pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perhesurmat
Turha kuolema herätti ruotsalaiset – lainsäätäjiltä vaaditaan nyt tiukempia otteita lasten suojelemiseksi
Kolumni

Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set – lain­sää­tä­jil­tä vaa­di­taan nyt tiu­kem­pia otteita lasten suo­je­le­mi­sek­si

06.02.2023 05:00
Tilaajille
Luulajassa vaaditaan lapsille oikeuksia – Lex Tintin turvaisi lapsia oikeudessa väkivaltaisilta vanhemmilta

Luu­la­jas­sa vaa­di­taan lap­sil­le oi­keuk­sia – Lex Tintin tur­vai­si lapsia oi­keu­des­sa vä­ki­val­taisil­ta van­hem­mil­ta

23.01.2023 17:58
Tilaajille
NSD: 8-vuotias poika surmattu Luulajassa – teosta epäilty on uhrin sukulainen

NSD: 8-vuo­tias poika sur­mat­tu Luu­la­jas­sa – teosta epäilty on uhrin su­ku­lai­nen

09.01.2023 14:20
Tilaajille
Rovaniemen perhesurmaajan ei katsottu kuuluvan vankilaan – syyntakeettomuuteen voi olla monta syytä

Ro­va­nie­men per­he­sur­maa­jan ei kat­sot­tu kuu­lu­van van­ki­laan – ­syyn­ta­keet­to­muu­teen voi olla monta syytä

23.06.2022 19:30
Tilaajille
Viime kesänä Rovaniemellä tapahtuneen perhemurhan tutkinta valmistunee kevään aikana – epäillylle on tehty mielentilatutkimus

Viime kesänä Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tu­neen per­he­mur­han tut­kin­ta val­mis­tu­nee kevään aikana – e­päil­lyl­le on tehty mie­len­ti­la­tut­ki­mus

07.04.2022 11:05
Tilaajille
Perhesurma yllättää ja järkyttää aina koko yhteisöä, mutta mitä tekojen taustoista tiedetään? Entä miten surmia voidaan ehkäistä?

Per­he­sur­ma yl­lät­tää ja jär­kyt­tää aina koko yh­tei­söä, mutta mitä tekojen taus­tois­ta tie­de­tään? Entä miten surmia voidaan eh­käis­tä?

28.08.2021 07:00 1
Tilaajille
Raskaimman äärellä voimme katsoa toisiimme ja pyrkiä parempaan
Kolumni

Ras­kaim­man äärellä voimme katsoa toi­siim­me ja pyrkiä pa­rem­paan

25.08.2021 12:30
Rovaniemen perhesurma: Traumapsykologi neuvoo, kuinka ottaa vaikeat asiat puheeksi lapsen kanssa

Ro­va­nie­men per­he­sur­ma: Trau­ma­psy­ko­lo­gi neuvoo, kuinka ottaa vaikeat asiat pu­heek­si lapsen kanssa

18.08.2021 18:00 2
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei avaa vielä kriisikeskusta perhesurman takia – "Kyse on pienempää ryhmää koskevasta asiasta, niin tilanne hoidetaan normaaliteitse"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei avaa vielä krii­si­kes­kus­ta per­he­sur­man takia – "Kyse on pie­nem­pää ryhmää kos­ke­vas­ta asias­ta, niin tilanne hoi­de­taan nor­maa­li­teit­se"

17.08.2021 19:26
Tilaajille
Rovaniemen kirkossa järjestetään keskiviikkona ehtoollinen, jonka yhteydessä voi hiljentyä ja keskustella

Ro­va­nie­men kir­kos­sa jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na eh­tool­li­nen, jonka yh­tey­des­sä voi hil­jen­tyä ja kes­kus­tel­la

17.08.2021 13:00 2
Tilaajille
Poliisi epäilee: Isä murhasi kaksi pientä lastaan Rovaniemellä

Poliisi epäi­lee: Isä murhasi kaksi pientä lastaan Ro­va­nie­mel­lä

17.08.2021 11:02
Tilaajille
Poliisi: Muhoksen perhesurmassa käytettiin lääkeaineita – sairaanhoitajana työskennellyt murhista epäilty äiti anasti lääkkeitä työpaikaltaan

Po­lii­si: Mu­hok­sen per­he­sur­mas­sa käy­tet­tiin lää­ke­ai­nei­ta – sai­raan­hoi­ta­ja­na työs­ken­nel­lyt mur­his­ta epäilty äiti anasti lääk­kei­tä työ­pai­kal­taan

02.02.2021 11:32
Tilaajille
Poliisi: Muhoksen perhesurman uhrien katoamista tutkittiin tavanomaisena katoamistapauksena – IL: Äidillä oli terveydenhuoltoalan koulutus

Po­lii­si: Mu­hok­sen per­he­sur­man uhrien ka­toa­mis­ta tut­kit­tiin ta­van­omai­se­na ka­toa­mis­ta­pauk­se­na – IL: Äidillä oli ter­vey­den­huol­to­alan kou­lu­tus

26.01.2021 12:55
Tilaajille
Kriisityö jalkautuu lasten ja nuorten pariin Muhoksella, kunnassa suruliputetaan – Kunnanjohtaja perhesurmasta: "Kyllähän tämä järkyttää itse kutakin"

Krii­si­työ jal­kau­tuu lasten ja nuorten pariin Mu­hok­sel­la, kun­nas­sa su­ru­li­pu­te­taan – Kun­nan­joh­ta­ja per­he­sur­mas­ta: "Kyl­lä­hän tämä jär­kyt­tää itse ku­ta­kin"

26.01.2021 10:58
Tilaajille
Oulun keskustassa sijaitsevasta majoitusliikkeestä löydettiin maanantaina kuolleena muhoslainen nainen ja kaksi lasta – "Aika hiljaiseksi vetää"

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­ta ma­joi­tus­liik­kees­tä löy­det­tiin maa­nan­tai­na kuol­lee­na mu­hos­lai­nen nainen ja kaksi lasta – "Aika hil­jai­sek­si vetää"

25.01.2021 21:01
Tilaajille