis­ti­sai­raan äitinsä asioita vii­koit­tain – sen mah­dol­lis­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tus, jol­lais­ta vi­ran­omai­set suo­sit­te­le­vat kaiken ikäi­sil­le

17.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Keskiviikkona on kansainvälinen Alzheimer-päivä – muistisairautta sairastaa noin 10 000 lappilaista

Kes­ki­viik­ko­na on kan­sain­vä­li­nen Al­zhei­mer-päi­vä – muis­ti­sai­raut­ta sai­ras­taa noin 10 000 lap­pi­lais­ta

21.09.2022 16:46
Tilaajille
Muistisairausdiagnoosi voi olla sairastuneen läheiselle shokki tai helpotus  - päällimmäisenä usein pelko tulevasta

Muis­ti­sai­raus­diag­noo­si voi olla sai­ras­tu­neen lä­hei­sel­le shokki tai hel­po­tus - pääl­lim­mäi­se­nä usein pelko tu­le­vas­ta

03.09.2022 19:30 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Timo Lindholm hoiti vaimoaan vuosia ilman vapaapäiviä – avun saanti oli vähällä tyssätä muistisairaan liian nuoreen ikään

Ro­va­nie­me­läi­nen Timo Lind­holm hoiti vai­moaan vuosia ilman va­paa­päi­viä – avun saanti oli vähällä tyssätä muis­ti­sai­raan liian nuoreen ikään

20.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Muistisairaan kokemuksia hoivasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­ti­sai­raan ko­ke­muk­sia hoi­vas­ta

01.02.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­vat pal­ve­lut ra­ken­ne­taan yh­teis­työs­sä

21.01.2022 05:36
Tilaajille
Dementikko-osasto voi tuntua muista asukkaista jopa pelottavalta – muistisairaat ja ei-muistisairaat vanhukset Inarissa samoilla osastoilla

De­men­tik­ko-osas­to voi tuntua muista asuk­kais­ta jopa pe­lot­ta­val­ta – muis­ti­sai­raat ja ei-muis­ti­sai­raat van­huk­set Ina­ris­sa sa­moil­la osas­toil­la

08.10.2021 07:00 2
Tilaajille
Läpimurto näköpiirissä? Oulun yliopiston tutkimusryhmä uskoo, että sen löydöksillä voi olla käänteentekevä vaikutus Alzheimerin taudin ymmärtämisessä

Lä­pi­mur­to nä­kö­pii­ris­sä? Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­ryh­mä uskoo, että sen löy­dök­sil­lä voi olla kään­teen­te­ke­vä vai­ku­tus Al­zhei­me­rin taudin ym­mär­tä­mi­ses­sä

05.09.2021 19:30 5
Tilaajille
Hiirikuvaus hyödyttää Alzheimer-tutkimusta

Hii­ri­ku­vaus hyö­dyt­tää Al­zhei­mer-tut­ki­mus­ta

04.09.2021 10:17
Tilaajille
Virukset ovat monien syöpien, MS-taudin ja muiden autoimmuunisairauksien taustalla – entä Alzheimerin?

Vi­ruk­set ovat monien syö­pien, MS-tau­din ja muiden au­to­im­muu­ni­sai­rauk­sien taus­tal­la – entä Al­zhei­me­rin?

14.06.2021 06:30
Tilaajille
Alzheimerin taudin tutkimus harppasi eteenpäin – Oulun yliopiston tutkijat onnistuivat kuvaamaan potilaiden poikkeukselliset pulssiaallot

Al­zhei­me­rin taudin tut­ki­mus harp­pa­si eteen­päin – Oulun yli­opis­ton tut­ki­jat on­nis­tui­vat ku­vaa­maan po­ti­lai­den poik­keuk­sel­li­set puls­si­aal­lot

17.05.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ajat­te­le ai­vo­ja­si, mieti muis­tia­si

15.03.2021 05:05
Tilaajille
Jos minua ei enää ole, jatka sinä elämääsi – Muistisairaus teki Eskosta elävän vaimon lesken: nyt vaimo on hoitokodissa ja rinnalla kulkee uusi rakkaus

Jos minua ei enää ole, jatka sinä elä­mää­si – Muis­ti­sai­raus teki Eskosta elävän vaimon lesken: nyt vaimo on hoi­to­ko­dis­sa ja rin­nal­la kulkee uusi rakkaus

12.03.2021 18:00 3
Tilaajille
Kolumni: Tulen kaipaamaan ystävääni – vaikka hän ei tiedä, että olen olemassa
Kolumni

Ko­lum­ni: Tulen kai­paa­maan ys­tä­vää­ni – vaikka hän ei tiedä, että olen ole­mas­sa

03.03.2021 12:00 4
Suomalais-australialainen pariskunta muutti Lappiin, kun Rovaniemellä asuva äiti sairastui – Televisiosarja Lappiin muuttavista alkaa tänään

Suo­ma­lais-aust­ra­lia­lai­nen pa­ris­kun­ta muutti Lap­piin, kun Ro­va­nie­mel­lä asuva äiti sai­ras­tui – Te­le­vi­sio­sar­ja Lappiin muut­ta­vis­ta alkaa tänään

22.02.2021 09:35
Tilaajille
Huoli äidistä valvottaa omaista: "84-vuotias, sydän- ja muistisairas sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksista kipuileva äitini olisi ansainnut ihmisarvoiset elämänsä loppuvuodet"

Huoli äidistä val­vot­taa omais­ta: "84-vuo­tias, sydän- ja muis­ti­sai­ras sekä tuki- ja lii­kun­ta­elin­sai­rauk­sis­ta ki­pui­le­va äitini olisi an­sain­nut ih­mis­ar­voi­set elä­män­sä lop­pu­vuo­det"

31.01.2021 13:00 3
Tilaajille