Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Mediakasvatus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­dia­tai­to­viik­ko muis­tut­taa me­dia­lu­ku­tai­don mer­ki­tyk­ses­tä

07.02.2024 17:00
Nykyajan informaatioähkyssä uutismedialla on tärkeä rooli – myös nuorten toiveisiin on vastattava
Kolumni

Ny­ky­ajan in­for­maa­tio­äh­kys­sä uu­tis­me­dial­la on tärkeä rooli – myös nuorten toi­vei­siin on vas­tat­ta­va

02.02.2024 17:00 5
Enemmän tilaa lasten ja nuorten ajatuksille – Uutisten viikon lisäksi haluamme lisätä kouluyhteistyötä
Pääkirjoitus

Enemmän tilaa lasten ja nuorten aja­tuk­sil­le – Uu­tis­ten viikon lisäksi ha­luam­me lisätä kou­lu­yh­teis­työ­tä

25.01.2024 17:00
Susanna Rivinen teki ensimmäisenä Suomessa väitöstutkimuksen ikäihmisten mediakasvatuksesta – "Ikäihmiset ovat olleet asian suhteen paitsiossa, siksi puutun nyt siihen"

Susanna Rivinen teki en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa väi­tös­tut­ki­muk­sen ikä­ih­mis­ten me­dia­kas­va­tuk­ses­ta – "I­käih­mi­set ovat olleet asian suhteen pait­sios­sa, siksi puutun nyt siihen"

19.12.2021 17:00
Tilaajille
Saako lapsen sijaintia seurata? Voiko viestejä lukea? – Esitimme 10 kiperää kysymystä mediakasvatuksen asiantuntijalle

Saako lapsen si­jain­tia seu­ra­ta? Voiko vies­te­jä lukea? – Esi­tim­me 10 kiperää ky­sy­mys­tä me­dia­kas­va­tuk­sen asian­tun­ti­jal­le

20.11.2020 18:30
Tilaajille
”Kaiken tiedon saa Snapchatista” - Nuorten somemaailma on myös kodin ja koulun asia

”Kaiken tiedon saa Snapc­ha­tis­ta” - Nuorten so­me­maail­ma on myös kodin ja koulun asia

07.02.2020 08:55
Tilaajille