Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Sinä päätät lapsen oi­keuk­sis­ta

Kenen tulee ymmärtää ja osata lapsi budjetointia? Sinun ainakin, joka osallistut kunnan talousarvion valmisteluun tai siitä päättämiseen.

Lapsuus on ihmisen kehityksessä korvaamattoman tärkeä vaihe. Se on samalla koko yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kestävyyden pohja. Lapsi on jokainen alle 18-vuotias. Lapsi ei aikuisista riippuvaisena pysty valvomaan etujaan kuten täysi-ikäiset. Siksi se on aikuisten tehtävä. Kunnassa tämä tehtävä kuuluu viranhaltijoille, työntekijöille ja päättäjille.

Varhaiskasvatus, opetus ja terveydenhuolto sekä monet sosiaali-, kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelut koskevat lapsia ja nuoria. Lapsen edun ensisijaisen huomioon ottamisen velvoite koskee myös toimintoja, joissa vaikutus lapsiin ja nuoriin on etäisempi tai välillinen. Tällaisia ovat esimerkiksi liikenne, maankäyttö, yhdyskuntasuunnittelu ja ympäristönhoito.

Mikäli kaupungit ja kunnat toivovat ja haluavat, että nuoret parit ja perheet hankkivat lapsia sekä asettuvat asumaan ja elämään paikkakunnalle, päättäjien tulee oikeasti täyttää lapsiystävällisen kunnan ja lapsen oikeuksien kriteerit. Suunnitelmissa olleet Rovaniemen menojen karsinnat ovat olleet päinvastaisia ja polkeneet lapsen etua.

Rahan käyttö näyttää ohjautuvan tiettyjen päättäjien toimesta kaupungissa siten, että päättäjällä ei ole omakohtaista kosketuspintaa päätökseen. Tai sitten päätöksessä on kyse oman poliittisen äänestäjäryhmän tai jopa suoraan omasta edusta, ei lapsen edusta.

Rovaniemen kaupunginhallitus yksityistää takaisin päiväkoteja, jotka ehtivät olla vain lyhyen aikaa kaupungin omana toimintana. Näin kaupunki haluaa olla päivähoidon "rahastussampojen" tukija. Nähty on – jos päiväkoti ei yritystoimintana tuota riittävästi voittoa omistajalleen, toiminta heitetään takaisin kaupungille. Ketkä kärsivät muutosmylläkän huolen ja tuskan? Lapset ja heidän vanhempansa.

Viranhaltijana, työntekijänä tai päätöksentekijänä juuri sinä olet avainasemassa, jotta lapsen oikeudet toteutuvat.