Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kasvatus
Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea vanhempi
Kolumni

Aina en ole poikani kaveri, sillä olen hänelle ennen kaikkea van­hem­pi

07.11.2023 06:00 4
Lasta ei pidä suojella kaikelta, sillä naarmut ja kohtuulliset riskit kuuluvat kasvamiseen – mutta missä kulkee raja?
Kolumni

Lasta ei pidä suo­jel­la kai­kel­ta, sillä naarmut ja koh­tuul­li­set riskit kuu­lu­vat kas­va­mi­seen – mutta missä kulkee raja?

03.09.2023 17:14 2
Olen onnekas, kun kohtaan moninaisuutta työssäni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen on­ne­kas, kun kohtaan mo­ni­nai­suut­ta työs­sä­ni

24.07.2023 14:42
Vanhemmuuden ihanteet muuttuvat jatkuvasti – Näin vanhemman itsensä saama kasvatus voi heijastua lapsen kasvatukseen

Van­hem­muu­den ihan­teet muut­tu­vat jat­ku­vas­ti – Näin van­hem­man itsensä saama kas­va­tus voi hei­jas­tua lapsen kas­va­tuk­seen

22.07.2023 18:30
Tilaajille
Vanhemmuus on taitolaji
Kolumni

Van­hem­muus on tai­to­la­ji

21.07.2023 05:16 4
Huono kateus estää hyvinvoinnin
Kolumni

Huono kateus estää hy­vin­voin­nin

06.07.2023 06:00 6
Kolumni

Ve­to­sim­me kes­tä­vän kou­lu­ruoan puo­les­ta

25.05.2023 11:20
Luomuruokaa, musiikkiteatteria ja kansainvälisyyttä – Rovaniemen yksityisistä päiväkodeista suurin osa on pieniä ja paikallisia, joihinkin jonotetaan jo synnytyslaitokselta

Luo­mu­ruo­kaa, mu­siik­ki­teat­te­ria ja kan­sain­vä­li­syyt­tä – Ro­va­nie­men yk­si­tyi­sis­tä päi­vä­ko­deis­ta suurin osa on pieniä ja pai­kal­li­sia, joi­hin­kin jo­no­te­taan jo syn­ny­tys­lai­tok­sel­ta

31.03.2023 19:08 1
Tilaajille
Anna-Maria Alaluusuan lapsuudessa Pelkosenniemellä lapsia piiskattiin – nyt hänen tyttärentyttärensä opettaa mummia puhumaan rakkaudesta

An­na-Ma­ria Ala­luu­suan lap­suu­des­sa Pel­ko­sen­nie­mel­lä lapsia piis­kat­tiin – nyt hänen tyt­tä­ren­tyt­tä­ren­sä opettaa mummia pu­hu­maan rak­kau­des­ta

04.03.2023 05:01 2
Tilaajille
Seurakunta halusi tarjota lahjan Rovaniemelle – maanantaina ilmaisia luentoja kasvattajille

Seu­ra­kun­ta halusi tarjota lahjan Ro­va­nie­mel­le – maa­nan­tai­na il­mai­sia luen­to­ja kas­vat­ta­jil­le

27.01.2023 09:55
Tilaajille
"Kaverivanhemmuus" voi antaa lapselle liikaa päätäntävaltaa – uupuneen vanhemman saattaa olla vaikea asettaa lapselleen rajoja

"Ka­ve­ri­van­hem­muus" voi antaa lap­sel­le liikaa pää­tän­tä­val­taa – uu­pu­neen van­hem­man saattaa olla vaikea asettaa lap­sel­leen rajoja

15.01.2023 13:37
Lasten seksuaalikasvatus on vanhemmille vielä vaikeaa:  "Lapsillehan nämä asiat eivät ole mikään ongelma, vaan he tykkäävät jutella kehosta ja pissakakkajutuista"

Lasten sek­suaa­li­kas­va­tus on van­hem­mil­le vielä vai­keaa: "Lap­sil­le­han nämä asiat eivät ole mikään on­gel­ma, vaan he tyk­kää­vät jutella kehosta ja pis­sa­kak­ka­ju­tuis­ta"

09.10.2022 16:02
Päiväkirja: Pienet pojat, etanat ja traktorit
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pienet pojat, etanat ja trak­to­rit

20.08.2022 05:00 1
Tilaajille
MLL:n Tornion-yhdistys on tehnyt sata vuotta töitä saman tavoitteen eteen: Luoda lapsille onnellisia muistoja

MLL:n Tor­nion-yh­dis­tys on tehnyt sata vuotta töitä saman ta­voit­teen eteen: Luoda lap­sil­le on­nel­li­sia muis­to­ja

14.08.2022 17:00
Tilaajille
Koulujen lukuvuosi on odotuksia täynnä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kou­lu­jen lu­ku­vuo­si on odo­tuk­sia täynnä

05.08.2022 05:30
Tilaajille
Päiväkirja: Vanhemmat, älkää antako surusilmien hämätä – myönnän vääntäneeni tekoitkua ruokapöydässä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Van­hem­mat, älkää antako su­ru­sil­mien hämätä – myönnän vään­tä­nee­ni te­ko­it­kua ruo­ka­pöy­däs­sä

18.10.2021 06:30
Tilaajille
"Se käytiin tunnissa tai parissa läpi, kuten jokainen muukin luku oppikirjasta" – Opetuksessa päihteistä kerrotaan lyhyesti ja shokkitarinoiden kautta

"Se käytiin tun­nis­sa tai parissa läpi, kuten jo­kai­nen muukin luku op­pi­kir­jas­ta" – Ope­tuk­ses­sa päih­teis­tä ker­ro­taan ly­hyes­ti ja shok­ki­ta­ri­noi­den kautta

17.09.2021 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Somea pitäisi valvoa enemmän

16.08.2021 05:15 1
Tilaajille
Somessa toimivat asiantuntijat paikkaavat koulujen puutteellista seksuaalikasvatusta, sensuuri uhkaa Mari Korpelan tiedon välittämistä: "Mistä ne nuoret seksuaalikasvatuksensa sitten saa?"

Somessa toi­mi­vat asian­tun­ti­jat paik­kaa­vat kou­lu­jen puut­teel­lis­ta sek­suaa­li­kas­va­tus­ta, sen­suu­ri uhkaa Mari Kor­pe­lan tiedon vä­lit­tä­mis­tä: "Mistä ne nuoret sek­suaa­li­kas­va­tuk­sen­sa sitten saa?"

11.07.2021 19:30
Tilaajille
Päärynäpuut kasvavat Lapin taivaan alla – Jorma Ulkuniemen kukoistava puutarha Sallan Salmivaaran rinteillä on kymmenien vuosien tulos

Pää­ry­nä­puut kas­va­vat Lapin taivaan alla – Jorma Ul­ku­nie­men ku­kois­ta­va puu­tar­ha Sallan Sal­mi­vaa­ran rin­teil­lä on kym­me­nien vuosien tulos

20.06.2021 21:39
Tilaajille