Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Pääkirjoitus

Enemmän tilaa lasten ja nuorten aja­tuk­sil­le – Uu­tis­ten viikon lisäksi ha­luam­me lisätä kou­lu­yh­teis­työ­tä

Uutisten viikko käynnistyy maanantaina. Lapin Kansan toimitus on lisäämässä yhteistyötä maakunnan koulujen kanssa. Etsinnässä on muutama mediakummikoulu.

Millaisista palasista haluat rakentaa oman polkusi?

Tätä kysytään lapsilta ja nuorilta maanantaina käynnistyvällä Uutisten viikolla. Kampanjan keulakuvana on tänä vuonna rap-artisti Jere Pöyhönen, joka tunnetaan paremmin esiintyjänimellään Käärijä. Euroviisuissa koko kansan tietoisuuteen noussut muusikko luki lapsena inspiroivia tarinoita omasta paikallislehdestään siitä, miten omalta kylältä oli noustu maailman isoille lavoille. Se osaltaan innosti häntä tavoittelemaan unelmiaan.

Uutisten viikko nostaakin esiin uutismedian merkityksen luotettavan tiedon välittäjänä mutta myös inspiroivien tarinoiden kertojana.

Innostavilla esimerkeillä on merkitystä. On tärkeä huomata, että pieneltäkin kylältä tai hiljaisesta lähiöstä on mahdollisuus nousta toteuttamaan omia haaveitaan.  Suomessa lähtökohdat siihen ovat monta muuta maata paremmat – koulutusmahdollisuudet eivät ole riippuvaisia yhteiskunnallisesta asemasta. Jokaisella on tarjolla mahdollisuuksia ja aihioita oman mielenkiintoisen elämänpolun muovaamiseen.

Uutisten viikko käynnistyy maanantaina. Sen aikana nostetaan esiin muun muassa lasten ja nuorten unelmat. Kyse on Suomen suurimmasta mediakasvatustapahtumasta.
Uutisten viikko käynnistyy maanantaina. Sen aikana nostetaan esiin muun muassa lasten ja nuorten unelmat. Kyse on Suomen suurimmasta mediakasvatustapahtumasta.
Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Koulujen ja uutismedioiden yhteinen teemaviikko on järjestetty pian 30 vuoden ajan. Se on yksi suurimmista suomalaisista mediakasvatustapahtumista. Teemaviikon perusidea on edelleen ajankohtainen, sillä se antaa työkaluja kriittiseen medialukutaitoon, oman median käytön peilaamiseen sekä aktiiviseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Tätä työtä on tärkeä tehdä. Maaperä on otollista, sillä tutkimustenkin mukaan nuorilla medialukutaito voi olla aikuisia parempi.

Uutismedian liitto tarjoaa kouluille monenlaista oppimateriaalia, jota kannattaa hyödyntää. Lisäksi viikolla julkaistaan uutta tutkimustietoa nuorten mediankäytöstä ja suhteesta uutisiin. Koulut ovat ennakkoon tilanneet ahkerasti Lapin Kansan opetuskäyttöön tarkoitettuja ilmaisia digitunnuksia.

Mediakasvatukseen kuuluu olennaisesti informaatiolukutaito: välineestä riippumatta on tärkeää se, millaisten periaatteiden mukaan tieto on tuotettu ja kuka se on julkaissut. Loputtomassa informaatiotulvassa ei kaikilla ole puhtaat jauhot pussissaan, vaan disinformaatiota suolletaan tietoisesti. Tässäkin taistelussa koulutuksella ja sivistyksellä on suuri merkitys.

Lasten ja nuorten sananvapauden turvaaminen on aikuisten yhteinen tehtävä. Nuorempien kansalaistemme äänen tulisi vahvistua suomalaisessa uutismediassa. On samalla tärkeää, että media toimii vastuullisesti, sillä lapset ja nuoret ovat ikänsä ja kehitystasonsa vuoksi oikeutettuja erityiseen suojeluun. Julkisen sanan neuvoston periaatelausumassa linjataan, että alle seitsemänvuotiaan haastatteluun tarvitaan vanhemmalta aina lupa. Lupa tarvitaan myös 7–14 -vuotiailta lukuun ottamatta julkisia tilaisuuksia tai tallenteita. 15-vuotiaalla on yleensä oikeus päättää esiintymisestään julkisuudessa.

Lapin Kansa on sitoutunut vastuulliseen toimintaan lasten ja nuorten kanssa. Samalla haluamme antaa lisää tilaa lasten ja nuorten ajatuksille, mielipiteille ja unelmille.  Esimerkiksi alkavalla Uutisten viikolla julkaisemme torniolaisten nuorten pohdintoja.

P.S.

Jotta lasten ja nuorten ääni saadaan oikeasti paremmin kuuluviin, tarvitaan kauniiden sanojen lisäksi konkreettisia tekoja. Niinpä Lapin Kansa on vahvistamassa yhteyttä koulumaailman kanssa. Tavoitteena on löytää Lapista muutama yhteistyöstä kiinnostunut mediakummikoulu, joiden kanssa voimme syventää yhteistä tekemistä ja luoda uusia avauksia. Jos asia kiinnostaa, kannattaa olla yhteydessä päätoimittajaan. Tekemällä oppiminen on hyvä lähtökohta mediakasvatuksessakin.