Lasten oikeudet
Kuukausi
Lukijalta Mielipide

Las­ten­suo­je­lun tulee nojata lapsen oi­keuk­siin

30.11.2020 05:30 0
Tilaajille
Saako lapsen sijaintia seurata? Voiko viestejä lukea? – Esitimme 10 kiperää kysymystä mediakasvatuksen asiantuntijalle

Saako lapsen si­jain­tia seu­ra­ta? Voiko vies­te­jä lukea? – Esi­tim­me 10 kiperää ky­sy­mys­tä me­dia­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­jal­le

20.11.2020 18:30
Tilaajille
Lapsen oikeus tulevaisuuteen
Lukijalta Mielipide Laura Tarvainen

Lapsen oikeus tu­le­vai­suu­teen

20.11.2020 05:50 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Rasismi mu­ren­taa lasten tur­val­li­suut­ta

20.11.2020 05:40
Tilaajille
Vanhemmat
Selkäsauna on tunnistamaton sana lapselle
Kolumni Elina Melamies

Sel­kä­sau­na on tun­nis­ta­ma­ton sana lap­sel­le

13.08.2020 06:00
Tilaajille
Vankilassa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 minuuttia videon välityksellä viikoittain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pääsevät lähitapaamisiin

Van­ki­las­sa istuva Jesse tapaa kolmea lastaan vain 15 mi­nuut­tia videon vä­li­tyk­sel­lä vii­koit­tain – Riseltä synkkä arvio, koska lapset taas pää­se­vät lä­hi­ta­paa­mi­siin

17.05.2020 07:00
Tilaajille
Ammattilaiset huolissaan: Lasten oikeudet eivät toteudu koronarajoitusten vuoksi

Am­mat­ti­lai­set huo­lis­saan: Lasten oi­keu­det eivät toteudu ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi

22.04.2020 07:56
Selvitys: Lapsen oikeudet eivät toteudu perheenyhdistämispäätöksissä – Vain puolet lapsista saa perheensä Suomeen

Sel­vi­tys: Lapsen oi­keu­det eivät toteudu per­heen­yh­dis­tä­mis­pää­tök­sis­sä – Vain puolet lap­sis­ta saa per­heen­sä Suomeen

03.03.2020 11:30
Tilaajille
Lukijalta: Kiusaamistapauksiin tiukemmat toimenpiteet
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kiu­saa­mis­ta­pauk­siin tiu­kem­mat toi­men­pi­teet

19.02.2020 18:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mimmi Jakola

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­ton­muu­tos uhkaa lapsen oi­keuk­sia

22.11.2019 10:30
Tilaajille