Sanomalehtiviikko

”Kaiken tiedon saa Snapc­ha­tis­ta” - Nuorten so­me­maail­ma on myös kodin ja koulun asia

07.02.2020 08:55
Tilaajille

Mikä tästä meni? – Testaa, osaatko yh­dis­tää eläimen ja jäljen

06.02.2020 18:09
Tilaajille

Mak­su­kort­te­ja myön­ne­tään jo 7-vuo­tiail­le – Pankit tar­joa­vat lap­sil­le myös omia so­vel­luk­sia

07.02.2020 08:53
Tilaajille

Suo­mi-Itä­val­ta-yh­dis­tyk­sen kil­pai­lun voitto Ly­seon­puis­ton lukioon Ro­va­nie­mel­le

05.02.2020 19:51
Tilaajille

Ää­neen­lu­ku­ki­sa tuo esiin kielten hyötyjä – Kuun­te­le kuinka kau­niis­ti saksa soljuu, kun ro­va­nie­me­läis­op­pi­laat puhuvat kieltä lähes kympin ar­voi­ses­ti

04.02.2020 18:13
Tilaajille

Greta Thun­ber­gin us­ko­ma­ton elä­män­ta­ri­na – miten nykyään 17-vuo­tias ak­ti­vis­ti muutti il­mas­to­asiat ensin omassa per­hees­sään ja siirtyi sitten va­kuut­ta­maan maail­maa, uhmaten mah­ti­mies­ten pilkkaa

03.02.2020 06:30
Tilaajille

Lem­mik­ki kas­vat­taa omis­ta­jan­sa hii­li­ja­lan­jäl­keä

02.02.2020 16:45
Tilaajille

”Mie kerron teille nyt sa­lai­suu­den” – Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen tu­bet­ta­ja Sita Sal­mi­nen avautuu You­Tu­bes­sa iloi­ses­ta ar­jes­taan ja syö­mis­häi­riös­tä, mutta yksi asia on visusti pii­los­sa

04.02.2020 08:59
Tilaajille