Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Las­ten­suo­je­lun tulee nojata lapsen oi­keuk­siin

Huostassa-dokumenttisarja (Yle) tuo esiin lastensuojelun sijaishuollon epäonnistumisia. Tilanteita, joissa lapsenoikeusperustainen sijaishuolto ei ole toteutunut. Samaan aikaan lastensuojelussa tehdään paljon hyvää työtä ja onnistutaan auttamaan. Epäkohtien äärelle tulee pysähtyä ja muistuttaa YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen velvoitteista.

Osallisuus on lapsen oikeuksien sopimuksen yksi keskeisin periaate. Sen merkitystä on korostettu koko 2000-luvun lastensuojelun kehittämisessä ja lapsen oman mielipiteen huomioiminen on vahvistettu myös lastensuojelulaissa. Miten lain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten henki toteutuu arjen tasolla? Dokumenttisarjan kuunneltuaan olo on surullinen ja laittaa pohtimaan, teemmekö oikeita asioita oikealla tavalla.