Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lasten oikeudet
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sinä päätät lapsen oi­keuk­sis­ta

03.12.2023 17:36
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­sa kyse myös lasten oi­keuk­sis­ta

08.03.2023 06:03
Turha kuolema herätti ruotsalaiset – lainsäätäjiltä vaaditaan nyt tiukempia otteita lasten suojelemiseksi
Kolumni

Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set – lain­sää­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt tiu­kem­pia otteita lasten suo­je­le­mi­sek­si

06.02.2023 05:00
Tilaajille
Lapsen oikeuksien sopimuksen käännösvirhe on korjattava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen oi­keuk­sien so­pi­muk­sen kään­nös­vir­he on kor­jat­ta­va

28.11.2022 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapset pa­rem­min huo­mioon il­mas­to­po­li­tii­kas­sa

19.11.2022 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­pu­te­taan tur­val­li­sel­le lap­suu­del­le

19.11.2022 04:00
Tilaajille
Lasten tarpeita ei tarpeeksi huomioida
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten tar­pei­ta ei tar­peek­si huo­mioi­da

12.07.2022 05:00
Tilaajille
Olen lapsi, huomaa minut!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen lapsi, huomaa minut!

18.11.2021 05:00
Tilaajille
Työnantajille oikeus selvittää lasten kanssa työskentelevän rikostausta lyhyissäkin työsuhteissa – lakimuutoksen toivotaan lisäävän turvallisuutta

Työn­an­ta­jil­le oikeus sel­vit­tää lasten kanssa työs­ken­te­le­vän ri­kos­taus­ta ly­hyis­sä­kin työ­suh­teis­sa – la­ki­muu­tok­sen toi­vo­taan li­sää­vän tur­val­li­suut­ta

29.07.2021 10:48
Työ- ja elinkeinoministeriö ehdottaa työnantajille oikeutta tarkistaa lasten kanssa työskentelevien rikostaustat myös lyhyissä työsuhteissa

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riö eh­dot­taa työn­an­ta­jil­le oi­keut­ta tar­kis­taa lasten kanssa työs­ken­te­le­vien ri­kos­taus­tat myös ly­hyis­sä työ­suh­teis­sa

04.02.2021 16:48 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Las­ten­suo­je­lun tulee nojata lapsen oi­keuk­siin

30.11.2020 05:30
Tilaajille
Saako lapsen sijaintia seurata? Voiko viestejä lukea? – Esitimme 10 kiperää kysymystä mediakasvatuksen asiantuntijalle

Saako lapsen si­jain­tia seu­ra­ta? Voiko vies­te­jä lukea? – Esi­tim­me 10 kiperää ky­sy­mys­tä me­dia­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­jal­le

20.11.2020 18:30
Tilaajille
Lapsen oikeus tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapsen oikeus tu­le­vai­suu­teen

20.11.2020 05:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rasismi mu­ren­taa lasten tur­val­li­suut­ta

20.11.2020 05:40
Tilaajille
Selkäsauna on tunnistamaton sana lapselle
Kolumni

Sel­kä­sau­na on tun­nis­ta­ma­ton sana lap­sel­le

13.08.2020 06:00
Tilaajille
Vankilassa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 minuuttia videon välityksellä viikoittain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pääsevät lähitapaamisiin

Van­ki­las­sa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 mi­nuut­tia videon vä­li­tyk­sel­lä vii­koit­tain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pää­se­vät lä­hi­ta­paa­mi­siin

17.05.2020 07:00
Tilaajille
Ammattilaiset huolissaan: Lasten oikeudet eivät toteudu koronarajoitusten vuoksi

Am­mat­ti­lai­set huo­lis­saan: Lasten oi­keu­det eivät toteudu ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi

22.04.2020 07:56
Selvitys: Lapsen oikeudet eivät toteudu perheenyhdistämispäätöksissä – Vain puolet lapsista saa perheensä Suomeen

Sel­vi­tys: Lapsen oi­keu­det eivät toteudu per­heen­yh­dis­tä­mis­pää­tök­sis­sä – Vain puolet lap­sis­ta saa per­heen­sä Suomeen

03.03.2020 11:30
Tilaajille
Lukijalta: Kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mis­ta­pauk­siin tiu­kem­mat toi­men­pi­teet

19.02.2020 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos uhkaa lapsen oi­keuk­sia

22.11.2019 10:30
Tilaajille